Sunteți pe pagina 1din 8

abc

Sistem telefonic integrat

model KX–TS520FX
Instrucţiuni de utilizare

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI, ÎNAINTE DE UTILIZARE ŞI SĂ LE PĂSTRAŢI.

M-KX-TS520F-RO
-2-

1 Pregătiri
1–A Localizarea butoanelor de control

Accesorii (livrate)
… Receptor 1 buc.
… Cablu pentru receptor 1 buc.
… Cablu pentru linia telefonică 1 buc.

1–B Conexiuni

1 Conectaţi cablul pentru receptor (1) la


receptor şi la aparat. Conectaţi cablul
pentru linia telefonică, până se aude un
“click”, la priza liniei telefonice şi la mufa de
linie a aparatului (2). După conectarea la
linia telefonică, ridicaţi receptorul pentru a
confirma tonul de formare a numărului de
telefon.
2 Poziţionaţi selectorul DIALING MODE pe
poziţia TONE (ton).
• Dacă nu puteţi
forma numere de
telefon, poziţionaţi-l
pe poziţia PULSE
(puls).
3 Poziţionaţi selectorul de reglaj volum
sonerie (RINGER) pe HIGH (maxim), LOW
(minim) sau OFF (întrerupt).
(Ex. Este selectat “HIGH”)
• Când selectorul este
setat pe OFF,
aparatul nu va suna.
-3-

Conectarea unui echipament pentru comunicaţii


Dacă doriţi să conectaţi un echipament pentru comunicaţii (computer, modem, fax, robot telefonic
etc.) la linia telefonică, puteţi face conectarea acestuia prin intermediul acestei unităţi, utilizând
mufa DATE (pentru transmisii de date). După conectarea receptorului şi a cablului telefonic,
conectaţi cablul echipamentului pentru comunicaţii la mufa pentru transmisii de date.
1. Înainte de a utiliza această unitate (pentru a efectua apeluri telefonice, stoca numere de
telefon în memorie etc.), asiguraţi-vă că echipamentul pentru comunicaţii nu este în curs de
utilizare, în caz contrar s-ar putea ca echipamentul respectiv să nu funcţioneze corect.

2 Efectuarea / răspunsul la un apel telefonic


2–A Efectuarea unui apel telefonic
1 Ridicaţi receptorul şi formaţi numărul de telefon.
2 Când aţi terminat convorbirea, puneţi receptorul în furcă.

Pentru a reforma ultimul număr de telefon


Ridicaţi receptorul ¨ Apăsaţi butonul [REDIAL] (reformare).
• Prin apăsarea butonului [REDIAL], aparatul formează ultimul număr pe care l-aţi format
manual şi nu numerele programate a fi formate printr-o singură apăsare (3-B).

Pentru ajustarea volumului în receptor (6 nivele)


Apăsaţi, în mod repetat, [S] sau [T], în timp ce vorbiţi. După ce aţi închis telefonul, nivelul
volumului va fi salvat.

2–B Răspunsul la un apel telefonic


Atunci când este primit un apel, aparatul sună, indicatorul de apel clipeşte rapid. Puteţi răspunde
prin simpla ridicare a receptorului din furcă.
Indicatorul de apel va clipi atunci când este format un număr de telefon, în mod PULSE, sau atunci
când cineva ridică sau închide receptorul unui alt telefon, conectat pe aceeaşi linie telefonică.
Acest din urmă fapt este normal.

3 Formarea numerelor printr-o singură apăsare


3–A Stocarea numerelor de telefon în memorie
Puteţi să introduceţi până la 3 numere de telefon în memoriile aferente butoanelor de formare
automată [M1], [M2] sau [M3]. Nu apăsaţi butoanele de formare automată înainte de a introduce
în memorie numerele de telefon, pentru a preveni operarea defectuoasă.

1 Ridicaţi receptorul ¨ Apăsaţi butonul [PROGRAM].


2 Apăsaţi butonul de formare automată [M1], [M2] sau [M3].
3 Introduceţi numărul de telefon, care să conţină până la 21 de cifre.
4 Apăsaţi butonul [PROGRAM].
5 Când aţi terminat, puneţi receptorul în furcă.
• Dacă este necesară o pauză în formarea unui număr, apăsaţi butonul la pasul 3.
O pauză memorată într-un număr de telefon contrează ca o cifră (4-C).
-4-

Dacă aţi greşit în programare


Închideţi telefonul ¨ Reluaţi începând cu pasul 1.

Pentru a şterge un număr memorat


Ridicaţi receptorul ¨ Apăsaţi butonul [PROGRAM] ¨ Apăsaţi butonul de formare automată [M1],
[M2] sau [M3], al numărului pe care doriţi să-l ştergeţi ¨ Apăsaţi butonul [PAUSE] ¨ Apăsaţi
butonul [PROGRAM].

Eticheta de memorie
Folosiţi eticheta de memorie pentru a
nota numele sau numărul de telefon al
celor stocate în memorie.

3–B Formarea unui număr de telefon memorat


1 Ridicaţi receptorul.
2 Apăsaţi butonul de formare automată [M1], [M2] sau [M3].

[REDIAL] nu funcţionează pentru formarea printr-o singură apăsare. Pentru a forma, din nou,
închideţi telefonul şi repetaţi paşii 1 şi 2. Dacă cablul liniei telefonice este deconectat pentru mai
mult de 3 zile, numerele stocate în memorie vor fi şterse. Stocaţi, din nou, numerele de telefon,
dacă este necesar.

4 Facilităţi speciale
4–A Pentru utilizatorii serviciului “Apel în aşteptare”
Pentru a utiliza facilitatea de apel în aşteptare, mai întâi trebuie să vă abonaţi la serviciul de apel în
aşteptare al companiei dumneavoastră de telefonie. Această facilitate vă permite să primiţi apeluri,
în timp ce utilizaţi deja telefonul. Dacă primiţi un apel, în timp ce efectuaţi un altul, veţi auzi un ton
de apel în aşteptare.
1 Apăsaţi butonul [FLASH], pentru a răspunde la cel de al doilea apel.
2 Pentru a comuta între cele 2 apeluri, apăsaţi butonul [FLASH].
Notă:
Vă rugăm să contactaţi compania dumneavoastră de telefonie pentru detalii şi disponibilitatea
acestui serviciu în zona dumneavoastră.
-5-

4–B Formarea temporară a numărului de telefon in mod “Tone”


(pentru utilizatorii serviciului “rotary” sau puls)
Puteţi comuta, temporar, modul de formare a numărului în ton, atunci când aveţi nevoie să
accesaţi servicii ce necesită “touch-tone” (de exemplu, servicii de răspuns, servicii electronice
bancare, etc.). Apăsaţi butonul [½] [TONE] înainte de a introduce numerele de acces, ce necesită
formare în ton.
4–C Pauză (Pentru utilizatorii centralelor telefonice de abonat
(PBX) / serviciilor interurbane/internaţionale )
Uneori este necesară o pauză atunci când efectuaţi apeluri prin intermediul unei centrale telefonice
de abonat (PBX), sau când accesaţi un serviciu interurban/internaţional.
Exemplu: dacă aveţi nevoie să formaţi numărul de accesare “9” a unei lini externe (PBX):

1 Ridicaţi receptorul pentru a începe apelul.


2 [9] ¨ [PAUSE]
3 Formaţi numărul de telefon.
Notă:
O pauză de 2,1 secunde este introdusă de fiecare dată când este apăsat butonul [PAUSE].
Repetaţi apăsarea, atât cât este necesar, pentru a crea o pauză mai lungă.

5 Lucruri pe care trebuie să le cunoaşteţi


5–A Montarea pe perete
Aceast aparat poate fi montat pe perete.
1 Apăsaţi pe clemele de fixare în direcţia săgeţilor (1) şi apoi scoateţi adaptorul de montare pe
perete (2).

2 Introduceţi cablul telefonic în adaptorul de montare pe perete şi împingeţi-l în direcţia săgeţii.

• Eticheta „UP WALL” (în sus pe perete) trebuie să fie cu faţa în sus.
-6-

3 Prindeţi şuruburile (nu sunt incluse la livrare) în perete utilizând şablonul pentru perete de mai
jos. Conectaţi cablul telefonic. Montaţi unitatea şi glisaţi-o în jos.

5–B Înainte de a solicita ajutor


Problema Remediu
Aparatul nu funcţionează. • Verificaţi setările (1 – B).
Legătura telefonică nu se realizează, chiar • Verificaţi dacă selectorul DIALING MODE
dacă aţi format corect numărul de telefon. este setat corect sau nu (1 – B).
Aparatul nu sună. • Selectorul RINGER este setat pe OFF.
Setaţi pe HIGH sau LOW (1 – B).
Nu puteţi să stocaţi un număr în memorie. • Verificaţi că receptorul este în furcă.
• Nu introduceţi în memorie un număr cu mai
mult de 21 de caractere, deoarece acesta
şi numărul memorat anterior vor fi șterse.
Brusc, persoana cu care vorbiţi nu poate să vă • Butonul [PROGRAM] a fost apăsat, în
mai audă. timpul convorbirii. Apăsaţi din nou butonul
[PROGRAM].
Nu puteţi reapela ultimul număr format prin • Dacă ultimul număr format a fost de peste
apăsarea butonului [REDIAL]. 31 de cifre, numărul nu va putea fi format
din nou în mod corect.
Lichide sau alte forme de umezeală au pătruns • Deconectaţi cablul liniei telefonice de la
în aparat. aparat. Lăsaţi aparatul să se usuce pentru
cel puţin 3 zile. După ce aparatul s-a uscat
complet, reconectaţi cablul liniei telefonice.

5–C Instrucţiuni pentru siguranţa dumneavoastră


Pentru preveni riscul de rănire gravă sau pierderi de vieţi sau bunuri materiale, înainte de a utiliza
aparatul, citiţi cu atenţie această secţiune, pentru a fi siguri că îl veţi folosi corect şi în siguranţă.
ATENŢIONARE
• Pentru prevenirea riscurilor de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi aparatul ploii sau
oricărui alt tip de umezeală.
• Nu dezasamblaţi produsul.
• Nu vărsaţi lichide (detergenţi, lichde de curăţat, etc.) pe conectorul cablului liniei telefonice şi
nu permiteţi ca acesta să se ude. Aceasta ar putea cauza incendii. În cazul în care cablul
liniei telefonice se udă, deconectaţi-l de la priza telefoniocă şi nu-l mai utilizaţi.
-7-

ATENŢIE
• Nu instalaţi niciodată telefonul în timp ce au loc descărcări electrice atmosferice.
• Nu instalaţi niciodată priza liniei telefonice în locaţii umede, în afara cazului în care aceasta
este special concepută pentru zone umede.
• Nu atingeţi niciodată fire sau terminale telefonice neizolate, pînă când linia telefonică nu a
fost deconectată de la interfaţa de reţea.
• Fiţi precauţi atunci când instalaţi sau modificaţi linia telefonică.

Instrucţiuni importante de siguranţă


Atunci când utilizaţi aparatul, trebuie urmate întotdeauna precauţiile principale de siguranţă pentru
a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală, inclusiv următoarele:
• Nu utilizaţi aceast aparat în apropiere de apă, de exemplu lângă cadă sau lângă chiuveta din
baie sau din bucătărie, în subsoluri cu umezeală, sau lângă o piscină.
• Evitaţi utilizarea unui telefon (altul decât un model fără fir) în timpul furtunilor cu descărcări
electrice atmosferice. Există un risc scăzut de electrocutare de la fulgere.
• Nu utilizaţi telefonul pentru a anunţa o scurgere de gaze, în apropierea acesteia.

SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI


Condiţii de mediu
• Aparatul trebuie ţinut departe de fum excesiv, praf, temperaturi ridicate şi vibraţii.
• Aparatul nu trebuie expus luminii directe a razelor solare.
• Nu puneţi obiecte grele pe partea superioară a acestui aparat.
• Aparatul trebuie ţinut departe de surse de căldură cum ar fi radiatoarele, plitele de bucătărie,
maşinile de gătit, etc. Nu va fi amplasat în camere unde temperatura este mai mică de 5 ºC
sau mai mare de 40 ºC. Subsolurile umede vor fi, de asemenea, evitate.
Întreţinerea curentă
• Ştergeţi suprafaţa exterioară a aparatului cu o cârpă uşor umezită.
• Nu folosiţi benzină, tiner şi nicio altă substanţă abrazivă.

Notă privind debarasarea, transferul sau returnarea produsului


• Acest produs poate stoca informaţii private/confidenţiale. Pentru protecţia informaţiilor
private/confidenţiale vă recomandăm să ştergeţi informaţii precum, numerele de telefon din
locaţiile numerelor cu formare automată, din memoria telefonului înainte să vă debarasaţi de
produs, de transferul sau de returnarea acestuia.

Informaţii pentru utilizatori, privind eliminarea echipamentelor electrice şi


electronice uzate (proprietate particulară)
Acest simbol, de pe produse şi/sau documentele însoţitoare, are semnificaţia că
produsele electrice şi electronice uzate nu trebuiesc amestecate cu deşeurile
menajere generale.
În scopul aplicării unui tratament corespunzător, recuperării şi reciclării, vă rugăm
să predaţi aceste produse la punctele de colectare desemnate, unde vor fi
acceptate gratuit. Ca o alternativă, în unele ţări, există posibilitatea să returnaţi
produsele dumneavoastră uzate furnizorului cu amănuntul, în momentul
achiziţionării unui produs echivalent nou.
Eliminarea corectă a acestor produse uzate va ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la
prevenirea oricăror efecte potenţial negative asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător,
care, în caz contrar ar putea fi cauzate prin manipularea necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru
mai multe detalii privind cele mai apropiate puncte de colectare, vă rugăm să contactaţi autorităţile
locale.
Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deşeuri se pot aplica amenzi, în conformitate cu
legislaţia naţională.
-8-

Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană


Dacă doriţi să vă debarasaţi de echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi
distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră, pentru mai multe informaţii.

Informaţii privind eliminarea deşeurilor în ţările din afara Uniunii Europene


Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană.
Dacă doriţi să eliminaţi acest tip de produse uzate, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau
distribuitorul şi să aflaţi metoda corectă de eliminare.

Notă:
• Acest aparat este conceput pentru utilizare în Cehia, Slovacia şi Turcia.
• În cazul în care apar probleme, mai întâi, trebuie să contactaţi furnizorul echipamentului.

Declaraţie de conformitate
Noi, Panasonic Communications Co., Ltd., declarăm că acest aparat este în conformitate cu
cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
O copie a Declaraţiei de Conformitate a producătorului cu cerinţele esenţiale ale directivei R&TTE,
este disponibilă la următoarea adresă de internet:
http://doc.panasonic.de

Contact cu reprezentantul autorizat:


Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Departamentul de vânzări
„ România
Panasonic Romania SRL Piaţa Montreal nr. 10, Clădirea WTC, Intrarea D, Etajul 2, Camera 2.12; 2.13; 2.05,
Sector 1, Bucureşti
Telefon: +40.21.316.31.61
Fax: +40.21.316.04.46
e-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
web: www.panasonic.ro

S-ar putea să vă placă și