Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T.

Bădulescu”
Loc. Buzău, Jud. Buzău
B-dul Nicolae Bălcescu nr.28
Tel./Fax: 0238710693

Nume și prenume:_______________________________ Data:___________


Clasa a II-a A
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Calificativ:
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

SUBIECTUL I ( 30 puncte)

I. Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte varianta corectă:

1. Vecinul mai mare al numărului 56 este:

a) 57; b) 55; c) 58; d) 60.

2. Predecesorul numărului 82 este:

a) 90; b) 81; c) 71; d) 91.

3. Pentru a se dezvolta plantele au nevoie de :

a) soare, frig, întuneric şi apă ; b) gheaţă, căldură şi lumină;


b) apă, lumină, căldură, lumină şi pământ fertil; d) nici un răspuns corect.

4. Numărul din care se scade se numeşte:

a) rest; b) scăzător; c) descăzut; d) diferenţă.

5. Suma a două numere este 60. Dacă unul este 20, celălalt este .

a) 30; b) 10; c) 20; d) 40.

6. Din cele 40 de poveşti pe care le are cartea lui, Ionuţ a citit până acum 27.
Câte poveşti mai are de citit?

a) 13; b) 14; c) 15; d) 16.

SUBIECTUL AL II -LEA ( 30 puncte)

1. Scrie numerele:

a) din 1 în 1 de la 78 la 82: ......................................................................................

b) aflate între 23 și 27: .......................................................................................


1
c) din 10 în 10 de la 60 la 20: .......................................................................................

2. Ordonează descrescător numerele de pe frunze şi colorează-le pe cele care conţin numere pare, în
culorile caracteristice anotimpului de toamnă:

7 1 8 2 3 2
2 3 9 1

3. Scrie vecinii următoarelor numere:

16 40 89

4. Scrie cifra corespunzătoare pentru rolul pe care îl îndeplineşte fiecare parte componentă a plantei.
Prepară hrana.
5

Fixează planta în pământ

6
Prin ea circulă apa şi
3 substanţele hrănitoare.

Ajută la înmulţirea plantei


1

Se formează fructul

Protejează seminţele

5. Compară următoarele perechi de numere :

12 21 45 45 82 87

99 9 61 81 94 49

6. Calculează , apoi încercuieşte cu creionul verde cel mai mare rezultat impar.

24 + 60 = 61 – 25 = 45 + 2 + 39 =
2
98 - 54 = 39 + 12 = 99 – 9 – 40 =

7. Află numerele necunoscute, colorează literele corespunzătoare, apoi ordonează aceste litere într-un
cuvânt, pentru a descoperi în ce moment al zilei căldura şi lumina primite de la soare sunt mai puternice.

82 - = 74 75 + = 80 - 7 = 53

.................................. .................................. .....................................

.................................. ................................... ....................................

.................................. ................................... ....................................

- 15 = 43 24 + = 88 35 - = 31

.................................. .................................. .....................................

.................................. ................................... ....................................

.................................. ................................... ....................................

64 90 74 8 39 58 4 5 60

Z O R A P A Ă M I

Ai descoperit cuvântul ______________________________ .

SUBIECTUL AL III -LEA ( 30 puncte)

1. La concursul de rostogolit fructe, iepuraşii au folosit 32 de mere, veveriţele au folosit 12 alune iar
aricii, 9 nuci. Câte fructe s-au rostogolit la concurs?

REZOLVARE

R:

2. Georgeta a folosit 8 cm de panglică pentru a decora un buchet de flori. De câţi centimetri de


panglică are nevoie pentru a decora 4 buchete? ( Calculează folosind adunarea repetată).

REZOLVARE

R:

3
3. La o aplicaţie de stingere a unui incendiu au participat două grupe, prima având 61 de pompieri, iar
în a doua grupă sunt cu 13 mai puţini. Câţi pompieri au participat la aplicaţie?
Formulează întrebările potrivite și rezolvă problema!

REZOLVARE

R:

 MULT SUCCES!

4
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ - clasa a II-a B
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
Competenţe specifice:
1.1 Recunoaşterea, scrierea, comparerea, ordonarea şi efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0 –
31;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;
Obiective propuse:
 Să rezolve corect exercițiile;
 Să afle numerele necunoscute;
 Să numere crescător/descrescător în concentrul 0-100;
 Să găsească vecinii numerelor date;
 Să compare perechile de numere;
 Să efectueze corect problemele;
 Să identifice rolul fiecărei componente a plantei.
Itemi:
I1. Rezolvă corect exercițiile;
I2. Află numerele necunoscute;
I3. Numără crescător/descrescător în concentrul 0-100;
I4. Găsește vecinii numerelor date;
I5. Compară perechile de numere;
I6. Efectuează corect problemele;
I7. Identifică rolul fiecărei componente a plantei.

Descriptori de performanţă:

Calific
.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
I1 Rezolvă corect toate Rezolvă corect toate Rezolvă corect toate
exercițiile de la subiectul I.
exercițiile de la subiectul exercițiile de la
I. subiectul I.
I2 Află corect numerele Află corect numerele Află corect numerele
necunoscute în toate necunoscute în patru din necunoscute în două
situațiile date. situațiile date. din situațiile date.
I3 Numără corect Numără corect Numără corect
crescător/descrescător în crescător/descrescător în crescător/descrescător
concentrul 0-100; concentrul 0-100 în două în concentrul 0-100 în
din situațiile date; una din situațiile date;
I4 Găsește corect vecinii Găsește vecinii Găsește vecinii
numerelor date. numerelor date în două numerelor date într-o
situații. singură situație.
I5 Compară corect perechile de Compară corect două din Compară corect una
numere. perechile de numere. din perechile de
numere.
I6 Rezolvă corect toate Rezolvă corect două Rezolvă corect una din
problemele. probleme. problemele date.
I7 Identifică rolul fiecărei Identifică rolul unora din Identifică rolul uneia
componente a plantei. componentele plantei. din componentele
plantei.

Realizarea obiectivelor:
5
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

Numărul FB 21 18 19 19 18 18 18
elevilor care
au realizat B 1 2 3 3 2 3 2
obiectivele S 1 3 1 1 2 1 3
I 1 1 1 1 2 1 1

Centralizarea calificativelor:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi 16 4 3 1

Concluzii:
Greşeli frecvente:
- erori de calcul;
- dificultăți în rezolvarea problemelor și în aflarea numărului necunoscut.

Măsuri ameliorative:
- Exerciţii diverse de calcul oral și în scris;
- Rezolvarea și compunerea de probleme cu suport intuitiv sau după exercițiu.

Prof. înv. primar Ilie Mariana Laura