Sunteți pe pagina 1din 1

Modelul declarației de independență menționat la articolul 12 din Regulamentul

delegat (UE) 2020/760

Instrucțiuni pentru completarea declarației


1.În secțiunea A, completați cu informațiile referitoare la contingentul tarifar vizat de declarația de
independență.
2. În secțiunea B, bifați căsuța corespunzătoare.
3.În secțiunea C, indicați numele operatorului, numărul EORI și data și locul semnării și includeți
semnătura administratorului competent al operatorului (directorul general).

A.   Contingentul Tarifar în Cauză

Numărul de ordine al contingentului tarifar  


Codul/Codurile NC  
Originea produsului/produselor ( ) 1
 

B.   Independența Operatorului
Solicitantul pentru numărul de ordine al contingentului tarifar indicat mai sus declară că:
* de bifat căsuța corespunzătoare.
1 În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760,
. solicitantul nu are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun
cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar.
2 În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760,
. solicitantul are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri
pentru același număr de ordine al contingentului tarifar.
Solicitantul desfășoară regulat activități economice semnificative cu părți
terțe, în sensul articolului 11 alineatul (3).
În conformitate cu articolul 11 alineatul (4), solicitantul a dezvăluit, în
sistemul electronic LORI, persoanele fizice sau juridice cu care are legătură.

C.   Detalii Privind Operatorul

Nume  
Număr EORI  
Data și locul  
Semnătura  
Funcția semnatarului în cadrul societății  

(1)  De completat doar dacă originea mărfurilor este un element obligatoriu în cererea de licență.

Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și