Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 09. 12.

2009
CLASA: a II-a B
ŞCOALA: cu clasele I-VIII Nr.1 „Gh. Popadiuc” Rădăuţi
INSTITUTOR: Bandas Alina
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Colindătorii de George Coşbuc
TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoştinţe
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să recunoască textul scris în versuri;
O2- să citească corect, coerent şi expresiv textul ;
O3- să determine sensul unor cuvinte în contexte date ;
O4- să alcătuiască enunţuri proprii cu ajutorul cuvintelor noi;
O5- să formuleze opinii referitoare la mesajul textului;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, independent, în
perechi
STRATEGIA DIDACTICĂ: activ-participativă
RESURSE:
a. procedurale: lectura model, lectura explicativă, lectura selectivă,
conversaţia euristică, observaţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia,
problematizarea, audiţia.
b. materiale:tabla, manualul, fişe cu imagini, fişe de evaluare, fişei cu
întreg textul poeziei, CD : Colinde-Ştefan Hruşcă
c. bibliografice:
Programa şcolară pentru clasa a II-a (aprobată O.M.nr.4686/05.08.2003)
« Limba ş iliteratura română-Manual pentru clasa a II-a »,Ed.Aramis -2004
Tudora Pitila,Cleopatra Mihailescu
Să dezlegăm tainele textelor literare- clasa a II-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2004
d. temporale: 45 minute
NR. MOMENTELE STRATEGII DIDACTICE TEHNICI DE
CRT PEDAGOGICE CONŢINUTURI METODE ŞI MIJLOACE DE MOD DE EVALUARE
PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT ORG.
1. INTRODUCEREA Se creează condiţii optime Cărţi
ÎN ACTIVITATE pentru buna desfăţurare a Conversaţia Caiete Frontal
lecţiei, se pregătesc materialele Fişe de
didactice necesare. evaluare
2. CAPTAREA Elevii vor primi câte o fişă pe Frontal Elevii observă
ATENŢIEI care sunt reprezentate imaginea Observaţia Fişe cu imagini şi indivi imaginile şi spun
5 min. unei nopţi de iarnă şi imaginea Conversaţia dual ce ştiu despre
Învierii. Se poartă discuţii cu Naşterea
referire la aceste imagini şi domnului
semnificaţia sărbătorii
Crăciunului, obiceiuri de
Crăciun..
3. ANUNŢAREA Se va anunţa tema lecţiei şi Frontal
TEMEI ŞI A obiectivele propuse. Conversaţia
OBIECTIVELOR Se va nota titlul lecţiei pe Explicaţia
URMĂRITE 2min. tablă.
4. DIRIJAREA Elevii vor avea sarcina de a Indepen
ÎNVĂŢĂRII citi o dată în gând poezia Lectura dent
25 min Colindătorii de George Coşbuc. explicativă Elevi citesc
Învăţătoarea va realiza Lectura Manualul Frontal poezia, explică
citirea- model. model cuvântul iesle şi
Elevii citesc fiecare câte alcătuiesc
două versuri, apoi explică Exerciţiul Individu propoziţii.
cuvintele necunoscute şi Explicaţia al şi
alcătuiesc propoziţii cu acestea. frontal
Li se va cere elevilor să Lectura
citească versurile din poezie în selectivă
care se vorbeşte despre naşterea
lui Iisus.
5. EVALUAREA Elevii vor primi fişa de Exerciţiul În
FORMATIVĂ evaluare(Anexa 2): perechi
10 min. Ex.1 Înlocuiţi cuvintele Fişă de Elevii lucrează
subliniate cu altele cu înţeles evaluare în perechi
asemănător din poezia Problemati exerciţiile de pe
Colindătorii de George Coşbuc. zarea fişă
Ex.2 Bifează explicaţiile
potrivite.

6. RETENŢIA ŞI Elevii vor audia colindul


TRANSFERUL ”Afară ninge liniştit”al lui Audiţia CD : Colinde- Frontal Elevii intonează
2 min. Ştefan Hruşcă şi vor încerca să Ştefan Hruşcă colindul ”Afară
reţină linia melodică. ninge liniştit”
7. TEMĂ ACASĂ Ca temă pentru acasă vor
1 min. avea de rerolvat exerciţiul de la Fişa cu poezia
Portofoliu(în acest scop fiecare Colindătorii în
elev va primi câte o copie a Explicaţia întregime Frontal Elevii îşi notează
poeziei în întregime), exercţiile 1 tema în
şi 2 de la Şoricel, pagina 45 din carneţele.
manual.
Învăţătoarea răspunde la
întrebările referitoare la tema
acasă.
Anexa 1
Observă imaginile de mai jos! Ce reprezintă fiecare?
Anexa 2
Numele elevului...........................................
Data..................................

Fişă de evaluare

1. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător din poezia


Colindătorii de George Coşbuc:

 Cad fulgii mari zburând domol (...................................).

 Mama povestea cu glasul rar şi duios(......................................).

 Boul sufla blând(...........................................).

2. Bifează explicaţiile potrivite:

 „De mult uitară jocul” pentru că:

□ copiii îl aşteptau pe Moş Crăciun;


□ aceştia aşteptau cuminţi şi emoţionaţi povestea mamei;
□ ei se pregăteau în linişte de culcare.
 Copiii erau emoţionaţi de povestea lui Iisus fiindcă:

□ Mântuitorul se născuse într-o iesle săracă;


□ ieslea fusese încălzită de suflarea animalelor;
□ pruncul acela mic urma să ajungă Mântuitorul omeniri.
 „îngeri albi cântau pe sus” arată:

□ naşterea Mântuitorului;
□ naşterea Fiului lui Dumnezeu vestită de îngeri;
□ îngerii se bucurau alături de oameni.