Sunteți pe pagina 1din 2

 Pasivul patrimonial cuprinde elemente, noţiuni abstracte, ce nu reprezintă ceva fizic

concret.

 Pasivul patrimonial arată sursa de finanţare a activului patrimonial, şi anume datorii faţă de acţionari şi
asociaţi (datorii interne) sau faţă de terţi externi (datorii externe).

1. CAPITAL PROPRIU (CAPITAL ȘI REZERVE):


- capital social / individual;
- prime de capital;
- rezerve;
- rezerve din reevaluare;
- rezultatul reportat;
- rezultatul exercițiului.

 Capital social:

- este o sursă pusă la dispoziţia agentului economic de către proprietari la înfiinţare;

- poate fi majorat sau diminuat pe parcursul existenţei societăţii;

- reprezintă valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise de acţionari sau asociaţi;

 Prime de capital sunt surse de finanțare proprii, obținute de firmă prin majorarea capitalului social.

Acestea pot fi:

- prime de emisiune și de aport în natură;

- prime de fuziune;

- prime de aport;

- prime de conversie.
 Rezerve din reevaluare:
reprezintă plusuri create în urma reevaluării activelor imobilizate; pot fi micşorate dacă în urma unor
reevaluări ulterioare valoarea activelor scade.
 Rezerve:
reprezintă profit net sau brut (în raport cu cotele afectate prin lege sau act constitutiv), alte resurse
capitalizate de întreprindere până la o decizie contrară; Pot fi: legale, statutare, pt acțiuni proprii, alte
rezerve.
 Rezultatul reportat:
reprezintă profit nerepartizat sau pierdere rămasă neacoperită din exerciţii financiare precedente;
 Rezultatul exercițiului:
reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar;
poate fi sub formă de :Profit / Pierdere;

2. PROVIZIOANE PT RISCURI ȘI CHELTUIELI   sunt datorii cu valoare incertă ce se constituite de intreprindere


la sfarsitul anului.
Acestea pot fi:

- provizioane pentru litigii – contractuale;

- provizioane pentru garantii;

- provizioane pentru dezafetare imobilizari corporale;

- provizioane pentru restructurare.

3. Datorii - surse furnizate de terti. Persoanele fata de care societatea are datorii = creditori. Datoriile pot fi:

 Datorii curente – au o durată pt. rambursare mai mică de 1AN:

- datorii financiare - credit obtinut de la banci pt nevoi curente (credite de trezorerie) pt achizitionarea de
materii prime, materiale, salarii, obligatii fiscale; Nu pt investitii financiare pe termen scurt si lung. Sunt
purtatoare de dobanzi;

- datorii comerciale - in cadrul relatiilor comerciale din operatii de achizitionare. Structura: furnizori in baza
facturilor, efecte comerciale de platit (cambie, op), avansuri incasate de la clienti;

- datorii fiscale – impozite, taxe, TVA;

- datorii salariale - obligatii catre salariati - personal remuneratii datorate;

- datorii sociale datorate salariilor - CAS, sanatate;

- datorii fata de actionarii societatii - dividende de plata;

- creditori diversi - datorii neincluse in categoriile anterioare - amenzi penalitati despagubiri de platit
tertilor, cumparari de titluri neachitate, drepturile de autor.

- Datorii necurente au o durată pt rambursare mai mare de 1 AN:

- împrumuturi bancare pe termen mediu si lung pt investitii - sunt purtatoare de dobanzi;

- împrumuturi din obligatiuni - fondurile pe termen lung obtinute din emitere si vanzare obligatiuni;

- datorii din concesiuni;

- alte datorii pe termen lung - achizitionarea de imobilizari prin leasing.

4. Venituri în avans:

- subventii pentru investitii sau subventii de capital   sunt sume de bani obtinute de la bugetul statului
pentru finantarea unor investitii de interes national (constructii de sosele, baraje etc.). Sumele au caracter
nerambursabil.

- venituri înregistrate in avans   sunt sume incasate anticipat, care urmeaza sa fie repartizate esalonat in
veniturile perioadelor viitoare. Ex: se incaseaza anticipat chiria pe un an pentru un spatiu comercial.
Aceasta se va repartiza in veniturile urmatoarelor 12 luni.

S-ar putea să vă placă și