Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIPEREȘTI NUME...............................

JUDEȚUL BUZĂU PRENUME.........................

PROFESOR MAGDALENA OANCEA DATA.................................

CLASA a V-a

TEST-VERBUL

A.

1.Verbul este partea de..................................................

2.Modurile predicative personale sunt..............................

3.Verbul are patru.......................

4.Modul condițional –optativ are ..................timpuri.

5.Predicatul nominal este alcătuit din.........................

(10puncte)

B.

Subliniați veerbele auxiliare din următoarele enunțuri:

Iarna a venit pe neașteptate.Copiii se vor bucura din plin de anotimpul care le umple sufletul
de veselie.Săniuțele ar trebui aranjate pentru a-i bucura pe copii.Totul este alb în jur iar norii desi ne-ar
umple sufletul de bucurie dacă din ei ar începe să mai cadă câte un fulg.Să fii fost de piatră și inima ți-ar
tresări de atâta bucurie! (10 puncte)

C.

Puneți verbele la modurile și timpurile indicate în paranteze:

,, Când băgă de seamă ca prietenul lor (indicativ,mai mult ca perfect- a dispărea),Tara (indicativ,
perfect simplu-a îngheța) de spaimă.(indicativ,imperfect,formă negativă-a cunoaște)decât un singur
sorțitor în stare (mod conjunctiv , prezent – a face) pe oameni ( conjunctiv , prezent- a dispărea)
astfel....Magister!

Spaima pe care o ( indicativ , imperfect –a vedea) în ochii prietenilor ei îi( indicativ , prezent –a
confirma) că și ei (indicativ , imperfect-a gândi) la fel.,, (10 puncte)

(S.A.Mamikonian-Tara Duncan)

D.

Precizați modul , timpul și conjugarea următoarelor verbe:


O să mănânce=

Ar fi scris=

Devenii=

Merseseră=

Să învețe= (20 puncte)

E.

Analizați sintactico-morfologic predicatele din următorul text:

,,Surorile Cenușăresei au fost foarte bucuroase când au auzit vestea , deoarece ele aveau picioare
frumoase și erau sigure că pantoful li se potrivea.,, (20 puncte)

(Frații Grimm , Cenușăreasa)

F.

Construiți câte un enunț în care verbele a fi , a avea și a vrea să fie , pe rând , predicative și auxiliare.

(20 puncte)

Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu !

SUCCES!