Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 5

Unitatea de învăţământ ...........


Situaţie justificativă privind utilizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea de bază a unităţilor
de învăţământ particular şi confesional acreditat

*T*

┌────┬────┬───────┬───────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Luna│Tip de │Nr. │Standard de cost │Sume calculate │Sume primite de la │Sume rămase neutili- │
│crt.│ │unitate│efectiv│aprobat potrivit │(nr. efectiv elevi x │bugetul local │zate de restituit │
│ │ │de │de │legii pentru: │cost standard) pentru: │pentru finanţarea: │din finanţarea: │
│ │ │învă- │elevi/ ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ţământ │preşco-│cheltuieli │cheltuieli │cheltuieli │cheltuieli │cheltuielilor │cheltuielilor │cheltuie- │cheltuie- │
│ │ │ │lari │cu │cu │cu │cu │cu │cu │lilor cu │lilor cu │
│ │ │ │ │salariile, │pregătirea │salariile, │pregătirea │salariile, │pregătirea │salariile,│pregătirea│
│ │ │ │ │sporurile, │profesională,│sporurile, │profesională,│sporurile, │profesională, │sporurile,│profesio- │
│ │ │ │ │indemniza- │cheltuieli cu│indemniza- │cheltuieli cu│indemniza- │a │indemniza-│nală, a │
│ │ │ │ │ţiile şi │evaluarea │ţiile şi │evaluarea │ţiile şi │cheltuielilor │ţiile şi │cheltuie- │
│ │ │ │ │alte drepturi│periodică a │alte drepturi│periodică a │alte drepturi │cu evaluarea │alte │lilor cu │
│ │ │ │ │salariale │elevilor, │salariale │elevilor, │salariale │periodică a │drepturi │evaluarea │
│ │ │ │ │în bani │precum şi │în bani, │precum şi │în bani, │elevilor, │salariale │periodică │
│ │ │ │ │stabilite │cheltuielile │stabilite │cheltuielile │stabilite │precum şi a │în bani, │a elevi- │
│ │ │ │ │prin lege, │prevăzute la │prin lege, │prevăzute la │prin lege, │cheltuielilor │stabilite │lor, │
│ │ │ │ │precum şi │articolul │precum şi │articolul │precum şi a │prevăzute la │prin lege,│precum şi │
│ │ │ │ │contribuţiile│bugetar │contribuţiile│bugetar │contribuţiilor│articolul │precum şi │a cheltu- │
│ │ │ │ │aferente │"bunuri şi │aferente │"bunuri şi │aferente │bugetar │a contri- │ielilor │
│ │ │ │ │acestora │servicii" │acestora │servicii" │acestora │"bunuri şi │buţiilor │prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii" │aferente │la artico-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acestora │lul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"bunuri şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 3 * 4 │7 = 3 * 5 │8 │9 │10 = 8 - 6│11 = 9 - 7│
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┴───────┴───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘

Director,
...................................

S-ar putea să vă placă și