Sunteți pe pagina 1din 12

1.

DEFINITIE

Modul în care
dascălul reușește
să organizeze
ansamblul de
metode, materiale,
mijloace, se
numește
STRATEGIE
DIDACTICĂ.
1.2.CRITERII DE STABILIRE A STRATEGIEI DIDACTICE

Conceptia
Pedagogica

Principiile/
Obiectivele
normele
instructiv-
didactice
educative

Tipul de
Natura
experienta
continutului
de invatare
1.3. TIPURI DE STRATEGII DIDACTICE

Strategii decutive
Strategii inductive
(definitii->exemplificari) Strategii analogice
(particulat->general)
(general->particular) (bazate pe modelare)
(efecte->cauze)

Strategii algoritmice,
Strategii mixte semialgoritmice/
nealgoritmice
2.1. MIJLOACELE DE INVATAMANT

Un ansamblu de resurse sau


instrumente materiale și tehnice,
adaptate sau selectate în vederea
îndeplinirii sarcinilor instructiv-
educative , investite cu functii
pedagogice specifice.
2.2 SISTEMUL MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Mijloace informativ-
demonstrative Mijloace de exersare și Mijloace de
formare a deprinderilor raționalizare a timpului Mijloace de evaluare a
*Materiale intuitive în cadrul lecțiilor rezultatelor învățării
naturale – reale/ *Jocuri de construcții
originale tehnice și de creație; *Hărți de
contur; *Teste;
*Obiecte elaborate/ *Truse de piese
construite special în demontabile; *Instalații complexe
scopuri didactice *Șabloane; de verificare a
*Mașini de socotit; cunoștințelor
*Materiale/ *Ștampile
reprezentări *Aparate și
instrumente de didactice
figurative
laborator;
*Reprezentări
simbolice *Materiale și aparate
de ed. Fiz și sport;
*Instrumente muzicale
STILURILE DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Stiluri
Functiile de Se realizeaza Comportamente de
si predare
predare prin de predare (1)
(2)
1. COMPORTAMENTE DE PREDARE

De organizare

De personalizare
De impunere
(folosirea
De feed-back (de informatii,,
experientei pozitiv/negativ
proprii) probleme )

De De dezvoltare
afectiviitate (acordare de
pozitiva/ne sprijin)
gativa
Atunci cand un anumit mod de a preda se aplică cu preferință, el poate constitui
UN STIL DE A PREDA.

felul în care
dascălul
organizează și
conduce
activitatea
didactică

presupune
anumite abilități
Are un caracter
sau priceperi STILUL personal
din partea DIDACTIC
dascalului

Este o formă
de exprimare
a originalității
dascălului.
CONDUITA DASCALILOR SE POATE
CARACTERIZA PRIN :
Deschidere spre inovatie (dascali dispusi sa incerce
practici noi )
Centrare pe angajarea elevului (substituirea invatarii
cu predarea )
Centrarea pe continut (ordoneaza logic continutul
materiei )
Apropiat (afectiv)- distant (fata de elevi)
Permisiv-autoritar
Exigent-indulgent
Dirijare riguroasa-independenta
STIATI CA … ?

Pentru materiile de
bază din ciclul primar se
Un bun dascăl e capabil
recomandă stilurile
de o mare varietate de
bazate pe:
stiluri didactice,
- dirijare și contol
adaptându-se la
sistematic;
circumstanțe.
- individualizare;
- motivație extrinsecă.
Realizat, • Baritchi Teodora Iulia
eleva:

Clasa/profil: • a X-a A/ pedagogic


(invatatori-educatoare)

Profesor: •Opre Mihaela

Liceul Pedagogic
“Gheorhe Sincai”
Zalau

S-ar putea să vă placă și