Sunteți pe pagina 1din 2

P10C2B Formular de declaraţie anuală a cumpărătorului, cu totalul cantităţilor de lapte achiziţionate, pentru anul de cotă _____/_____

Denumire cumpărător………………………………..
Punct de lucru...............................................................
CUI / CNP……………………………………………
Nr. R.C………………………………………………..
Adresa sediului……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………...
Telefon / fax…………………………………………..

DECLARAŢIA ANUALĂ A CUMPĂRĂTORULUI


CĂTRE SRCL
(Tabel cu totalul cantităţilor de lapte achiziţionate de la producători)
pentru anul de cotă .............../................
Subsemnatul..........................................în calitate de reprezentant legal al cumpărătorului..................... , declar că în anul de cotă ........../.........., a
fost achiziţionată de la producători o cantitate de lapte, după cum urmează:
Număr Suma cotelor Suma Suma Suma Cantitatea totală Cantitatea Cantitatea Cantitatea
producători disponibile cantităţilor de cantităţilor de cantităţilor de de lapte livrată totală de lapte totală de lapte totală de lapte
ale grăsime aferente lapte fizic grăsime aferente în anul de cotă, livrată fizic în livrată fizic, corectată cu
producătorilor cotelor achiziţionate pe laptelui corectată cu lunile februarie ţinând cont de grăsimea, luând
(kg) disponibile întregul an de achiziţionat grăsimea (kg) şi martie (kg) reducerea în considerare
(CD) (kg) cotă (kg) (LCG) (LFM)* pentru anul anul bisect
(GD) (kg) (GL) bisect (kg)
(LF) (kg) (LCB)*
(LB)*
(numeric) (numeric) (numeric) (numeric) (numeric) (numeric) (numeric) (numeric) (numeric)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*coloanele 7, 8 şi ) se vor completa doar pentru anii bisecţi;

Tabel cu totalul cantităţilor de lapte achiziţionate de la alti cumpăratori de lapte,


pentru anul de cotă .........
Cantitatea de lapte marfă achiziţionată de la cumparatori de lapte interni (kg) Cantitatea de lapte marfă achiziţionată de la cumparatori de lapte externi (kg)
(numeric) (numeric)
10. 11.

**conform art. 24, alin. (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 595/2004.

1/12/2011
P10C2B Formular de declaraţie anuală a cumpărătorului, cu totalul cantităţilor de lapte achiziţionate, pentru anul de cotă _____/_____
Instrucţiuni de completare: informaţiile se vor trimite pe suport scris, înainte de data de 15 mai, cu referire la livrările din anul de cotă precedent. Se va
menţiona in tabel, pentru fiecare punct de lucru în parte:
1. Numarul de producatori;
2. Suma cotelor disponibile ale producătorilor (kg)
3. Suma cantităţilor de grăsime aferente cotelor disponibile(kg)
4. Suma cantitaţilor de lapte fizic, achiziţionate pe întregul an de cotă(kg)
5. Suma cantităţilor de grăsime aferente laptelui achiziţionat (kg))
6. Cantitatea totală de lapte livrată in anul de cotă, corectată cu grasimea (kg)
7. Cantitatea totala de lapte livrată fizic in lunile februarie si martie (kg)
8. Cantitatea totala de lapte livrată fizic, ţinând cont de reducerea pentru anul bisect(kg)
9. Cantitatea totală de lapte corectată cu grăsimea, luând în considerare anul bisect(kg)
10. Cantitatea de lapte marfă achizitionată de la cumparatori de lapte interni (kg)
11. Cantitatea de lapte marfă achizitionată de la cumparatori de lapte externi (kg)

1/12/2011

S-ar putea să vă placă și