Sunteți pe pagina 1din 1

Corupţia

Corupţia reprezintă încălcarea normelor unei organizaţii sau instituţii de către unii membri care
în virtutea faptului că deţin o anumită autoritate, o folosesc în scopul obţinerii de foloase materiale
necuvenite.

De aici rezultă şi principalele caracteristici ale corupţiei:


a) violarea regulilor şi normelor referitoare la interesul general existente într-o societate la un
moment dat;
b) realizată în cursul unui schimb secret între politic, social şi pieţele economice;
c) cu scopul anticipat de a oferi persoanelor sau grupurilor resurse privind accesul şi influenţa unor
factori de decizie;
d) rezultând în beneficii tangibile, materiale sau de alt tip, pentru partea sau părţile implicate în
tranzacţie.

Corupţia presupune două părţi aflate în relaţie de complicitate:


-partea care corupe cu scopul de a obţine anumite avantaje
-partea care se lasă coruptă, care în schimbul obţinerii unor avantaje materiale încalcă normele
morale şi deontologia profesională

Sociologia contemporană consideră corupţia ca un fenomen specific organizaţiilor birocratice. În


statele democratice ea a fost încriminată, totuşi se regăseşte peste tot în lume.O putem întâlni în
situaţii ca:
-acte sau fapte de utilizare frauduloasă a puterii
-obţinerea unor avantaje personale de către funcţionarii publici
-obţinerea unor foloase personale ca: furt din avutul public, evaziune fiscală, falsificarea de
monede sau alte valori

Conceptul de corupţie are următoarele tipuri:


-corupţie economică
-corupţie politică
-corupţia administrativă
-corupţia profesională
Corupţia nu are naţionalitate, ea este universală. În forme şi intensităţi diferite, corupţia este
prezentă în toate timpurile şi toate ţărilei.

Cauze:
-lipsa sau mărimea stimulentelor materiale ale celor care se abat de la deontologia profesională -
prin nevoia de fonduri pentru susţinerea unor activităţi (în cazul partidelor pentru campaniile
electorale)
-lăcomia unor persoane

Este favorizată de:


- caracterul lacunar al unor norme şi legi
-imperfecţiuni ale mijloacelor de control
-instabilitatea mecanismelor de administraţie financiară
-protecţia scăzută a finanţelor statului
Combaterea corupţiei este un fenomen care preocupă toate statele deoarece cunoaşte o
amploare deosebită.
Din punctul de vedere al consecinţelor ei, corupţia determina efecte demoralizatoare pentru
majoritatea indivizilor, întrucât permite ascensiunea anumitor grupuri şi indivizi care obţin mai rapid
şi mai uşor profituri economice prin coruperea autorităţii publice sau politice. Pe de altă parte,
corupţia este un veritabil atentat la siguranţa naţională, corelându-se cu beneficiile pe care le
obţine crima organizată din coruperea oficialilor publici .