Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul de Ecologie din Muncipiul Chișinău

Referat
Tema: Particularități de obținere a uleiului absolut lămâi.

A elaborat: Rusu Maria


A verificat: Vițu Evelina

Chișinău,2020
METODĂ DE EXTRAGERE:

Uleiul esenţial de lămâie se obţine prin presarea la rece a cojilor de lămâie. Pentru obținerea unui litru de ulei esențial de
lămâie sunt necesare 3000 de lămâi.

Extracţia uleiurilor volatile prin presare:


Metoda se aplică în cazul materiei prime cu un conţinut sporit de ulei volatil concentrat în structuri oleifere uşor accesibile.
Prin intermediul acestei metode se obţine uleiul volatil din pericarpul fructelor de,lămâi. Uleiul volatil din lămâi se obţine prin presarea (la
prese de diferită construcţie) fructelor integre sau a pericarpului (deşeu de la producerea sucurilor de lămâi). În trecut se utiliza pe larg
extracţia uleiului volatil prin presare cu ajutorul unui burete (Fig.4):
pericarpurile citricelor, după menţinerea pentru o anumită perioadă de timp în apă caldă, se presau manual deasupra unui burete, care
după saturarea cu ulei volatil se storcea deasupra unui vas colector.
Această metodă fiind una laborioasă, a fost treptat înlocuită de altele mai performante. Una dintre acestea este metoda „Écuelle à
Piquer”. Fructele de lămâi se introduc într-un aparat special înzestrat cu un disc rotativ cu ţepi (Fig.5), care în timpul rotaţiei distrug prin
înţepare celulele oleifere eliberînd astfel uleiul volatil, care se colectează în tubul din partea centrală a aparatului. Uleiul volatil obţinut se
filtrează şi se decantează pentru înlăturarea apei.

Uleiul volatil obţinut la presare, nefiind expus la


temperaturi înalte, manifestă practic aceleaşi
proprietăţi odorante ca şi materia din care a fost
extras.