Sunteți pe pagina 1din 1

Partidele politice

Partidul politic – „o organizaţie politică stabilă, care uneşte persoane cu interese şi idei
de clasă, politico-economice, cultural-naţionale identice”.
Trăsături definitorii ale acestuia:
1. orice partid este purtător al unei ideologii sau al unei viziuni specifice asupra lumii şi
a individului (concepţia despre lume);
2. partidul este o organizaţie, adică o uniune instituţionalizată de oameni ce există o
perioadă relativ lungă de timp la diferite niveluri ale politicii (de la local la cel
internaţional);
3. scopul partidului este cucerirea şi realizarea puterii;
4. fiecare partid tinde spre asigurarea susţinerii poporului – începând cu susţinerea
electorală şi terminând cu participarea activă în calitate de membri.
Clasificarea partidelor,
în conformitate cu amplasarea tradiţională pe eşicherul politic:
-partide de stânga”
-„partide de dreapta”, .
O altă clasificare dată de teoria politică este:
-partide de guvernământ . Calificativul de guvernământ, este atribuit partidelor ce se
bucură de suficientă reprezentare parlamentară pentru a realiza în mod individual (sau
prin coaliţie) funcţionarea guvernului.
-partide de opoziţie.
Funcţiile partidelor:
-promovarea unor interese naţionale, regionale, de grup
-medierea între societatea civilă şi stat, între categorii de interese, precum şi rezolvarea
conflictelor între acestea
-menţinerea puterii pentru a beneficia şi atribui avantajemateriale şi simbolice membrilor
săi
-propulsare socială pentru unii indivizi
Pluralismul democratic poate fi identificat în următoarele sisteme:
-bipartidismul(Anglia, SUA)
-multipartidismul, cu un partid dominant(Japonia, Mexic)
-multipartidismul pur(Ţările Scandinave)
Această tipologie teoretică cunoaşte o multitudine de situaţii concrete practice
În cadrul societăţilor democratice competitive numărul de partide politice nu joacă un rol
semnificativ, numărul de partide politice indică doar o trăsătură caracteristică a sistemului
politic în cauză.
Conform numărului de partide politice, putem aprecia societatea în ansamblu, fragmentată
sau nefragmentată, dispersată sau centralizată. Ştiind numărul de partide politice, putem
structura corelaţia de forţe politice în cadrul unei societăţi, interacţiunea şi interdependenţa
lor.
Partidele politice se manifestă drept o reflectare a activităţii politice a anumitor grupuri
sociale, reprezentând consecvent interesele lor.