Sunteți pe pagina 1din 3

Laborator Nr.

la Asistenţa pentru sisteme de gestiune a bazelor de date


tema : Setarea mediului de lucru pentru gestionarea serverului.

Data 16.09.2020 Grupa P 1831

Mersul lucrării

1. Setările mediului de lucru (Environment)


2. Concluzii, opinii, sugestii.
Bibliografie / Webografie
Termen : 21.09.2020

Recomandări :
Mediul de lucru (Environment) pentru gestionarea SQL Server este destinat pentru
personalizarea interfeţei Microsoft SQL Server Management Studio.
Subcompartimentele mediului oferă opţiuni de ajustare a interfeţei la solicitările
administratorului SGBD, precum şi a fiecărui utilizator.

Realizarea primei sarcini se efectuiază prin descrierea fiecărei componente a


compartimentului Environment, care îl găsim în meniul Tools, Options.

Compartimentul Environment conţine următoarele subcompartimente :


• General,
• AutoRecover,
• Documents,
• Find and Replace,
• Fonts and Colors,
• Imort and Export Settings,
• Internaţional Settings,
• Keyboard :
• Keyboard,
• Query Shortcuts,
• Startup,
• Web Browser.

Pentru fiecare subcompartiment se descrie fiecare opţiune a mediului de lucru după


modelul prezentat mai jos.

Model
de descriere a opţiunilor subcompartimentului General.

Subcompartimentul General conţine opţiuni grupate în două grupe, trei opţiuni non-
grupate şi un buton de acţiune.

I. Primul grup de opţiuni, Recent Files, conţine două butoane cu valori şi etichete.
Implicit valorile sunt egale cu numărul 10, care poate fi modificat.
Eticheta primului buton se traduce ca : elemente afișate în meniul Window.
Eticheta la al doilea buton se traduce ca : elemente afișate în listele utilizate recent.

Concluzie la primul grup.


Grupul Recent Files, oferă opţiuni pentru:
• stabilirea numărului de elemente afişate în meniul Window,
• stabilirea numărului de elemente afişate în listele utilizate recent.

II. Al doilea grup de opţiuni, Visual experience, oferă opţiuni pentru:


Eticheta butonului de validare „Automaticaly adjust visual expireince bazed on client
performance” se traduce - Reglați automat experiența vizuală pe baza performanței clientului.
Acest buton de validare substituie două subopţiuni – butoane de validare -
1. „Enable rich client visual experience” ce se traduce ca - Permiteți o experiență
vizuală bogată a clientului,
2. „Use hardware graphics acceleration if available” ce se traduce ca - Utilizați
accelerarea grafică hardware dacă este disponibilă.

În al doilea grup Visual experience, este prezent textul „Visual Studio is currently
using hardware-accelerated rendering. The visual experience setting automaticaly change
based on system capabilities” care se traduce - Visual Studio utilizează în prezent redare
accelerată hardware. Setarea experienței vizuale se schimbă automat pe baza capacităților
sistemului.

Concluzie la al doilea grup.


...................................................................................................................................

III: Opţiunile non-grupate sunt prezentate prin trei butoane de validare :


1. Eticheta „Show status bar” se traduce - Afișați bara de stare,
2. Eticheta „Close button affects active tool window only” se traduce -
Butonul Închidere afectează numai fereastra activă a instrumentului,
3. Eticheta „Auto Hide button affects active tool window only” se traduce -
Butonul Ascundere automată afectează numai fereastra activă a instrumentului

Concluzie la opţiunile non-grupate


........................................................................................................................................

IV. Bu
tonul de acţuine cu eticheta „Restore File Associations” se traduce - Restabiliți asociațiile de
fișiere, realizează asocierea fişierelor create în versiunile anterioare a Microsoft SQL Server
(ex. La PC a fost instalat SQL Server v. 2018. La moment se instalează SQL Server 2020.
Fişierele din versiunea 2018 se vor asocia aplicaţiilor SQL Server 2020).

Concluzie la opţiunile non-grupate


.....................................................................................................................................
Aşa se descrie fiecare subcompartiment şi se fac concluzii.
La sarcina Concluzii, opinii, sugestii elevul face sinteza concluziilor de la fiecare
subcompartiment şi obţine concluzia pentru toată lucrarea.
Evident, propune opinii şi sugestii.
Succes!
Profesor, P. Arcan