Sunteți pe pagina 1din 3

Sinonimia

Sinonime sunt cuvintele cu forme diferite, dar cu înțeles identic sau foarte asemănător

Relația de sinonimie se stabilește la nivelul unui sens, iar uneori la nivelul mai multor sensuri.

 parfum = aromă

 speranță = nădejde

 amor = iubire, dragoste

 adevărat = real, autentic, veritabil

 a vorbi = a spune, a grăi, a rosti

 deștept = inteligent, isteț, ager

Atunci când un cuvânt are mai multe Atunci când un cuvânt are mai multe sinonime, spunem despre
ele că formează serii sinonimice. Câteva exemple de serii sinonimice:

 mândru = îngâmfat, fudul, arogant, încrezut

 fermecat = încântat, vrăjit, captivat

 acord = concordanță, coincidență, congruență

 josnicie = ticăloșie, mârșăvie, nemernicie, infamie

 imobil = clădire, locuință, cămin, domiciliu, casă

Sinonime lexicale

Cuvânt= cuvânt

 ață = sfoară

 efemer = trecător

 frizură = coafură

 prieten = amic, apropiat

 vechi = antic, arhaic

 fruct = rod, poamă

Sinonime lexico-frazeologice:

Cuvânt= expresie
 a muri = a da ortul popii, a trece în neființă

 stilou = toc rezervor

 epitaf = inscripție funerară

 capitală = cetate de scaun

 debușeu = piață de desfacere

Sinonime frazeologice:

Expresie= expresie

 a trece în neființă = a-și da obștescul sfârșit

 a o lua la sănătoasa = a spăla putina

Antonimia

Antonimele sunt cuvinte cu formă diferită și înțeles opus.

 adjective: bun ≠ rău; frumos ≠ urât; dulce ≠ acru; bucuros ≠ trist; cald ≠ rece; mic ≠ mare; iubire ≠
ură; curaj ≠ lașitate

 substantive: bunătate ≠ răutate; frumusețe ≠ urâțenie; bucurie ≠ tristețe; căldură ≠ răceală;


prefață ≠ postfață; cinste ≠ necinste

 verbe: a da ≠ a lua; a veni ≠ a pleca; a intra ≠ a ieși; a iubi ≠ a urî; a înfrunzi ≠ a (se) desfrunzi; a
coborî ≠ a urca; a începe ≠ a sfârși

 adverbe: bine ≠ rău; sus ≠ jos; repede ≠ încet; aici ≠ acolo; aproape ≠ departe; încolo ≠ încoace

 pronume: tot ≠ nimic; cineva ≠ nimeni; toți ≠ niciunul

 prepoziții: înaintea ≠ înapoia; pe ≠ sub; în ≠ din; deasupra ≠ dedesubt; spre ≠ dinspre

 conjuncții: și ≠ nici

Clasificarea antonimelor

Antonime lexicale

Atunci când relația de opoziție se stabilește între două cuvinte, antonimele sunt lexicale.

cald ≠ frig; lumină ≠ întuneric; sus ≠ jos; aprinde ≠ stinge; bucurie ≠ tristețe
Antonime lexico-frazeologice

Atunci când relația de opoziție se stabilește între un cuvânt și o expresie , antonimele sunt lexico-
frazeologice.

 a uita ≠ a-și aduce aminte

 rău ≠ de treabă

 a ascunde ≠ a da pe față

 a opri ≠ a da drumul

 a dormi ≠ a fi treaz

Antonime frazeologice

Atunci când relația de opoziție se stabilește între două expresii, antonimele sunt frazeologice.

 slab de înger ≠ tare de înger

 a încurca ițele ≠ a descurca ițele

• a da cu împrumut ≠ a lua cu împrumut

• a o lua la sănătoasa ≠ a sta în loc

• a ridica în slăvi ≠ a face de două parale