Sunteți pe pagina 1din 2

1. Caută numărul potrivit pentru fiecare fereastră!

2. Calculează! Adună cele 3 numere din cerc! Găseşte cea mai bună
şi uşoară metodă de a calcula şi scrie sub cercuri!

....................... ....................... ....................... .......................

3. Cum s-a întâmplat? Numerotează în ordinea corectă a întâmplării!


4. Cu care silabă începe sau se sfârşeşte cuvântul ce reprezintă desenele?
Alcătuieşte cu aceste cuvinte propoziţii!

- nul do- va - zeb - - lă

5. Care cuvânt corespunde desenului!

DEZLEAGĂ DESLEAGĂ

LEPĂDĂ LEBĂDĂ

NAZTURE NASTURE

6. Cseréld ki a mássalhangzót és rajzold le a megalkotott új szót!

ex.
ţap .................... .................... ....................
cap .................... .................... ....................