Sunteți pe pagina 1din 14

Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr.

3_ LUPENI

SCUFIŢA ROŞIE
repovestire după Charles Perrault

A fost odată o fetiţă frumoasă şi cuminte. Toată lumea o iubea, dar


cel mai mult o iubea bunicuţa sa. Fetiţa primise cândva , în dar de la bunica
ei, o scufie roşie de catifea. Atât de mult îi plăcuse această scufie, că o purta
tot timpul. De aceea, toată lumea îi spunea Scufiţa Roşie.
Scufiţa Roşie locuia împreună cu părinţii săi într-un sat, iar bunica ei
locuia într-o căsuţă aflată în pădure.
Într-o zi, mama Scufiţei Roşii o chemă pe fetiţă şi-i zise:
- Fetiţa mea, ia acest coşuleţ cu merinde şi mergi la bunica să i-l
duci. Ai înăuntru un cozonac şi o sticlă cu vin. E bolnavă şi slăbită sărăcuţa
şi sunt sigură că-i vor prinde bine. Du-te repejor, să nu te prindă arşiţa şi să
nu te abaţi din drum. Ajunsă acolo, prima ta grijă să fie s- o saluţi
cuviincios, urându-i bună dimineaţa.
- Nici o grijă, mămico, voi face întocmai.
Luându-şi coşul, Scufiţa Roşie porni la drum. Merse ce merse şi intră
în pădure. Acolo, cine- i ieşi în cale? Nimeni altul decât lupul.
- Bună ziua, Scufiţă Roşie, o salută lupul pe fetiţă.
- Bună ziua, dragă lupule, răspunse fetiţa cu zâmbetul pe buze.
- Unde te duci aşa devreme, sufleţelul meu? continuă lupul, cu glas
mieros.
- La bunica.
- Şi ce- i duci în coşuleţul acela?

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

- O sticlă de vin şi un cozonac. O să-i prindă bine bunicuţei, că e


slăbită şi bolnavă, sărăcuţa.
- Şi unde locuieşte bunica ta, dragă Scufiţă Roşie?
- Aici, în pădure, la umbra celor trei stejari. Cred că îi ştii căsuţa.
- Sigur că da, mi- o amintesc; si fie cale de un sfert de oră până
acolo.
„Fetiţa asta ar fi o îmbucătură mai bună ca bătrâna” , gândi lupul,
cântărind- o din priviri, cu coada ochiului, pe copilă.
„Dar, cu puţină şiretenie, le pot obţine pe amândouă; oricât de
bătrână ar fi, e loc şi de bunică în burta mea”, îşi zise lupul în sinea sa.
Au mers împreună o bucată de drum. Deodată, lupul scoase un
strigăt:
- Ia priveşte, Scufiţă Roşie, ce flori frumoase cresc în jur! În locul tău
aş culege un buchet frumos pentru bunica. Sigur s- ar bucura dacă i- ai
duce şi nişte flori.
Scufiţa Roşie privi în jur şi văzu într- adevăr fel de fel de flori, unele
mai frumoase decât altele.
„Are dreptate lupul” se gândi fetiţa. „E încă devreme. O să culeg un
buchet pentru bunica, sigur se va bucura de un asemenea dar”, îşi zise în
gând Scufiţa Roşie.
- Aşa am să fac! Zise ea către lup. Şi, în sinea ei: „Ce cumsecade este
lupul!”.
Părăsi cărarea şi începu să culeagă flori. Mereu i se părea că florile
aflate mai departe sunt mai frumoase decât cele pe care le culesese deja..
tot adunând flori, se îndepărtă de la drum şi ajunse în inima pădurii.
Lupul, văzând- o pe fetiţă cum se îndepărtează, alergă la casa bunicii
şi bătu la uşă.
- Cine e? întreabă bunica din pat.
- Eu sunt, Scufiţa Roşie, zise lupul, subţiindu- şi vocea cât putu.
Deschide uşa, bunicuţo!
- Nu e încuiată, spuse bătrâna, apasă pe clanţă. Sunt tare slăbită şi
nu mă pot da jos din pat.
Lupul apăsă pe clanţă, intră, se năpusti spre patul bunicii şi într- o clipită o
înghiţi.
„ Cu asta am terminat”, îşi zise lupul mulţumit. „Să ne pregătim
acum pentru felul doi”.
Lupul găsi hainele şi boneta bunicii aşezate pe un scaun, îmbrăcă
repede şi se aşeză în pat, în locul bunicuţei. Îşi trase pătura până la bot şi
începu să geamă, de ca şi cum ar fi fost bolnav.

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

Între timp, Scufiţa Roşie făcuse un buchet că abia putea să- l mai ţină
în mână. Atunci o luă din loc şi porni spre casa bunicii.
Văzând uşa casei larg deschisă se cam miră biata copilă, dar îşi zise
în sinea ei: „Precis bunicuţa a lăsat-o deschisă ca să mă vadă când
sosesc”.
Intră şi zise:
- Bună dimineaţa, bunicuţo!
Nu primi nici un răspuns, dar dinspre pat auzi nişte gemete stinse.
- Bunicuţo, ce-i cu tine? Se repezi Scufiţa Roşie spre pat.
- Ce- ai păţit? Zise fetiţa, trăgând pătura la o parte.
Bunicuţa arăta cam ciudat.
- Vai, bunicuţo, ai urechile aşa de mari! zise Scufiţa Roşie, plină de
uimire.
- Ca să te aud mai bine, veni răspunsul.
Vocea era aşa de schimbată că fetiţa nu ştiu ce să creadă.
- Vai, bunicuţo, ai ochii atât de mari!
- Ca să te văd mai bine!
- Vai, bunicuţo, dar ce mâini mari ai!- continuă fetiţa, plină de
mirare.
- Ca să te prind în braţe mai bine!
- Vai, bunicuţo, ai gura înspăimântător de mare!
- Ca să te înfulec mai uşor, îi răspunse lupul şi, sărind din pat, o şi
înghiţi pe Scufiţa Roşie.
Apoi, satisfăcut de treaba făcută, se culcă iar şi adormi. Dar începu
să sforăie aşa de tare că ferestrele căsuţei începură să zbârnâie.
Tocmai atunci trecu pe acolo un vânător.
Auzind sforăitul acela atât de puternic şi de ciudat, îşi zise în sinea
lui: „Oare de ce sforăie atât de tare băbuţa? Sper să nu-i fie rău!”
Se uită pe fereastră şi nu-i veni să-şi creadă ochilor când îl văzu pe
lup.
Intră în casă, se apropie de pat şi strigă:
- Te-am prins, tâlharule! De când te caut!
Ridică arma, vrând să-l împuşte pe lup. Când să apese pe trăgaci, se
gândi că s-ar putea ca bătrâna să fie în burta lupului. Aruncă puşca, luă un
cuţit, spintecă burta jivinei şi le scoase de acolo pe bunicuţă şi pe fetiţă.
- Vai, ce frică mi-a fost! Zise Scufiţa Roşie, tremurând de spaimă. Era
aşa de întuneric în burta lupului!
Aduseră nişte pietroaie, umplură burta lupului cu ele şi vânătorul îi
cusu burta la loc. curând se trezi şi lupul. Vru să-şi ia tălpăşiţa, dar cum

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

sări din pat, pietroaiele îl trântiră la pământ. Căzu şi se prăpădi pe loc. îşi
merita pe deplin soarta.

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006
Instituror SIMONA CHIROSCA/ Şcoala Generală Nr. 3_ LUPENI

2005/ 2006