Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A V-A
SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp efectiv de lucru 50 de minute.
Subiectul I 60 de puncte
Citește cu atenție textul și răspunde corect cerințelor formulate mai jos.
Ne-am căznit, doi copii, o mamă şi un om, să vă facem o povestire [..]. Basmul a ieşit din
colaborarea tuturora: mama punea fire de bumbacuri în găurile ciorapilor copiilor, băiatul clădea un
castel din pietre dreptunghiulare, iar fetiţa împletea pe un schelet de sârmă fire de papură văpsite [..].
Şi cum lucrau mâinile, mergea şi gura şi se croia povestirea...
A fost odată o toamnă dulce şi lungă [...]. Păsările călătoare [...] ajunseseră cu bine în ţara
caldă, unde aveau să trăiască până ce trecea gerul şi se topea zăpada de la noi. Păsările de la Giurgiu
aşteptaseră păsările din Argeş, de la Bacău şi Severin, şi după ce se adunară toate, au trecut în nori de
stoluri către miazăzi, peste Dunăre, peste Sfântul Munte şi peste Mare, în Egipt şi mai jos, în nisipurile
frământate de vânturi, prin care umblă de mii de ani stafiile de piatră.
Văzând că încep să îmbătrânească şi că unele din ele nu o să mai aibă puterea să se
întoarcă de două ori înapoi, păsările au ţinut sfat laolaltă şi s-au hotărât să zidească un palat [..]. În
timpul cuvenit, toate păsările aduseră câte ceva [...]. O pasăre cât un fluture de mică, o pasăre galbenă,
ciocănise în geamurile unei împărătese de prin raiurile fierbinţi ale pământului şi împărăteasa, uimită
de frumuseţea piţigoiului de aur cu ciocul de os, l-a lăsat să intre. Dar după trei zile, tâlharul a plecat,
furând în cioc un ac de diamant fermecat [...]; avea însuşirea de-a lumina cu o scânteiere de lună până
în depărtări, strălucind ca un luceafăr mai mare [...]. (Tudor Arghezi,
Piatra piţigoiului)
1. Precizează două moduri de expunere prezente în text. 4 puncte
2. Transcrie două figuri de stil diferite precizând felul lor. 4 puncte
3. Transcrie două imagini artistice diferite și precizează felul acestora. 4 puncte
4. Numește personajele prezente în text. 4 puncte
5. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele : clădea, gerul, uimită, scânteiere. 8 puncte
6. Precizează numărul de litere și de sunete în cuvintele : ciorapilor, luceafăr, trecea, Argeș.
8
puncte
7. Dezvoltă următoarea propoziție simplă adăugând un atribut și un complement: Tâlharul a plecat.
8 puncte
8. Transcrie un cuvânt cu triftong, unul cu hiat și două cuvinte cu diftongi. 8 puncte
9. Analizați verbele subliniate din text după modelul dat. 12
puncte
Încep= verb predicativ, conjugarea a III-a, mod indicativ, timp prezent, persoana a III-a,
numărul plural, funcția sintactică predicat verbal.
Subiectul II 30 de puncte
Scrie o compunere de minimum 20 de rânduri (200 de cuvinte) în care, valorificând conținutul
textului dat, să îți imaginezi continuarea poveștii. SUCCES !!!

S-ar putea să vă placă și