Sunteți pe pagina 1din 2

Numele: …………………………………….

Iată ce știu!

1. Scrie numerele în ordine crescă toare și descrescă toare:

1 1 2 0

2 1 3 0

3 0 2 1

2 0 1 1

2. Scrie numerele care lipsesc.

1 4 8 1

1 1 1

2 2 3

3. Scrie vecinii numerelor.

1 1 3
4 0 0

1 2 2
9 0 1

2 1 2
3 7 9
4. Scrie în ordine crescă toare numerele: 12, 24, 15, 8, 29, 21, 16, 2, 30

5. Scrie în ordine descrescătoare numerele: 13, 22, 6, 29, 12, 18, 26, 7, 10
6. Descompune în zeci și unită ți numerele scrise în că suțele de mai jos.

14 28 23 16 30

7. Colorează inima cu numă rul mai mare.


3
1

6
1

0
3

0
2

1
1

0
2
8. Colorează pătratul cu numărul mai mic.

20 23 18 28 14 11 24 25 11 10 29 19 21 26
*
9. Unește punctele și colorează imaginea.