Sunteți pe pagina 1din 5

Test de evaluare

1. Completează numerele care lipsesc.

1 1
2 5

2 2 2
9 6 2

2. Colorează, din fiecare pereche de nuferi, pe cel care are scris numărul mai mare.

1 1 1
9 3
5 6 2 3
1 0

3. a) Scrie în casetă un număr mai mare decât 3. b) Scrie în casetă un număr mai mic decât
numărul bulinelor pe care le are broscoiul numărul bulinelor pe care le are broscoiul TOD.
FRED.

3. c) Scrie în casetă un număr egal cu numărul


bulinelor pe care le are broscuţa BIBI.
4. Numerele de mai jos reprezintă insectele pe care Oaki şi fraţii săi le-au prins, pentru masa
de prânz. Apoi, s-au aşezat în ordinea crescătoare a acestor numere.

10 8 12 4 19
Scrie în casetă câte insecte a prins fiecare broscuţă.

OAC DIRI FRED BIBI OAKI

5. Adaugă sau elimină fire de papură, pentru ca rezultatul dat să fie corect.

+ =

- =

6. Desenează nuferi, astfel încât pe lac să fie tot atâtea flori câte indică numărul din casetă.

6
6

7. BIBI şi FRED au fiecare câte o bancnotă. BIBI ar vrea un creion, iar Fred o minge de fotbal.
Încercuieşte broscuţa care crezi că poate să îşi cumpere obiectul dorit.
8. Nuferii şi-au pierdut frunzele. Îi vei putea ajuta, dacă rezolvi sarcinile şi colorezi frunza cu
răspunsul corect.

Săptămâna are ……………… zile. Anul are ……………… luni.

2
2 4
7 8
4
7
8
1
2 6
4
1
6 2 4

Ziua are…………. ore.

7 2
4

8
4

1 6
2

9. Colorează figura geometrică ce nu se găseşte în desenul de mai jos.

10. Broscuţa OAKI doreşte să salveze Pământul şi vă roagă să încercuiţi doar imaginile care
duc la îndeplinirea visului său.
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE

1.1. Recunoasterea si scrierea numerelor în concentrul 0-31

- scrierea numerelor de la 0 la 31;


- numararea înainte si înapoi, în variante complete sau de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fara manipularea
obiectelor;

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31


- selectarea unor numere dupa un criteriu dat

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind pozitionarea pe axa numerelor


- ordonarea unor numere date, crescator sau descrescator;

1.4. Efectuarea de adunari si scaderi în concentrul 0-31, prin adaugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-
o multime data
- adaugarea/extragerea de elemente dintr-o multime data, pentru a obtine multimi „cu tot atâtea elemente”;

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (patrat, triunghi, dreptunghi, cerc) si a unor corpuri
geometrice (cub, cuboid, sfera) în obiecte manipulate de copii si în mediul înconjurator
- recunoasterea unor figuri geometrice:
patrat, dreptunghi, cerc, triunghi, mediul înconjurator si în materiale tiparite;

3.2. Manifestarea grijii pentru comportare corecta în relatie cu mediul familiar


- identificarea efectelor pozitive si negative ale actiunilor proprii asupra mediului apropiat;

5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operatii de adunare sau scadere cu 1-5 unitati în concentrul
0-31, cu ajutorul obiectelor
- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date

6.2. Utilizarea unor unitati de masura pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente
familiar
- recunoaşterea numărului de zile ale unei săptămâni, numărului de ore ale unei zile, numărului de luni ale
anului

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentari neconventionale în probleme-joc
simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31
- recunoasterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei
INDICATORI DE REALIZARE

COMPE ITEM PERFORMANŢA


TENŢA
. REALIZAT ÎN CURS DE REALIZARE NEREALIZAT
a) Completează corect 6 Completează corect 4-5 Completează corect 3
1.1 numere. numere. numere.
1.
b) Completează numerele care Completează corect 4-5 Completează corect 3
lipsesc. numere. numere.
1.2 Identifică şi colorează nufărul Identifică şi colorează Identifică şi colorează
2. cu numărul mai mare, în cele 3 nufărul cu numărul mai nufărul cu numărul mai
situaţii. mare, în 2 dintre cele 3 mare, într-o singură
situaţii. situaţie.
1.2 Scrie câte un număr pentru Scrie câte un număr pentru Scrie un număr doar
3. fiecare dintre situaţiile a, b, c. două dintre situaţiile a, b, pentru una dintre
c. situaţiile a, b, c.
1.3 Ordonează crescător cele cinci Ordonează crescător 3-4 Ordonează crescător 2
4. numere. dintre cele cinci numere. dintre cele cinci numere.
5.2 Adaugă sau elimină corect Adaugă sau elimină corect -
5. elementele în ambele cazuri. elementele într-un singur
caz.
1.4 Desenează numărul de nuferi Desenează numărul de -
6. corespunzător în ambele nuferi corespunzător în
situaţii. una dintre cele două
situaţii.
7. Încercuieşte broscuţa cu -
creionul. -
6.2 Colorează frunzele cu Colorează frunzele cu Colorează frunza cu
8. răspunsul corect în toate cele răspunsul corect în două răspunsul corect într-un
trei cazuri. dintre cele trei cazuri. singur caz.

2.2 9. Colorează dreptunghiul. - -


Încercuieşte corect 3-4 Încercuieşte corect 2
3.2 10. Încercuieşte corect 5 imagini. imagini. imagini.

S-ar putea să vă placă și