Sunteți pe pagina 1din 2

Operatori si operanzi

Formula este o expresie compusa din operatori si operanzi, care actioneaza asupra datelor
introduse în EXCEL. 
Formulele reprezinta expresii matematice scrise intr-o forma speciala,care indica
operatiile ce trebuie efectuate asupra valorilor din celule.

Operatori
Operatori aritmetici :                                                                      Operatori relationali: 
                    
1.  +    Adunare                                                                         1.   =   egal
2.  -    Scadere                                                                          2.   <   mai mic
3.  *   Inmultire                                                                          3.   >   mai mare
4.  /    Impartire                                                                         4.   <= mai mic sau egal
5.  ^   Ridicare la putere                                                            5.   >= mai mare sau egal
                                                   

Operatori pentru texte face concatenarea sirurilor de texte :


Operanzi

Operanzii specifica valorile care vor participa in calcule.Ca operanzi in aplicatiile de calcul
tabelor se utilizeaza constante,denumiri de celule si functii
    
     Prioritatea operanzilor.
1. Ridicarea la putere( ^ );
2. Inmultire si impartire( * si / ); 
3. Adunare si scadere( + si - );
4. Concatenarea( & );
5. Operatori relationali ( =, <, >, <>, <= ,>= ).