Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2 Metode de purificare a substantelor chimice

Separarea – metoda prin care se obţin substanţe în stare pură dintr-un amestec.
Decantarea – operaţia de separare a unui solid dintr-un amestec eterogen solid –
lichid; se foloseşte când densitatea solidului este mai mare decât a lichidului.
Exemplu: – obţinerea apei potabile din ape naturale;
– purificarea sării.
Filtrarea – este operaţia de separare a unui solid dintr-un amestec eterogen solid –
lichid, cu ajutorul unor mase poroase, permeabile numai pentru lichid.
– se utilizează când densitatea solidului este mai mică sau egală cu a lichidului.
Exemplu: – obţinerea apei potabile;
– obţinerea uleiului.

Cristalizarea – trecerea unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină;

– cristalul este un corp solid, omogen, cu formă geometrică definită, mărginit de


suprafeţe plane.

Exemplu: – obţinerea zahărului, sării de bucătărie.

Distilarea – operaţia de separare a componenţilor dintr-un amestec omogen de


lichide, prin fierbere urmată de condensare.

Exemplu: – obţinerea alcoolului, prelucrarea ţiţeiului.