Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

DATA:
CLASA: a V-a
PROFESOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: „Vizită” de Ion Luca Caragiale
TIPUL LECŢIEI: recapitulare și sistematizare

COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia
2.1. Înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral
3.1. Identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text
4.1. Redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan.

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
 să exprime oral răspunsuri la diferite întrebări referitoare la text;
 să rezume textul;
 să identifice moral textului;
 să identifice calitățile și defectel lui Ionel;
 să numească unele cuvinte-concluzie referitoare la text.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul oral şi scris, învăţarea prin descoperire, explozia stelară, ghicitoarea, pălăriile
gânditoare, brainstormingul.
Forme de organizare: activitatea frontală, pe grupe/ în echipă şi individual;
Mijloacele de învăţământ: fişe de lucru, foi , textul- suport, fişe de evaluare;
Metode de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluarea prestaţiei pe grupe.
Resurse: - umane: elevii clasei a V-a
- materiale: caietele elevilor, tabla, planșă cu Explozia stelară, fişe de lucru, foi, manualul.

BIBLIOGRAFIE:

 Limba română- manual pentru clasa a V- a. Autori: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2008;
 Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 2001;
 Alina Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu.Structuri didactice deschise, ed. Paralela 45, Bucureşti, 2009.