Sunteți pe pagina 1din 34

c c c 


 c 
c 

cc 

c  

ii 
    

  
  |
|
ii 

   
      
  i       
  
 
Iata-ne in clasa a II-a !
Daca anul trecut ni se parea ca pasim pe un drum greu si plin de
neprevazut, iata-ne impreuna, bucurandu-ne de fiecare clipa, de fiecare pas facut
cu succes, de fiecare rod din ii| | 
 h
A fost un drum lung i dificil, dar minunat sa-l poti parcurge cu niste
copii care te intampina in fiecare zi cu acelasi zambet inocent al copilărieih
Am fost provocata sa dau frau imaginatiei, sa caut in fiecare zi materiale
interesante pentru ei, de aceea am continuat i anul acesta sa lucram in caietul
special ,,Albinuta¶¶ care anul trecut a avut un real succes h
Caietul con ine materiale care contribuie la consolidarea cunostintelor
predate (ma refer la cifrele 6-10, la exercitii de adunare si scadere), dar si fi e
de lucru ce se pot utiliza ca materiale de evaluare sau in completarea
activitatilor pentru copiii care au un ritm de lucru alert si necesita in permanenta
munca suplimentara h
Fiecare fi ă are o poveste, un timp de finalizare (se ine cont de nivelul
clasei de elevi ) i bineîn eles i evaluarea se va realiza in acelasi mod
personalizat:  decupata de la sfarsitul caietului, de la anexe,
isi ia zborul de fiecare dată când copilul realizează o fi ă corectă h Cu cât adună
mai multe !"" cu atât dă dovadă de multă hărnicie i interes pentru
munca sa, fiind rasplatit si meritand in acest fel sa paseasca spre clasa a III -ah
Este un caiet special adaptat nevoilor clasei cu care lucrez, realizat pentru
a fi o completare a activită ilor meleh Fi ele de lucru au fost adu nate de pe
diferite adrese de internet i modificate, astfel ca să poată fi utilizate în
învă ămantul specialh

Învă ător-educator:
    c c
 
|
|
c
 

å| c
  
å| c
 
å| 

  c 
å|   c   c 
 !"#$

%" !"


  &" ' ()!*"( ! 
(+"
,!! (
å| 
 - c- ./-0-12

å| c 3.)(*-45-'52
å| c 6
å| c 7
å| c 8
å| c #
å|
!"! !(!"( '(("
å|  

å| 9 : 
5 
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 ||||||||||
|
|


  c 
|
|

|  c   c 

 !"#$
 
c


1hDeseneaza atatea cerculete cate iti indica cifra:

Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

#hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

$hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh

'hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2h Numara in ordine crescatoare:

0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

3h Numara in ordine descrescatoare:

5hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

   
c
%

1h Încercuieşte mulţimile de elemente de acelaşi fel; scrie sub fiecare mulţime


numărul potrivith

««««« «««hh «««««h

2h Realizează corespondenţa :

3h Completează mulţimile cu numărul potrivit de elemente:

%&' 


‰ 

- i it i l:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

|
* ii 
t
 l iittiil l:
|
|


 


3hDesenează tot atâtea obiecte câte ne arată cifra :

|| | ||| | ||| -|

|
|
4hCompleteaza tu sirul cu atatea cerculete cat iti arata cifra:

$(((((((((((((((((((()

%(((((((((((((((((((())

#(((((((((((((((((((())

'(((((((((((((((((((())

&(((((((((((((((((((())

D(((((((((((((((((((())

|
|
| 
c
,


1hCompletaţi mulţimile cu elementele care lipsesc:

D # $ %
& '

2hNumăra crecător şi descrescător,coloreaza atătea pătrate câte indică fiecare


număr:

0|

3hăsiţi vecinii numerelor:

___ 3 ___ ___ 1 ___ ___ 4 ___ 2 ___ 4

4hDesenaţi pe buburuză atâtea puncte câte indică fiecare număr:

| | | | |

 - c- 
/-0-1
1hÎncercuie te numărul care este mai mare :

D| $%%
#| &$&
$| %#%
%| %%'
&| '$D
'| D'&

|
2hA ează semnul corect :


& '  $ #  % %
' D  % #  & '
% %  ' $  # D
# #  D #  ' %
' &  ' '  ' #
3hăse te ordinea corectă a numerelor: ' & $ # D %)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ‰ 
  |
 


|
| | |              
                
| |               
                
|                
                
|                
                
|                
|
- iitlî
l :
   

  
*
   

|
* 
 iti î
 t t i:
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
 C lti:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|


 ii
 lit:


 

|
|
|

  

|
|
   
||
|
|
|

 

|

c 6

6:)'((;|
<" "-!"(=
(!>;
?!>;

* * *

* *

*

*

*


2h Încercuie te cifra învă ată astăzi :

# $ & ' + D + $ & ,
$ & ' D # # , # D -
D + $ * ' $ * D , *
- * % * D % - % * +
* + & + $ + * & + '
& D ' + & ' & + * &
$ + * & % * # * # $

3hRezolva corect exercitiile:

$.%/%.&/
'.D/+.#/
%.%/D.*/
'.$/%.#/
‘ ‘CÂŢ C


‘R R 
 


- -           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

            

|
 ! ||
- 
i ltt lt " t l #ţil:

| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||| |
| |||||||||||||||||
|
* i it$ii %l lîl%t&||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||
|
|
|
|
||| ||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||| ||||||
| Cl l %i lt tl l:

| ||||
| ||| ||| | | || ||| ||| ||| ||
| |||| | ||| ||| || || ||| || | ||| ||
|
| |||| | | | | | | |
|
|


 ||||
| ||| ||| | | || ||| ||| ||| ||
|||| | ||| ||| | | || || | ||| ||| ||


| |||| | | | | | | |c 7

7:!(

! -" ; 
 !"-
c<!";

- - -

- -

-

-

-


2h Încercuie te cifra învă ată astăzi :

# $ & ' + D - $ & ,
$ & ' D # - , # D -
D + $ + ' $ + D , *
- * % * D % - % + +
* + & + $ + % & + '
& D ' + & ' & - + &
$ + - & % + # * - $

3h Indică rezultatul corect , cu a"utorul săgeţilor :
-&'&.&&
-%&#.%-
-$+$.'*
-#*D.**
m || | 
m |m || |
|

m | 
 || |

 | |
|


|

| m|
|

|||||| | | |||| | |||

|||||||| | | |||| ||||||||||||| 
 |

 " ======
 ! - 
i ltt lt " t l #ţil:

| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||| |
| |||||||||||||||||
|
* i it$ii %l lîl%t&|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||| ||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||| | | |||||||||||||||||||||||||||| || |||||||
| Cl l %i lt tl l:

| ||||
| ||| ||| || || ||| ||| || | ||
| |||| | ||| ||| || || ||| || | ||| ||
|
| ||| | | | | | | | |
|
|


 ||||
| ||| ||| || || ||| ||| ||| ||
|||| | ||| ||| | | || || | ||| ||| ||


| ||| | | | | | | | |

|

 ‰ #
|
# $%&
&=
 ' 
 

| | |              
                
| |               
                
|                
                
|                
                
|                
|
|
* 
 iti$î
 t t i:
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


- Cl l " t l
l:


 
||||||||||||||||||||| |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

 
||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| 

|
|
- Cl l :

| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||
| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||| |||
| ||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||
| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| | |||* C lt :

| ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||||
| ||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| ||||
| ||||||||||||||||||||||||| ||| ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| | |||
| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||| ||||
 i
l |  t l:

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||| |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
c #

- :<" "<"
c!@")(<";
 !"-) )A

!+"!(<>!)!;
|

# D # D  
    
# D # D  
    
# D    
    
# D    
    
# D    


1h crie numerele de la 1 la 10 in ordine crescatoare ,apoi descrescatoare :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2h Indică rezultatul corect , cu a"utorul săgeţilor :

'.&,+0%#
$.-#D$0#%
$.+'#D 0'D
&.#+,0,'
"<


1h Scrie numărul de obiecte :

««««

«««««

hhhhhhhhhhhhhhhhh

2h Scrie în tabel numărul de animale de fiecare fel:

3hColorează prima, a patra şi a opta floare :


4hDesenează atâtea cerc uţe câte arată numărul:

5 7 4 8

5h Completează numerele care lipsesc:

0 , 1 , «« , ««h , 4 , ««h , 6 , 7 , «« , «« , 10h

10 , 9 , «« , 7 ,h«h , 5 , 4 , ««h , «« , 1 , 0h

6hScrie vecinii numerelor:

«« , 7 , «« «« , 9 , ««

««h , 3 , «hhh ««h , 5 , ««h

7h Observă regula, continuă şirul si apoi coloreaza fiecare figura geometrica


(cercul=rosu, patratul =galben, dreptunghiul = verde ) :

 


1hÎncercuieşte rezultatul corect:

 &.#/'+&  '$/&'%


%.$/&+' &$/+$#
&.&/-&* '%/&$D
'.'/#D,- ,%/+'-


2h Pune unul din semnele + sau - , pentru ca egalităţile să fie adevărat e:

'1$/%  +1#/'  &1$/+

$1D/$  &1$/$  %1 %/+


3h|Completează spaţiile libere , după ce ai calculat :

2 1
+ 1 + 2 1 +

1
+ 2

2 -
-

4h Adauga numarul $ la numerele : 2, 3, 4, 5, 6, 0, 8 si afla suma corectah

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« h

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «hh

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« hhhhhhhhh
!() *+  
|
|

| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|