Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea

de
învatare
IV

Prietenia
Competente Detalii de
Ziua Activităţi integrate Resurse Evaluare
specifice continut

Comunicarea
 „Cel mai bun prieten”, de Victor orala -
Sivetidis- ascultare, discuţii pe imagini exprimarea
DP - 3.1 Caiet Aprecieri
 Povestire după imagini propriei pareri
CLR - 1.1; 1.2; auxiliar globale si
 Introducerea cuvintelor noi în propoziţii in legatura cu
AVAP – 2.2 pag. 20 individuale
 Joc: “Alintă” cuvintele relatiile de
 Colorare imagini din poveste prietenie/grupul
de prieteni;
 Numărul si cifra 0
Luni  Povestea cifrei 0 Caiet
Nr. naturale de
18 MEM – 1.1;  “Chipul cifrelor” – versuri cifra 0 auxiliar
la 0 la 10 – Aprecieri
nov. 2.1; 3.1; 5.1  Exercitii-joc de reprezentare prin desene a pag. 24
citire scriere, globale si
AVAP - 2.4 mulţimilor şi asocierea acestora cu numărul Planșă
comparare, individuale
CLR – 2.4 corespunzător cu cifra 0
ordonare
 Colorarea şi recunoaşterea cifrei 0 CD
 Scrierea cifrei 0
 AVAP  “Plastilina – un prieten”
Observare
– 2.3  Modelaj – “Sunt scolar” – litere si Tehnici simple Plastilină
Expunerea
 MM – cifre învătate de modelaj CD
lucrărilor
3.1  Auditie muzicală: Fuga jucăriilor
 Limba engleză
 Întâlnirea de dimineaţă - (prezenta, ziua,
Calendarul
data, meteo, agenda zilei)
DP – 1.2, 3.1 „Întâlnirea de
 Cum mă îmbrac!- igiena vestimentaţiei, Igiena Observarea
CLR – 2.2; 2.4 dimineată”
corelaţia stării de bine; igiena personală şi a personală sistematică
AVAP – 1.2; Caiet auxiliar
vestimentaţiei - discutii
pag. 11
 Desen:Tricoul meu/rochita mea preferat/ă
Plansă cu
 Povestea literei E
literele e, E
 Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
Caiet auxiliar
CLR - 1.1; 1.3; cu precizarea poziţiei sunetului e Sunetul e
pag. 21 Aprecieri
Marti 2.1; 3.1; 4.1  Recunoaşterea literelor e, E si literele
fisă de lucru globale si
19 MEM – 1.1  Scrierea unor silabe cu literele învăţate e, E
imagini, individuale
nov. AVAP - 2.2 folosind jetoane, litere magnetice de tipar
beţişoare,
 Uneste punctele pentru a obtine litera E
jetoane cu
 Colorarea literei E scrisă WordArt
silabe
 Numărul si cifra 0 Caiet auxiliar
 Exerciţii de identificare a cardinalului unei Nr. naturale de pag. 24
MEM - 1.1; mulţimi la 0 la 10 – Planșă Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1  Exercitii de compunere a numerelor citire scriere, cu cifra 0 globale si
AVAP – 2.2  Identificarea „vecinilor” unor numere date comparare, CD individuale
 Scrierea nr. 0- 5 crescător si descrescător ordonare Obiecte,
 Decorarea cifrei 0 Fisă de lucru
 Educatie fizică
Mier- DP – 1.2, 3.1  Întâlnirea de dimineată (prezenta, ziua, Igiena Calendarul Observarea
curi CLR– 1.1; 2.2 data, meteo, agenda zilei) personală „Întâlnirea de sistematică
1
 Cum mă îmbrac!- realizarea
dimineată”
corespondenţei între obiectele de
Caiet auxiliar
îmbrăcăminte şi situaţiile date pentru a le
pag. 11
purta; Joc de rol
 Identificarea literelor e, E în cuvinte
Plansă cu Aprecieri
CLR - 1.1; 1.3;  Formarea cuvintelor cu ajutorul săgeţilor; Sunetul e
literele e, E globale si
2.1; 3.1; 4.1  Formarea cuvintelor cu ajutorul silabelor si literele
Caiet auxiliar individuale
MEM – 1.1  Reprezentarea grafică a sunetelor, e, E
pag. 21 Observarea
AVAP – 2.4 silabelor şi cuvintelor - după model; de tipar
Fisă de lucru sistematică
 Exerciţii de trasare a literei E de tipar
20
nov.  Animale sălbatice – prezentare ppt
 Recunoaşterea animalelor sălbatice din
tara noastră
DP – 3.1
 Decrierea animalelor; ghicitori
MEM – 3.2 Fisă de lucru Aprecieri
 Corespondenta animal – pui; colorarea Animale
CLR – 1.1 Caiet auxiliar globale si
puiului sălbatice
AVAP – 1.2 pag. 21 individuale
 Indicarea părţilor corpului, utilizând codul
MM – 3.1
de culoare;
 Audio: „Sunetele animalelor sălbatice”
 Audiţie: „Veverita vine, vine”
 Educatie fizică
 Numerele 0 – 5
Nr. naturale de
MEM – 1.1;  Scriere, ordonare, comparare Cifre,
la 0 la 10 – Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1  Continuarea unor siruri respectând regula obiecte
citire scriere, globale si
AVAP – 1.2  Realizarea unui desen în care să reprezinte Fisă de lucru
comparare, individuale
MM – 3.1 atâtea elemente câte indică codul Plansă
ordonare
 Audiţie: „Elefantul Cici”
 Recapitularea literelor a, m, u, n, i, e
 Citire globală: cuvinte - etichetă (activitate
Literele
CLR - 1.1; 2.2; în perechi) Aprecieri
a, m, u, n, i, e Fisă
3.1  Colorarea imaginilor care corespund unui globale si
Exercitiu de lucru
Joi AVAP – 2.2 cuvânt – etichetă individuale
grafic
21  Exercitiu grafic: bastonasul cu întorsătura
nov. în partea de sus pe un spatiu
 Desen liber cu tema „Prietenul meu cel
AVAP – 1.1;
mai bun” Observare
1.2 Caiet cu
 Discuţii şi prezentarea lucrării în faţa Desen liber Prezentarea
CLR – 2.2 foaie velină
clasei lucrărilor
MM – 3.1
 Auditie: cântece cunoscute

MM – 1.4; 2.1;  Învătarea cântecului: “Cântecul Cântarea în


Video- Aprecieri
3.2 numerelor” colectiv
proiector globale si
MEM – 1.1  Miscări sugerate de textul cântecului Miscare liberă
CD individuale
CLR – 2.4  Repetare: “Chipul cifrelor” pe muzică

 Reactualizare: “Cel mai bun prieten”


DP – 3.1  Formulare de întrebări şi răspunsuri
Recapitulare – Fise de lucru Aprecieri
CLR - 1.1; 1.2;  Exprimarea propriei păreri în legătură cu
Literele şi Jetoane cu globale si
2.3 relaţiile de prietenie
sunetele A- E silabe individuale
MM – 3.1  Ex.-joc : “Completează silaba”
Vineri  Repetare - cântece cunoscute
22
nov. “Scufita Rosie”, de Fratii Grimm
cărti de
 Repov. pe baza unor secvente din diafilm
OPȚ - C1, C2, Lumea povesti
 Formularea de răspunsuri la întrebări Observarea
C5 magică a calculator,
despre conţinutul unui mesaj audiat sistematică
CLR – 2.1; 3.2 copilăriei video-
 Colorarea imaginilor din poveste
proiector
 Auditie: Cântecul “Scufita Rosie”

2
MM - 1.4 , 2.1;  Repetarea “Cântecul numerelor” calculator,
Cântarea în Observarea
3.2  Miscări sugerate de textul cântecului video-
colectiv sistematică
AVAP – 2,2  Desen: Numere haioase proiector
Religie
DP - 3.1  “Prietenia, comoara cea mai de preţ ”
Comunicarea
CLR - 1.1; 1.2; (poveste populara)-audiţie, discuţii pe baza
orala -
2.3; imaginilor
exprimarea
MM – 2.1  Formulare de întrebări şi răspunsuri Caiet Aprecieri
propriei pareri
despre conţinutul unui mesaj audiat: auxiliar globale si
in legatura cu
personaje, păreri, proverbe pag. 22 individuale
relatiile de
 Joc de rol: discuţia dintre bufniţă şi grupul
prietenie/grupul
de prieteni
Luni de prieteni;
 Audite: Cântecul „Prietenia”
25
 Numărul si cifra 6
nov.
MEM - 1.1;  “Chipul cifrelor “- versuri cifra 6 Caiet
Nr. naturale de
2.1; 3.1; 5.1  Exercitii-joc de reprezentare prin desene a auxiliar
la 0 la 10 – Aprecieri
AVAP – 2.4 mulţimilor şi asocierea acestora cu numărul pag. 26
citire scriere, globale si
MM – 1.4; 2.1 corespunzător; Planșă
comparare, individuale
 Scrierea cifrei 6 cu cifra 6
ordonare
 Modelarea cifrei 6 din plastilină, sârmă CD
 Auditie Un elefant se legăna
 Mărul: frunze galbene portocalii, mere
AVAP – 2.2 Culorile foi de hârtie, Observare
roşii, galbene
MEM – 1.1 spectrului solar: tuburi de Expunerea
 Câte mere roşii? Câte mere galbene?
MM – 3.1 Culori calde pictat lucrărilor
Audierea cântecului „Toamna”
 Limba engleză
 Întâlnirea de dimineată (prezenta, ziua,
Calendarul
data, meteo, agenda zilei)
„Întâlnirea
Programul meu zilnic
DP – 1.2, 3.1 de Observarea
 Ordonarea activitătilor ce pot avea loc Igiena
CLR– 1.1; 2.2 dimineată” sistematică
într-o zi
Caiet aux.
 Corelarea momentelor de activitate cu
pag. 12
cele de relaxare;
 Povestea literei R
Plansă cu
 Exerciţii de recunoaştere a literelor r si R
literele r, R
CLR - 1.1; 1.3;  Despărţirea cuvintelor în silabe și
Sunetul r Caiet aux. Aprecieri
2.1; 3.1; 4.1 precizarea poziției sunetului r
Marti si literele pag. 23 globale si
MEM – 1.1  Formarea silabelor; scrierea lor cu ajutorul
26 r, R Betisoare individuale
AVAP – 2.4 betisoarelor
nov. Jetoane cu
 Scrierea literelor r, R cu ajutorul
silabe
punctelor; modelarea literelor

 Numărul si cifra 6
Caiet
 Identificarea „vecinilor” unor numere date Nr. naturale de
MEM – 1.1; auxiliar pag.
 Numere pare/impare la 0 la 10 – Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1 26
 Scrierea nr. 0- 6 crescător si descrescător citire scriere, globale si
CLR - 2.1 Planșă
 Compunerea si descompunerea numărului comparare, individuale
MM – 2.1 cu cifra 6
6 cu ajutorul obiectelor ordonare
CD
 Cântec: Un elefant se legăna
Fisă de lucru
 Educatie fizică

Mier-  Întâlnirea de dimineată (prezenta, ziua, Calendarul


DP – 1.2, 3.1
curi data, meteo, agenda zilei) „Întâlnirea Observarea
CLR– 1.1; 3.3 Igiena
27  Programul scolarului - „citirea” de sistematică
nov. simbolurilor pentru programul scolarului dimineată”

3
 Recunoașterea sunetului r în cuvinte, Sunetul r Plansă cu Aprecieri
pozitia lui si literele literele r, R globale si
CLR - 1.1; 1.3;  Formarea unor cuvinte din silabele r, R Caiet individuale
2.1; 3.1; 4.1 învătate ; scrierea lor cu ajutorul betisoarelor auxiliar pag. Observarea
MEM – 1.1  Scrierea literei R 23 sistematică
MM – 3.1  Reprezentarea grafică a cuvintelor, după Fisă de lucru
model Betisoare
 Audierea cântecului „Prietenia”
 Animale domestice – prezentare ppt
DP – 3.1
 Recunoaşterea animalelor domestice,
MEM – 3.2
modul de hrănire al acestora, importanţa lor Fisă de lucru
AVAP – 1.2 Aprecieri
 Indicarea părţilor corpului, utilizând codul Animale Caiet
MM – 3.1 globale si
de culoare; ghicitori –animale domestice domestice auxiliar pag.
CLR – 1.1 individuale
 Ex. joc: Găseşte hrana fiecărui animal. 23
 Audio: „Sunetele animalelor domestice”
 Audiţie: „Azi Grivei e mânios”
 Educatie fizică
 Numerele 0 – 6
Nr. naturale de
MEM – 1.1;  Scriere, ordonare, comparare
la 0 la 10 – Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1  Continuarea unor siruri respectând regula
citire scriere, Fisă de lucru globale si
AVAP – 1.2  Completarea multimilor pentru a obtine 6
comparare, individuale
MM – 3.1 elemente
ordonare
 Auditie: „O răţuşcă stă pe lac”
 Recapitularea literelor e, r
 Citire globală: cuvinte - etichetă (activitate
în perechi)
CLR - 1.1; 1.3;  Colorarea imaginilor care corespund unui Literele
Aprecieri
2.1; 3.1; 4.1 cuvânt – etichetă e, r Fisă
globale si
Joi MEM – 1.1  Exercitiu grafic: bastonasul cu întorsătura Exercitiu de lucru
individuale
28 AVAP – 1.2 în partea de sus pe două spatii grafic
nov.  Colorarea unor cuvinte scrise cu litere
mari de tipar (wordart) respectând un cod al
culorilor
Plansă
Culorile Observare
AVAP – 2.3  Literele E si R – decorare (culori reci) “Steaua
spectrului solar: Expunerea
MM – 3.1  Auditie muzicală – cântece pentru copii culorilor”
culorile reci lucrărilor
 Învătarea cântecului: “A fost odată un
Cântarea în
MM – 1.4; 2.1; castel Video- Aprecieri
colectiv
3.2  Executarea unor gesturi si mişcari repetate proiector globale si
Miscare pe
AVAP – 2.3  Castelul – constructie din figuri CD individuale
muzică impusă
geometrice
Vineri Comunicarea
29  “Prietenia, comoara cea mai de preţ ”
orala -
nov. DP – 3.1  Complicarea poveştii: Ce s-ar fi întâmplat
exprimarea
CLR - 1.1; 1.2; dacă Petru nu ar fi acceptat leul,.... în Caiet Aprecieri
propriei pareri
2.3; călătoria sa? auxiliar globale si
in legatura cu
MEM – 5.1  Joc de rol: Întâmplări trăite-relatarea unor pag. 22 individuale
relatiile de
AVAP – 1.2 fapte petrecute alături de prieteni
prietenie/grupul
 Colorarea imaginilor din poveste
de prieteni;
OPȚ - C1, C2, Evaluare: “Scufita Rosie”, Lumea cărti de Observarea
C5 de Fratii Grimm magică a povesti sistematică
CLR – 3.2;  Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri copilăriei calculator,
scurte care testează înţelegerea globală a video-
textului audiat proiector
 Personaje pozitive/ negative
 Joc de rol

4
MM - 1.4 , 2.1;  Repetarea cântecului: “Castelul” Miscări sugerate calculator,
Observarea
3.2  Executarea unor gesturi si mişcari repetate de textul video-
sistematică
AVAP – 1.2  Desenează un castel cântecului proiector
Religie
 „Camaradul meu, Coretti”, de Edmondo Comunicare
de Amicis- audiţie, discuţii pe imagini orală –
DP - 3.1  Formulare de întrebări şi răspunsuri exprimarea
Caiet Aprecieri
CLR - 1.1; 1.2; despre conţinutul unui mesaj audiat: propriei păreri
auxiliar globale si
2.2; 2.3; personaje, păreri, proverbe în legătură cu
pag. 24 individuale
AVAP – 1.2  Explicarea proverbului „Munca e brătară relaţiile de
de aur” prietenie/grupul
 Colorarea imaginilor care ilustrează textul de prieteni
 Numărul si cifra 7
 “Chipul cifrelor “- versuri cifra 7 Caiet
Nr. naturale de
Luni MEM - 1.1;  Exercitii-joc de reprezentare prin desene a auxiliar
la 0 la 10 – Aprecieri
2 dec. 2.1; 3.1; 5.1 mulţimilor şi asocierea acestora cu numărul pag. 28
citire scriere, globale si
AVAP – 2.4 corespunzător; Planșă
comparare, individuale
MM – 1.4; 2.1  Scrierea cifrei 7 cu cifra 7
ordonare
 Modelarea cifrei 7 din plastilină, sârmă CD
 Auditie Un elefant se legăna

 Colierul – răsucire, însirare Tehnici simple Fire de ată,


Observare
AVAP – 2.4  Răsucirea firelor de ată de prelucrare a paste
Expunerea
MEM – 3.1  Însirarea mărgelelor (paste făinoase) hârtiei: răsucire făinoase
lucrărilor
 Numărăm mărgelele Însirare CD
Limba engleza
 Întâlnirea de dimineaţă - (prezenta, ziua,
data, meteo, agenda zilei) Calendarul
DP – 1.2, 3.1 Igiena
 Mănânc sănătos- igiena alimentaţiei; „Întâlnirea de
CLR – 1,1; 1.2 alimentatiei Observarea
 Discuţii despre alimentele care pot fi dimineată”
MEM – 3.2 Piramida sistematică
consumate zilnic fără a ne afecta sănătatea, Caiet auxiliar
AVAP – 1.2 alimentelor
 identificarea acestora; pag. 13
 Desen: Alimentele micului dejun
 Povestea literei C
Plansă cu
 Exerciţii de recunoaştere a literelor c si C
CLR - 1.1; 1.3; literele c, C
 Despărţirea cuvintelor în silabe și Sunetul c Aprecieri
2.1; 3.1 Caiet auxiliar
Marti precizarea poziției sunetului c si literele globale si
MEM – 1.1 pag. 25
 Formarea silabelor; scrierea lor cu ajutorul c, C individuale
3 dec. AVAP – 2.4 Jetoane cu
jetoanelor
silabe
 Modelarea literelor c, C
 Numărul si cifra 7
 Identificarea „vecinilor” unor numere date Nr. naturale de Caiet auxiliar
MEM – 1.1;
 Numere pare/impare la 0 la 10 – pag. 28 Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1
 Scrierea nr. 0 - 7 crescător si descrescător citire scriere, Planșă globale si
CLR - 2.1
 Compunerea si descompunerea numărului comparare, cu cifra 7 individuale
MM – 2.1
7 cu ajutorul obiectelor ordonare CD
 Cântec: Un elefant se legăna Fisă de lucru
 Educatie fizică
 Întâlnirea de dimineată (prezenta, ziua,
data, meteo, agenda zilei) Calendarul
Mier- DP – 1.2, 3.1  Mănânc sănătos – discuţii despre „Întâlnirea de
Igiena Observarea
curi CLR– 1.1; 4.1 alimente, mâncăruri, băuturi sănătoase; dimineată”
alimentatiei sistematică
4 dec.  Desenăm fructele şi legumele care ne plac Piramida
şi pe care le consumăm în fiecare zi a săpt. alimentelor

5
 Recunoașterea sunetului c în cuvinte,
pozitia lui Plansă cu
Aprecieri
CLR - 1.1; 1.3;  Formarea unor cuvinte din silabele literele c, C
Sunetul c globale si
2.1; 3.1; 4.1 învătate; Caiet auxiliar
si literele individuale
AVAP – 1.2  Execitii de recunoastere a literelor c, C in pag. 25
c, C Observarea
MEM – 1.1 cuvinte Jetoane cu
sistematică
 Scrierea literei C silabe
 Colorarea literelor învătate

 Numerele 0 – 7:
Nr. naturale de
MEM – 1.1;  Scriere, ordonare, comparare
la 0 la 10 – Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1  Continuarea unor siruri respectând regula
citire scriere, Fisă de lucru globale si
AVAP – 1.2  Completarea sirurilor cu numerele care
comparare, individuale
MM – 3.1 lipsesc
ordonare
 Auditie: Cântecul numerelor
 Educatie fizică

 Evaluare numerele 0 - 7
 Scrierea cardinalului unor multimi date
 Desenarea de multimi în functie de
Recapitulare
MEM – 1.1; cardinalul multimii
Evaluare Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1; 3.2  Adăugarea/tăierea unor elemete ale Fisă de
Ameliorare/ globale si
AVAP – 1.2 multimii, în functie de cardinalul multimii evaluare
dezvoltare individuale
 Descompunerea numerelor cu ajutorul
desenelor
 Animale domestice si sălbatice-părti
componente, mediu de viată
 Recapitularea literelor e, r
Joi
 Citire globală: cuvinte - etichetă (activitate
5 dec. CLR - 1.1; 1.3; Literele
în perechi) Aprecieri
2.1; 3.1; 4.1 e, r Fisă
 Colorarea imaginilor care corespund unui globale si
MEM – 1.1 Exercitiu de lucru
cuvânt – etichetă individuale
AVAP – 1.2 grafic
 Exercitiu grafic: bastonasul cu întorsătura
în partea de jos pe un spatiu
 Ghetuta lui Mos Nicolae Tehnici simple
 Exersarea tehnicilor simple: decuparea si de prelucrare a Hârtie glasse, Observare
AVAP – 2.4
lipirea hârtiei hârtiei: lipici, vată Expunerea
MM – 3.1
 decorarea ghetutei decupare, CD lucrărilor
 Auditie: Cântecul “Mos Nicolae” lipire
 Învătarea cântecului: “Mos Nicolae” Mişcarea pe
MM – 1.4; 2.1; Video- Aprecieri
 Percuţia corporală (bătăi din palme, cu muzică:
3.1 proiector globale si
degetul pe bancă Percuţia
CLR – 3.2 CD individuale
 Povestea lui Mos Nicolae corporală
 Evaluare: Sunetele si literele a, m, u, n, i,
e, r, c
 Colorarea imaginilor care corespund unui
DP – 3.1 Recapitulare
cuvânt – etichetă
CLR - 1.3; 2.1; Evaluare Aprecieri
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor Fisă de
3.1; 4.1 Ameliorare/ globale si
cu ajutorul săgetilor evaluare
MEM – 1.1 dezvoltare individuale
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte si
Vineri AVAP – 1.2
colorarea sunetelor indicate
6 dec.  Colorarea selectivă a unor litere, silabe,
folosind codul culorilor
 Cei trei purceluşi, după Serghei Mihailov cărti de
OPȚ - C1, C2,  Vizionare desene animate povesti
Prieteni de Observarea
C5  Discutii: Ce v-a plăcut/ nu v-a plăcut din calculator,
nădejde sistematică
CLR – 3.2; poveste? video-
MEM – 3.1  Colorarea unor imagini din poveste proiector

6
 Repetarea cântecului: “Mos Nicolae”
 Percuţia corporală (bătăi din palme, cu
Mişcarea pe
MM – 1.4; 2.1; Video- Aprecieri
degetul pe bancă muzică:
3.1 proiector globale si
 Dialog: Ce doresti să-ti aducă Mos
Percuţia
CLR – 2.3 CD individuale
Nicolae? corporală

Religie