Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECȚIE

Data: 13.11.2020

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Virgil Calotescu” Bascov

Prof.înv.primar: Cojocaru Elena Isabela

Prof.metodist: Nițescu Antoneta

Clasa: I B

Aria curriculară: Matematică și științe

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Unitatea de învățare: Magia primăverii

Subiectul lecției: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0–100, cu trecere peste ordin

Tipul lecției: Recapitulare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: să opereze cu terminologia matematică specifică operaților de adunare și scădere;


O2: să efectueze, mintal și în scris, adunări și scăderi în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin;
O3: să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;
O4: să rezolve independent sarcinile de lucru primite.
STRATEGII DIDACTICE:

a) resurse procedurale: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea.

b) resurse materiale: laptop, imagini, fişă de lucru, caiete, fișe de lucru.

c) forme de organizare: frontal, individual.

RESURSE UMANE: 28 elevi

RESURSE TEMPORALE: 35 minute

RESURSE INFORMAȚIONALE:

1) M.E.N – „Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului – clasa I, Bucureşti, 2013;
2) Matematică şi explorarea mediului, manual pentru clasa I, autori: Constanţa Bălan, Cristina Voinea, Corina Andrei, Nicoleta
Stan, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2020;
3) Pachiţa Domniţeanu, “Didactica matematicii în învăţământul primar”, Editura Geneze, Galaţi, 2002.
SCENARIU DIDACTIC

ETAPELE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


Ob. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Metode Resurse Forme de
LECŢIEI
didactice didactice organizare
1. Moment Se pregătesc cele necesare pentru desfăşurarea orei
organizatori în condiţii optime. Conversația
c

Se verifică tema cantitativ și caliativ. Explicația Frontal


2. Verificarea O1 Terminologia matematică se verifică prin calcule
cunoștințelor O1 mintale. Exercițiul
O2
O3 Le voi spune elevilor ca m-am întâlnit cu o albinuță Calcul
3. Captarea O4 ce era foarte supărată că nu a găsit nicio floare prin mintal
atenției grădini, deoarece iarna nu vrea să plece și a prins
toate florile primăverii. Pentru a le elibera trebuie sa Planșă
rezolvăm corect câteva exerciții lăsate ca obstacole Zâna
de doamna Iarnă. Primăvara
Sarcinile ce cuprind exercițiile vor fi prinse pe Joc de rol Observarea
exteriorul unui plic, iar odată rezolvat exercițiul, Plicuri sistematică
copiii vor elibera câte o floare, ce vor fi lipite în
părul Zânei Primăvară.
Frontal
Astăzi vom efectua adunări și scăderi în concentrul
4. Anunțarea 0-100, cu trecere peste ordin.
temei
Exercițiile propuse spre rezolvare se vor calcula pe
caiete și la tablă.
5. Dirijarea 1. Calculează exercițiile scrise pe razele
învățării soarelui (se eliberează ghiocelul). Caiete
27+16= expunerea
27+65=
27+38=
27+49=
27+54=
2. Efectuează scăderile scrise pe elicele morii Conversația
de vânt (se elibereaza laleaua).
93-28=
93-37=
93-29=
93-46= Explicația
3. Calculează exercițiile dispuse simetric pe Fise cu
zmeu, apoi compară rezultatle obținute (se exerciții
eliberează narcisa).
38+24 ____ 91-29
65+19_____84 – 39 Observarea
72-15______14+17 sistematică
4. Află suma perechilor de numere (se
eliberează zambila). Exercițiul
48 si 38; 29 și 44. Frontal
5. Află diferența perechilor numerelor (se
elibereaza toporașul).
56 și 28; 81 și 37.
6. Alisa a cules 26 lalele și 48 narcise.
Câte flori a cules in total? Aprecieri
(se eliberează mărgăritarul) individuale,
7. Cu cât este mai mare suma numerelor 35 și colective
47 decât diferefența lor? Piese
(se eliberează frezia). puzzle
Echipe
Se va realiza prin rezolvarea pe echipe a unui puzzle Explicația Laptop
6. Obținerea matematic pe fondul muzical ”Rapsodii de conversația Planșă Frontal
performanței primăvară” – Tudor Gheorghe. zâna
Copiii vor lipi florile adunate în părul Zânei Primăvară
Primăvara.
Fac aprecieri generale şi individuale asupra
participării elevilor la lecţie, precum şi asupra
7. Încheierea comportamentului lor pe parcursul orei.
lecției
27+38=
27+16=

27+ 65=
27+49 =

27+ 54=
38+

91-29
24

65
+1

84-39
9

72-
15 14+17