Sunteți pe pagina 1din 4

Nume, Prenume Rusu Maria Grupa CM - 041

Evaluarea nr. 1 la Utilaj tehnologic II


Varianta I
Nr. Itemi Scorul
I. ÎN ITEMII 1-3 RĂSPUNDEŢI SCURT LA ÎNTREBĂRI CONFORM CERINŢELOR ÎNAINTATE:
1 Continuă următoarele propoziţii astfel încât ele să fie adevărate: L
a) Amestecarea este operaţia prin care se obţine o omogenitate dorită pentru un sistem omogen sau 0
eterogen. 1
b) Utilajul reprezintă totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor, etc., necesare pentru 2
efectuarea unei anumite lucrări din cadrul procesului de producţie. 3
c) Linia tehnologică reprezintă un ansamblu de maşini de lucru, instalaţii şi mijloace de
transport, dispuse în ordinea succesiunii operaţiilor de fabricare.
2 Determină valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcând A, dacă afirmaţia este L
adevărată, sau F, dacă afirmaţia este falsă, in cazul daca e falsă completati in spatiile de mai jos, 0
astfel ca afirmatia sa fie adevarată. 1
2
a) După tipul acţiunii utilajele tehnologice se împart în: 3
- maşini individuale (care execută o singură operaţiune); 4
- maşini complexe (care execută operaţiuni complexe). A F 5
Se împart în: - maşini şi utilaje cu acţiune sau funcţionare continuă; 6
b) În funcție de natura materialelor care se amestecă și de gradul lor de miscibilitate, amestecurile se
impart in:
- omogene, faza dispersată difuzează, se dizolvă sau se topește în mediul de dispersie;
- eterogene, faza dispersată nu se dizolvă, nu difuzează sau nu se topește în mediul de dispersie. A F
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Clasificarea masinilor si dispozitivelor pentru dozarea produselor alimentare se poate face dupa:
- principiul de dozare
- modul de functionare
- conditiile in care se desfasoara operatiunea de dozare A F
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
II. ÎN ITEMII 4-8 RĂSPUNDEŢI LA ÎNTREBĂRI SAU REZOLVAŢI, SCRIIND ARGUMENTĂRILE ÎN
SPAŢIILE REZERVATE.
3 Descrie partile componente si principiul de functionare a dozatorului volumetric din imagine. L
0
1. Rezervorul de alimentare 1
2. Cupa de masura 2
3. Conducta 3
4. Robinet 4
5. Centrator 5
6
6. Ambalaj
7. Platou
8. Tija

Se compune dintr-un rezervor de alimentare (1), in care se


gasesc mai
multe cupe (2) cu un volum egal cu al produsului ce urmeaza sa fie dozat.
Conducta (3), solidara cu cupa, are un robinet cep si la partea inferioara un centrator pentru gatul
ambalajului Recipientul (6) este ridicat de platoul (7) sub actiunea tijei (8) a unui piston, determinand
ridicarea ansamblului cupa de masura, conducta, robinet. Pentru a impiedica pierderile de lichid din
rezervor, o garnitura fixata in aceasta etanseaza spatiul in care culiseaza conducta (3). Robinetul (4)
deschide sau inchide scurgerea lichidului din cupa fiind actionat de un limitator. Un arc readuce cupa in
pozitia initiala, la retragerea platoului cu ambalajul.
4 Mai jos sunt descriese gruparile principalelor clase de materii prime folosite in functie de diferite L
criterii, completati spatiile libere cu materiile prime lipsa . 0
1
1. Naturale 2
2. Vegetale 3
3. Animale 4
4. Anorganice 5
6
5. Hidrocarburi
6. Acizi
7. Vitamine
8. Hormoni
9. Hormoni
10. Ingrediente
11. Coloranți
12. Pastoase

In figura de mai jos este reprezentat un utilaj, numiti care este denumirea lui, destinatia si L
5 principiul de functionare. 0
Acest utilaj se numește utilaj de cernere cu rotație. 1
2
Utilajul de cernere de tipul servește la separarea părților 3
solide de lichid sau împărțirea materialelor în vrac în fracțiuni 4
cu dimensiunile particulelor în intervalul de la 0,033 mm până 5
la 51 mm. La un separator se poate instala de la 1 până la 4
site.

Separatorul de tipul este utilizat în primul rând pentru


fracționarea și desprăfuirea produselor uscate, sub formă de
pulberi și granule. Utilajul execută o mișcare tridimensională,

asemănătoare cu cea de la cernerea manuală. Este recomandat


pentru cernerea produselor ușoare, delicate și casabile. La un
separator se pot instala maximum 5 site. Modelele standard
posedă planuri de site cu diametrele de la 1200 mm până la
2600 mm.
Separatorul de tipul este utilizat în primul rând pentru cernerea de control.

Servește la separarea obiectelor nedorite, mai mari (impurități) de produsul propriu. La utilaj se pot
cerne materiale granulate, pulberi în vrac, precum și lichide cu mărimea particulelor în intervalul de la
0,5 mm până la 51 mm. Utilajul este pus în mișcare de două acționări inerțiale amplasate în partea
laterală a utilajului, obtinandu-se astfel o înălțime mai redusa a separatorului.

Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puncte 1 2-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26