Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT TEMATIC

„ UNIVERSUL”

Prof. Belle Loredana, Grădiniţa PP Ineu, jud. Arad


Prof. Lobonţi Elena, Grădiniţa PP Ineu, jud. Arad

Nivelul : II
Tema de studiu: „ Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului: „Călătorie în Univers”,
„Pământul - planeta vie”
Perioada: 2 săptămâni

Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular
adecvat şi utilizarea formelor geometrice;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în
vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;
 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj şi formarea
capacităţii de exprimare prin muzică;
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative:

Obiective de referinţă vizate:


 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale
şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de
vedere gramatical;
 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
 să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10;
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale
naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;
1
 să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice;
 să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului,
aplicând cunoştinţele dobândite;
 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 să perceapă componentele spaţio-temporale.

Resurse materiale: Enciclopedii, imagini de pe internet, imagini cu planetele din sistemul nostru
solar, globul pământesc, atlas geografic, imagini cu formele de relief şi locuri frumoase de pe
Pământ, cărţi, reviste, foi de desen, acuarela, pensule, creioane colorate, lipici, hârtie glasată,
foarfece.

Resurse umane: copiii grupei mari, educatoare, părinţi.

Metode folosite: observarea spontană şi dirijată, învăţarea prin descoperire, povestirea, explicaţia,
experimentul, exerciţiul, problematizarea, brainstorming-ul, posterul.

SCRISOARE DE INTENŢIE

Dragi părinţi,

Am observat interesul copiilor pentru a afla mai multe despre Pământ şi Univers. De aceea, am
hotărât ca în săptămânile următoare să derulăm proiectul tematic ,,Universul”. Pentru a veni în ajutorul
nostru, vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi cunoştinţe şi informaţii pe care să
le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă, cât şi materiale care să fie aduse la grădiniţă.
Vă mulţumim pentru înţelegere,
copiii şi educatoarele grupei.

EVENIMENTUL DE DESCHIDERE:
Înainte de sosirea copiilor, am aşezat la centrul de interes ŞTIINŢĂ un material didactic
reprezentând Soarele şi cele nouă planete (confecţionate din gheme de lână, hârtie colorată, aracet), pe
care le-am suspendat de tavanul clasei, iar separat Pământul, Soarele şi Luna. La centrul tematic am
expus imagini cu aspecte din Cosmos, imagini cu planetele din Sistemul nostru solar, machete cu
rachete confecţionate, Globul pământesc, harta pământului, imagini cu diferite locuri de pe pământ.
Am lăsat copiii grupei să se apropie, să observe, să discute între ei despre ceea ce au văzut la
intrarea în sala de grupă. Am purtat apoi o discuţie despre cele observate de ei şi ne-am propus să ne
informăm şi să discutăm mai multe despre Univers. Am hotărât să desfăşurăm proiectul tematic pe
care l-am numit „Universul”, care se va derula pe parcursul a două săptămâni şi am ales ca subteme
„Călătorie în Univers” şi „Pământul –planeta vie”.
Am discutat despre ceea ce ştiu copiii şi despre ceea ce nu ştiu, iar apoi am completat
inventarul de întrebări.

2
Inventarul de probleme:

CE ŞTIU COPIII CE DORESC SĂ AFLE

 Există planete, Soarele şi Luna;  Ce sunt galaxiile;


 Ştiu că există stele,comete;  Cum sunt aliniate planetele;
 Nu există aer şi apă pe celelalte  Soarele cea mai mare stea din sistemul
planete; nostru solar;
 Oamenii zboară în Cosmos;  Despre Caleea Lactee;
 Pământul este planetă;  Cum exlorează oamenii Universul;
 Soarele încălzeşte Pământul;  Informaţii despre temperaturile
 Când Soarele luminează Pământul planetelor;
este zi iar când este lună se face  De ce este posibilă viaţa pe Pământ;
noapte;  Care este mişcarea Pământului ( în jurul
 Există mări, oceane şi continente; Soarelui –anotimpurile, în jurul axei sale
în ţara noastră sunt patru –alternanţa zi/noapte);
anotimpuri.  Luna, satelitul natural al Păântului;
 Care sunt cele şase continente şi cele
patru oceane;
 Ce şi cine pune în pericol Pământul şi
viaţa pe pământ;
 Ce putem face pentru a-l menţine curat
şi a-l proteja.

Pentru fiecare subtemă a proiectului am elaborat o HARTĂ proprie subiectelor. Hărţile


proiectelor săptămânale au fost ilustrate şi le-am expus în sala de grupă.

SĂPTĂMÂNA I: Subtema „Călătorie în Univers”


HARTA proiectului săptămânal:

3
SOARELE ŞI LUNA
NOUĂ
PLANETE
ÎN JURUL PRINTRE STELE
SOARELUI
CĂLĂTORIE PRIN
UNIVERS

INSTRUMENTE OAMENI ÎN
DE UNIVERS
EXPLORARE A NAVETE SPAŢIALE
UNIVERSULUI

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECA JOC DE MASĂ ŞTIINŢĂ


 Imagini cu planetele din  Imagini decupate  Lădiţă cu nisip, piatră
sistemul nostru solar; cu planetele; de dimensiune
 Reviste şi cărţi cu poze  Piese de puzzle potrivită;
ce cuprind imagini şi realizate ce  Informaţii despre
informaţii despre univers; reprezintă Terra. planete culese de
 Caiete de scriere, către copii cu ajutorul
creioane negre de scris. părinţilor
(temperatura, durata
de rotaţie a fiecărei
planete în jurul Soarelui).
CONSTRUCŢII JOC DE ROL ARTĂ
 Piese de construcţii de  Materiale textile  Creioane de colorat,
tip AR-CO , şi cutii de carton carioca, foi,
 Piese din lemn colorate pentru realizarea plastilină, planşete.
diferit. costumaţiei de
astronaut.

4
ZIUA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -DIMINEAŢA
DATA
ADP „Ce ştiu despre Soare?” ( întâlnirea de dimineaţă )
Luni ALA Artă: „Soarele şi Luna” – modelaj
Construcţii: „Construim navete spaţiale”
Joc distractiv: „Unde s-a ascuns Soarele?”
ADE Activitate integrată: ( DŞ, DEC )
„Călătorie în Univers” ( lectură după imagini )
„Călătorie printre stele” ( pictură )

ADP „Ce mi-a povestit un astronaut”( întâlnirea de dimineaţă )


Marţi ALA Biblioteca: „Ne informăm cu privire la planete, stele, comete...” ( citire de
imagini)
Joc de masă: „Reconstituim Terra din bucăţi”
Audiţie: Muzică galactică
ADE Activitate integrată: ( DŞ, DLC)
„A câta planetă este...” ( exerciţii cu material individual )
„Zborul Merişorului la Lună” ( povestire )

ADP „Despre planete”( întâlnirea de dimineaţă )


Opţional: Limba engleză
Miercuri ALA Ştiinţă: „Ce ştii despre mine” ( planetele din Sistemul nostru solar)
Artă: „Planeta mea preferată” ( desen )
Vizionare -
ADE Activitate integrată: ( DOS, DPM )
„Cum ne pregătim de o călătorie în spaţiu” ( convorbire )
„Paşi pe Lună” ( Mers cu păşire peste obstacol-exercitii fizice, joc )

ADP „Cum ajunge un metorit pe Pământ”( întâlnirea de dimineaţă)


Joi ALA Biblioteca: „Scriem litera corespunzătoare sunetului iniţial al cuvântului:
SOARE, STEA , SATURN”
Ştiinţă: „Cum se formează un crater la căderea unui meteorit” ( experiment )
Audiţie: Muzică galactică
ADE Activitate integrată: ( DLC, DOS)
„Să formulăm propoziţii” ( joc didactic )
„Sistemul nostru solar” ( machetă- tăiere, lipire, asamblare)
5
ADP „Călătorim prin Univers” ( întâlnirea de dimineaţă)
Vineri ALA Construcţii: „Construim staţii orbitale”
Joc de rol: „De-a astronauţii”
Joc de mişcare: „Păşim pe Lună”
ADE Activitate integrată: ( DŞ, DEC)
„Racheta” ( joc logico-matemati c)
„Numărătoare- Una este Luna” ( cântec )

DATA/ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – DUPĂ AMIAZĂ


ALA Joc distractiv: „Spune mai departe”
ADE „Scriem stele ” ( scrierea grafismelor- linia verticală, linia orizontală, linia
Luni oblică spre stânga şi spre dreapta )
„Spune câte stele sunt?” ( exerciţiu matematic)
ADP „Cine desenează cea mai frumoasă navetă spaţială?”
„Potrivim literele pentru a forma cuvinte: Soare, Lună.....” ( joc cu litere )

ALA Joc de mişcare „Strigăm planetele” ( săritura peste coarda aşezată la


diferite distanţe de sol )
Marţi ADE „Vorbim despre mişcarea Pământului şi a Lunii” ( convorbire)
„Citim cărţi şi revise despre Cosmos” ( citire de imagini )
ADP „Cine construieşte cel mai frumos observator astrologic?” ( construcţii cu
material mărunt )
Audiţie: Cântece pentru copii
Activitate opţională: Instrument - Orgă

ALA Joc distractiv: „Unde s-a ascuns Soarele?”


ADE „Găseşte grupa stelelor mari şi o colorează”( exerciţiu matematic )
Miercuri „Vorbim corect despre Univers” ( educarea limbajului )
ADP „Ghici, ghicitoarea mea” ( ghicitori despre Lună, Soare, stele )
„Desenăm planeta preferată” ( desen )

ALA Joc de mişcare: „Ştafeta astronauţilor”


ADE „Ştiu despre astronomi că....” ( discuţii )
Joi „Zborul Merişorului în Lună” ( repovestire )
ADP „Cine construieşte cea mai frumoasă navetă spaţială” ( construcţii cu
material mărunt )
Cântă la fel ca mine - ,,Lună, lună nouă”

6
ALA Joc de mişcare: „Atinge fanionul”
ADE „Cum se trăieşte în spaţiu” ( discuţii )
Vineri „Numărătoare- Una este Luna” ( repetarea cântecului )
ADP Audiţie: Cântece preferate de copii
Jocuri pe calculator

SĂPTĂMÂNA II: Subtema „Pământul - planeta vie”


HARTA proiectului săptămânal:

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECA JOC DE MASĂ ŞTIINŢĂ


 Enciclopedii, cărţi şi  Atlas geografic cu  Globul pământesc,
reviste cu imagini despre autocolante. atlas geografic,
Pământ.  Globul pământesc lanternă.
 Imagini cu locuri din puzzle.  Imagini cu cele patru
frumoase de pe pământ şi elemente necesare
zone protejate din vieţii pe Pământ.
România.
 Caiete de scriere,
creioane negre de scris.

CONSTRUCŢII JOC DE ROL ARTĂ


 Truse de construit de tip  Saci menajeri,  Foi de desen,
AR-CO, LEGO. mănuşi, deşeuri acuarela, pensule,
de hârtie, plastic, creioane colorate.
PET-uri, pubele  Deşeuri reciclabile,
improvizate din foarfece, lipici.
cutii de carton
colorate diferit.

ZIUA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - DIMINEAŢA


DATA
ADP ,,Frumuseţi ale Pământului” ( întâlnirea de dimineaţă )
Luni ,,Ne pregătim pentru activităţi”
ALA Ştiinţă:,,Cum se formează ziua şi noaptea?” ( experiment )
7
FORMĂ, MĂRIME,
CULOARE
MIŞCAREA DE,,Pământul – zi şi noapte” ( pictură )
Artă:
ROTAŢIE FORME DE
Joc de mişcare: ,,Pământeni şi extratereştri”
RELIEF
ADE Activitate integrată: (DŞ, DEC )
,,Pământul – planetă vie” ( lectură după imagini )
,,Tot ce e pe lume” ( cântec )
PĂMÂNTUL -
ADP ,,Despre vulcani” ( întâlnirea de dimineaţă
PLANETA VIE. )
Marţi LUNA –
,,Ne pregătim pentru activităţi”
SATELIT VIAŢA PE
ALA Biblioteca: ,,Citim despre Terra în enciclopedii” PĂMÂNT
NATURAL
Joc de masă: ,,Globul pământesc”( reconstituire puzzle )
Joc distractiv: ,,Pământul râde, pământul plânge”
ADE Activitate integrată: (DLC, DEC)
,,Povestea Pământului” ( povestire )
,,PământulFACTORI
– casa mea”
DE( pictură
POLUARE,)
OCROTIREA PĂMÂNTULUI
ADP ,,Animale dispărute – dinozaurii”( întâlnirea de dimineaţă )
Activitate opţională: Limba engleză
Miercuri ,,Ne pregătim pentru activităţi”
ALA Ştiinţă: ,,Patru elemente esenţiale vieţii”
Construcţii: ,,Locuinţe de pe Terra”
Plimbare în oraş: ,,Factori de poluare”
ADE Activitate integrată: (DŞ, DOS)
,,Să fie tot atâtea” (compunerea numărului 10)
,,Cum protejăm Pământul?” ( convorbire )
ADP ,,Oceane şi continente”( întâlnirea de dimineaţă )
Joi ,,Ne pregătim pentru activităţi”
ALA Biblioteca: Recunoaşterea literelor ,,P” şi ,,p” ( Pământ, planetă, pământeni)
Joc de masă: ,, În jurul lumii”- atlas cu autocolante
Joc de mişcare: ,,Labirintul”
ADE Activitate integrată: (DLC, DPM)
,,Spune ce ştii despre...” ( joc didactic )
,,Trecem podul peste râu” ( Mers în echilibru pe plan ridicat –
exerciţii fizice, joc )
ADP ,,Ora Pământului” ( întâlnirea de dimineaţă )
Vineri ,,Ne pregătim pentru activităţi”
ALA Joc de rol: ,,Micii ecologişti”
Artă: ,,Jucării din deşeuri reciclabile”
Vizionare DVD - ,,Fiecare deşeu la locul lui”
ADE Activitate integrată:(DŞ, DOS)
,,Formează şirul numeric 1-10” ( exerciţiu cu material individual)
,,Suntem prietenii Pământului” ( activitate gospodărescă )

ZIUA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – DUPĂ AMIAZĂ


DATA
ALA Joc de atenţie: ,,Telefonul fără fir”

8
ADE ,,Viaţa în diferite zone ale globului” ( lectura educatoarei )
Luni ,,Tot ce e pe lume” ( cântec – repetare )
ADP Vizionare DVD - ,,Minuni ale Terrei”
Joc de masă: ,,Reconstituie Terra din bucăţi”
ALA Joc de mişcare: ,,Zi şi noapte”
ADE ,,Povestea Pământului” ( povestire )
Marţi ,,Formulăm propoziţii despre Terra şi numărăm cuvintele” ( joc exerciţiu )
ADP Joc cu imagini şi cifre: ,,Ceasul”
Desen ,,Cum aş vrea să fie Pământul?”
Activitate opţională: Instrument - Orgă

ALA Joc muzical: ,,Una este Luna”


ADE ,,Noi şi natura” ( lectură după imagini )
Miercuri ,,Numără şi potriveşte”( joc exerciţiu matematic )
ADP Vizionare DVD - ,,Locuri protejate din România”
Joc de construcţie: ,,Pubele pentru deşeuri reciclabile”

ALA Joc distractiv: ,,Unde eşti, Adam?”


ADE ,,Şi eu sunt prietenul Pământului” ( povestirea copiilor )
Joi ,,Cuvinte, silabe” ( joc exerciţiu )
ADP Desen: ,,Colorăm oceanele şi continentele”
Audiţie: ,,Din muzica popoarelor”

ALA Joc de mişcare: ,,Pământeni şi extratereştri”


ADE ,,O faptă bună” ( povestire cu început dat )
Vineri ,,Împreună pentru un mediu curat” ( ecologizarea spaţiului verde din curte )
ADP ,,Ghici ghicitoarea mea” ( teme legate de corpuri cereşti şi Pământ )
Confecţie: ,,Măşti din deşeuri reciclabile”