Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.01.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a II – a
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iarna pe uliță
TEMA LECȚIEI: Omul de zăpadă
TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare

SCOPUL LECȚIEI:
Dezvoltarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare prin pictură.

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:


1.2 Selectarea materialelor de lucru, în funcție de scopul propus;
2.2. Realizarea unui desen cu tema ,,Omul de zăpadă”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

O1. Să intuiască materialul necesar realizării lucrării;


O2. Să descrie în detaliu conținutul imaginilor prezentate;
O3. Să realizeze un desen prin pictură, respectând culorile, conturul, aspectul lucrării;
O4. Să prezinte propria lucrare, motivând alegerea făcută.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observarea, exercițiul, expunerea;
 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: videoclip, foaie albă, pensule, acuarele, recipient
pentru apă, imagini.
 MODURI DE ORGANIZARE: individual, frontal.
 RESURSE:
 UMANE: 18 elevi;
 TEMPORALE: 45 de minute.

BIBLIOGRAFIE:
Alexandra Manea, Mirela Tăbârcă, ,,Domeniul estetic şi creativ”, Editura Delta Cart Educaţional, 2013;
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategia didactică
Nr. Etapele Conținut științific Ob. Metode și Mijloace de Mod de Evaluare
Crt activității Op. procedee învățământ organizare
. didactice

1. Momentul Asigur condiţiile optime pentru buna Observarea


organizatoric desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea comportamentelor
Conversația Frontal elevilor
materialului didactic necesar pentru desfășurarea
activității.

3. Captarea Captarea atenției se va realiza prin audierea și


atenţiei vizionarea unui cântec pentru copii intitulat ,,Omul de
zăpadă”. Conversaţia Frontal Capacitatea de a
După vizionarea videoclipului voi purta o discuție cu Videoclip recepta un mesaj
Observarea și de a găsi
elevii despre iarnă: Individual
-Despre cine este vorba în filmuleț? (În filmuleț este răspunsul la
Explicația
vorba de un om de zăpadă.) întrebări.
-Din ce este construit omul de zăpadă? ( Omul de
zăpadă este costruit din zăpadă.)
-În ce anotimp putem construe un om de zăpadă?
( Putem construi omul de zăpadă în anotimpul iarna.)
-Cum dăm viață omului de zăpadă? (În loc de ochi și
gură îi punem nasturi, în loc de nas îi punem morcov,
la gât îi punem un fular iar pe cap o pălărie.)

4. Anunţarea Anunț elevii că astăzi vor realiaza un peisaj de iarnă


temei în care vor scoate în evidență omul de zăpadă. Aceste
desene vor fi realizate prin picturii. Conversația Frontal Capacitatea de a
asculta un mesaj.
5. Dirijarea Fiecare elev are așezat pe băncuță materialele O1
învăţării necesare realizării acestui desen. Rog un elev care să Foaie albă
denumească materialele primite: Conversația Capacitatea de a
Pensule observa imaginile
-Ce materiale ai așezate pe bancuță? (Pe băncuță am
Acuarele și de a descrie în
foaie albă, pensule, acuarele, recipient pentru apă.)
După ce intuiesc materialele, expun în fața lor câteva Recipient detaliu conținutul
modele de desene specifice anotimpului iarna, care să Explicația pentru apă Frontal acesteia.
pună în evidență omul de zăpadă. Elevii vor observa Imagini
O2 Observarea Capacitatea de a
imaginile și le vor descrie, vor spune ce culori au fost
recepta un mesaj
folosite pentru realizarea acelor desene.
și de a executa
Se vor executa câteva exerciții de încălzire a
exercițiul
mușchiilor mici ai mâinii: Exercițiul prezentat pentru
,,Mânuțele sus
încălzirea
Închidem pumnii și îi deschidem Conversația Individual
mușchilor.
Ascultăm ploaia
Ascultăm tunetul Capacitatea de a
Acum fulgeră”. realiza un desen
Dau startul începerii activității și supraveghez cu Exercițiul prin pictură,
grijă modul de realizare a picturii. Elevii trebuie să Desen respectând
respecte culorile, să nu depășească conturul, la final O3 Conversația
anumite criterii.
lucrarea să fie aibă un aspect curat și îngrijit.

7. Asigurarea Pentru analiza produselor activității, fiecare elev își


conexiunii prezintă desenul în fața clasei, motivând alegerea Conversația Capacitatea de a-și
inverse făcută. Ceilalți elevi ascultă ceea ce elevul din față Frontal prezenta produsele
prezintă și, în funcție de estetica lucrării și de modul Explicația Desene realizate.
de prezentare, acordă un calificativ. Cele mai frumoase O4 realizate de
desene vor fi expuse în fața clasei pentru a putea fi Observarea copii
vazute mai bine de elevi. Individual

8. Încheierea Se realizează igienizarea spațiului de lucru.


activității
Fac aprecieri verbale atât colective, cât și individuale, Aprecieri verbale
Conversaţia Frontal
asupra modului de participare la activitatea propusă.