Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de invatamant: Happy Children Academy Aprobat,

Numele si prenumele cadrului didactic: Mihai Anina Mariana Director


Manualul utilizat: Fairyland, Uniscan, Express Publishing
Anul scolar: 2020-2021
Planificare realizata conform OMEN 5003/02.12.2014
Nr. /
Avizat,
Responsabil Comisie

PLANIFICARE ANUALA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZA


CLASA A IV-a, L1
1st semester: 14 weeks

Nr. UNITATEA DE COMPETENTE VIZATE CONŢINUTURI NR. SAPT OBSERVAŢII


Crt. INVATARE ORE
1. REVISION& 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje -raspunsuri la intrebari simple despre 2 S1
simple articulate clar și rar în contexte anumite elemente din mesaje audiate;
INITIAL cunoscute/ previzibile. - dialoguri scurte elev-elev pentru a
EVALUATION 2.1 Cererea și oferirea de informații afla preferinte;
referitoare la casă, familie, adresă,persoane, - descoperirea personajelor dintr-o
(Starter Unit) hobby-uri,obiceiuri. poveste scurta ilustrata
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple -exercitii de completare de text lacunar
care conțin informații uzuale. -recunoasterea numerelor de la 1 la
3.3 Identificarea datelor cerute pe un formular 100
simplu (nume, prenume,data nașterii, adresa)

2. UNIT 1 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S2


simple articulate clar și rar în contexte -Ţări S3
Lesson 1: Hello cunoscute/ previzibile. -trasaturi fizice
1.3 Manifestarea interesului pentru -membrii familiei
Lesson 2:The înțelegerea de detalii dintr-o varietate de -abilitati
Mirror mesaje orale simple, articulate clar și rar Gramatica functionala:
(filme, cântece -Relatarea la prezent, descrierea
Lesson 3: Have got pentru copii). simpla si prezentarea de activitati:
verbul To Be, verbul Have Got,verbul
Lesson 4: Super 2.1 Cererea și oferirea de informații modal Can, adjectivele posesive
Gran referitoare la casă, familie, adresă,persoane,
hobby-uri, obiceiuri. Proiect: Write about your super
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței family
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple
care conțin informații uzuale

3. UNIT 2 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S4


simple articulate clar și rar în contexte - activitati casnice S5
Lesson1: Chores cunoscute/ previzibile. - sporturi
1.3Manifestarea interesului pentru înțelegerea - actiuni
Lesson2: Present de detalii dintr-o varietate de mesaje orale
Continuous simple, articulate clar și rar (filme, cântece Gramatica functionala:
pentru copii). - prezentul continuu
Lesson 3: 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei - prepozitii de miscare (over,
Waterland interacțiuni through, into, out of, up, down)
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței.
Lesson3:A 3.1Identificarea unor detalii din texte simple Proiect: Write a description of a
wonderful time care conțin informații uzuale picture
3.2Identificarea unor elemente importante de
reperare a unui eveniment pe un afiș (inclusiv
afiș digital) sau pe un alt suport
4.1Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume, adresă, vârstă,
pasiuni)

4. REVISION & 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 2 S6
EVALUATION simple articulate clar și rar în contexte - trasaturi fizice
cunoscute/ previzibile. - membrii familiei
Units 1&2 1.3Manifestarea interesului pentru înțelegerea - abilitati
de detalii dintr-o varietate de mesaje orale - sporturi
simple, articulate clar și rar (filme, cântece - actiuni
pentru copii).
2.1 Cererea și oferirea de informații Gramatica functionala:
referitoare la casă, familie, adresă,persoane, -Relatarea la prezent, descrierea
hobby-uri,obiceiuri. simpla si prezentarea de activitati:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple verbul To Be, verbul Have Got,verbul
care conțin informații uzuale. modal Can, adjectivele posesive.
3.3 Identificarea datelor cerute pe un formular - prezentul continuu
simplu (nume, prenume,data nașterii, adresa) - prepozitii de miscare (over, through,
into, out of, up, down)
5. UNIT 3 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S7
simple articulate clar și rar în contexte - cladiri S8
Lesson1: In town cunoscute/ previzibile - localizarea in spatiu
1.2 Urmărirea unor instrucțiuni simple de - articole de imbracaminte
Lesson 2: orientare, în vederea atingerii unui obiectiv - preturi
Prepositions of 1.3 Manifestarea interesului pentru - culorile semaforului
place înțelegerea de detalii dintr-o varietate de
28 oct-3 nov. 2019
mesaje orale simple, articulate clar și rar Gramatica functionala: Vacanta
Lesson 3: A new (filme, cântece pentru copii) -prepozitiile de loc invatamant primar
scarf 2.1 Cererea și oferirea de informații -pluralul substantivelor
Lesson 4: The referitoare la casă, familie, adresă, persoane, -modul imperativ
Green Cross Code hobby-uri, obiceiuri
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței Proiect: Write about your
3.1Identificarea unor detalii din texte simple neighborhood
care conțin informații uzuale

6. Unit 4 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S9


simple articulate clar și rar în contexte -meserii S10
Lesson 1: A space cunoscute/ previzibile -rutina zilnica
trip 1.3 Manifestarea interesului pentru -timpul liber
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de -materii scolare
Lesson 2: Present mesaje orale simple, articulate clar și rar
Simple (filme, cântece pentru copii)
2.1 Cererea și oferirea de informații Gramatica functionala:
Lesson 3: XL in referitoare la casă, familie, adresă, persoane, -Prezentul Simplu
concert hobby-uri, obiceiuri -Adverbe: every,always,
Lesson 4: A happy 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul sometimes,usually,never
person unei interacțiuni
2.3 . Descrierea unor obiecte, a locuinței Proiect: Write about your daily
3.1 Identificarea unor detalii din textesimple routine and favourite subject
care conțin informații uzuale
7. REVISION& 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 2 S11
EVALUATION simple articulate clar și rar în contexte -meserii
Units 3&4 cunoscute/ previzibile. -rutina zilnica
1.2 Urmărirea unor instrucțiuni simple de -timpul liber
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv -materii scolare
1.3Manifestarea interesului pentru înțelegerea
de detalii dintr-o varietate de mesaje orale
simple, articulate clar și rar (filme, cântece Gramatica functionala:
pentru copii). -Prezentul Simplu
2.1Cererea și oferirea de informații referitoare -Adverbe: every,always, sometimes,
la casă, familie, adresă,persoane, hobby- usually,never
uri,obiceiuri.
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple
care conțin informații uzuale.

8. Unit 5 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S12
simple articulate clar și rar în contexte - codul micilor ecologisti (reguli) S13
Lesson 1: The cunoscute/ previzibile - actiuni
Country Code 1.3Manifestarea interesului pentru înțelegerea - probleme medicale
de detalii dintr-o varietate de mesaje orale - modul imperativ
Lesson 2: Yes, simple, articulate clar și rar (filme, cântece - exprimarea sfaturilor
doctor! pentru copii)
2.1Cererea și oferirea de informații referitoare Gramatica functionala:
Lesson 3: Should/ la casă, familie, adresă, persoane, hobby-uri, - must/mustn’t
Shouldn’t obiceiuri - should/shouldn’t
2.3Descrierea unor obiecte, a locuinței -
Lesson 3: Stay 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple Proiect: Give advice
healthy! care conțin informații uzuale

9. REVISION & 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 2 S14
EVALUATION simple articulate clar și rar în contexte - codul micilor ecologisti (reguli)
cunoscute/ previzibile - actiuni
1.3 Manifestarea interesului pentru - probleme medicale
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exprimarea sfaturilor
mesaje orale simple, articulate clar și rar
(filme, cântece pentru copii) Gramatica functionala:
2.1 Cererea și oferirea de informații - must/mustn’t
referitoare la casă, familie, adresă,persoane, - should/shouldn’t
hobby-uri, obiceiuri -
2.2 Prezentarea unor activități în cadrul
unei interacțiuni
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple
care conțin informații uzuale
PLANIFICARE ANUALA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZA
CLASA A IV-a, L1

2nd semester: 19 weeks

Nr. UNITATEA DE COMPETENTE VIZATE CONŢINUTURI NR. SAPT OBSERVAŢII


Crt. INVATARE ORE
01. Unit 6 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S15
simple articulate clar și rar în contexte - alimente S16 * 24 ian- Unirea
Lesson 1: Yumville cunoscute/ previzibile - exprimarea cantitatii Principatelor
1.3 Manifestarea interesului pentru - ambalaje Romane
Lesson 2:Some/Any înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - feluri de mancare
mesaje orale simple, articulate clar și rar
Lesson 3:Meal time (filme, cântece pentru copii) Gramatica functionala:
2.1 Cererea și oferirea de informații - much/many
Lesson 4: On the referitoare la casă, familie, adresă,persoane, - How much?
shelves hobby-uri, obiceiuri - some/any
2.2 Prezentarea unor activități în cadrul - prepozitiile de loc
unei interacțiuni
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple Proiect: Write a note
care conțin informații uzuale

02. REVISION & 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 2 S17
EVALUATION simple articulate clar și rar în contexte - codul micilor ecologisti (reguli)
cunoscute/ previzibile - actiuni
1.3 Manifestarea interesului pentru - probleme medicale
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exprimarea sfaturilor
mesaje orale simple, articulate clar și rar - alimente
(filme, cântece pentru copii) - exprimarea cantitatii
2.1 Cererea și oferirea de informații - ambalaje
referitoare la casă, familie, adresă,persoane, - feluri de mancare
hobby-uri, obiceiuri
2.2 Prezentarea unor activități în cadrul Gramatica functionala:
unei interacțiuni - must/mustn’t
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple - should/shouldn’t
care conțin informații uzuale - much/many
- How much?
- some/any
- prepozitiile de loc
03. UNIT 7 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S18
Lesson 1:Animal simple articulate clar și rar în contexte - animale S19
elections cunoscute/ previzibile - habitatul animalelor
1.3 Manifestarea interesului pentru
Lesson2:Adjectives înțelegerea de detalii dintr-o varietate de Gramatica functionala:
-degrees of mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, - gradele de comparative ale
comparison cântece pentru copii) adjectivelor
2.1 Cererea și oferirea de informații
Lesson 2:The new referitoare la casă, familie, adresă, persoane, Proiect: Write about your favourite
president hobby-uri, obiceiuri animal
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple
Lesson 3:Animal care conțin informații uzuale
homes
04. UNIT 8 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S20
simple articulate clar și rar în contexte - exprimarea sentimentelor S21
Lesson1: A little cunoscute/ previzibile - cladiri
green man 1.3 Manifestarea interesului pentru
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de Gramatica functionala:
Lesson 2: Who was mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, -relatarea la trecut:was/ were
it? cântece pentru copii)
2.1 Cererea și oferirea de informații Proiect: Write about what you were
Lesson 3: Past referitoare la casă, familie, adresă, persoane, like as a baby
Simple hobby-uri, obiceiuri
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
Lesson 4: Just the 3.1 Identificarea unor detalii din texte
other day simple care conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)

05. REVISION & 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 2 S22
EVALUATION simple articulate clar și rar în contexte - animale
cunoscute/ previzibile - habitatul animalelor
Units 7&8 1.3 Manifestarea interesului pentru - exprimarea sentimentelor
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - cladiri
mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme,
cântece pentru copii) Gramatica functionala:
2.1 Cererea și oferirea de informații - gradele de comparative ale
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, adjectivelor
hobby-uri, obiceiuri -relatarea la trecut:was/ were
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)

06. UNIT 9 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S23
simple articulate clar și rar în contexte - cavaleri, regi,regine, castele S24
Lesson1: Knights cunoscute/ previzibile
and castles 1.3 Manifestarea interesului pentru Gramatica functionala:
Lesson2: It kicked înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - Prezentul Simplu
me! mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, - Prezentul Continuu
Lesson3: A knight cântece pentru copii)
for a day! 2.1 Cererea și oferirea de informații Proiect: Write about your favourite
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, king/queen
hobby-uri, obiceiuri
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale

07. UNIT 10 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S25
simple articulate clar și rar în contexte - meserii S26
Lesson1: Willow’s cunoscute/ previzibile - actiuni
story 1.3 Manifestarea interesului pentru - oameni faimosi
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de
Lesson2: I love this mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, Gramatica functionala:
tree! cântece pentru copii) - Prezentul Simplu- interrogative
2.1 Cererea și oferirea de informații
Lesson3: A better referitoare la casă, familie, adresă, persoane, Proiect: Write about a famous person
place hobby-uri, obiceiuri
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale

08. REVISION& 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 2 S27
EVALUATION simple articulate clar și rar în contexte - cavaleri, regi,regine, castele
cunoscute/ previzibile - meserii
Units 9&10 1.3 Manifestarea interesului pentru - actiuni
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - oameni faimosi
mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, -
cântece pentru copii)
2.1 Cererea și oferirea de informații Gramatica functionala:
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - Prezentul Simplu
hobby-uri, obiceiuri - Prezentul Continuu
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)
09. UNIT 11 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S28
simple articulate clar și rar în contexte -lunile anului S29
Lesson1: The fairy cunoscute/ previzibile -numerale ordinale
garden 1.3 Manifestarea interesului pentru -zane si magie
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de
Lesson2: Helping mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, Gramatica functionala:
Erlina cântece pentru copii) -exprimarea viitorului: will/won’t
2.1 Cererea și oferirea de informații -wh- questions
Lesson3: The referitoare la casă, familie, adresă, persoane,
wishing Well hobby-uri, obiceiuri
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței Proiect: Write what life will be like in
3.1 Identificarea unor detalii din texte the future
simple care conțin informații uzuale

10. UNIT 12 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular: 4 S30
simple articulate clar și rar în contexte -vacante S31
Lesson1: We’re cunoscute/ previzibile -lucruri necesare in vacant
going to fly 1.3 Manifestarea interesului pentru -activitati de vacanta
Lessson2: Port înțelegerea de detalii dintr-o varietate de
Fairy mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, Gramatica functionala:
Lesson3: Fly away! cântece pentru copii) -be going to
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, Proiect: Write about your holiday
hobby-uri, obiceiuri plans
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)

11. FINAL 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare/vocabular:
REVISION& simple articulate clar și rar în contexte -vacante
EVALUATION cunoscute/ previzibile -lucruri necesare in vacant
1.3 Manifestarea interesului pentru -activitati de vacanta
înțelegerea de detalii dintr-o varietate de
mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, Gramatica functionala:
cântece pentru copii) -be going to
2.1 Cererea și oferirea de informații
S32
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, 4
S33
hobby-uri, obiceiuri
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)