Sunteți pe pagina 1din 39

În

Planificare calendaristică
conformitate cu
OMEN 3418 /
19.03 2013,
integrată
privind
Programele
scolare pentru
clasa a II -a
Clasa a II-a
Semestrul I: 17
săptămâni( 14.
09.2020- 29. 01.
2021)
An școlar :2020-2021
Semestrul al II-
lea: 17 săptămâni ( 8.02. 2021- 18. 06. 2021) , din care una ”Școala altfel”

PROF. INV. PRIMAR:

Anexa 1 la OMEN nr. 3371 din 12. 03. 2013

Planul cadru de învățământ pentru învățământ primar


Arii Discipline Clasa
P I II III IV
1
Limbă și comunicare Limba și literatura română 5 7 6 5 5
Limba modernă 1 1 1 2 2
Matematică și științe ale Matematică2 3 3 4 4 4
naturii Științe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Om și societate Geografie - - - - 1
Educație civică - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educație fizică , sport și Educație fizică 2 2 2 2
sănătate Joc și mișcare - - - 1 1
Arte Muzică și mișcare 2 2 2 1 1
Tehnologii Arte vizuale și abilități practice 2 2 2 2 1
Consiliere și orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia școlii(discipline opționale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22
1
La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului

SCHEMA ORARĂ

Clasa a II a 2020/2021
Aria curriculară Plan Nr. de ore
Disciplina cadru alocate Observaţii
I Limbă şi comunicare
Comunicare în limba română 6 6
Limba modernă 1 1 Predă profesor
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematica şi explorarea mediului 5 5

III Om şi societate
Religie 1 1 Predă profesor

IV Arte + Tehnologii
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2
Muzică şi mişcare 2 2

V Educaţie fizică, sport şi sănătate


Educaţie fizică 2 2

VI Consiliere şi orientare
Dezvoltare personală 1 1

Discipline opţionale 0– 1 0 CDŞ


Număr de ore pe săptămână 20– 21 20

LUNI
ORAR
Clasa a II a, an scolar 2020- 2021
MARTI

MIERCURI

VINERI JOI

STRUCTURA
ANULUI SCOLAR 2020- 2021
SEMESTRUL I
17 săptămâni- 85 zile 14.IX. 2020 - 23.X. 2020
- ciclul primar-
Cursuri 2.XI. 2020- 22. XII. 2020
11.I. 2021 – 29.I. 2021
14. IX. 2020- 29. II. 2021
Vacanţă(pentru clasele 26. X. 2020 – 1. XI. 2021
din învăţământul primar)
Vacanţa de iarnă 23. XII. 2020 – 10. I. 2021

Vacanţa intersemestrială 30.I. 2021- 7. II. 2021


SEMESTRUL al II -lea
17 săptămâni- 85 zile 8.II. 2021 - 1.IV. 2021
- ciclul primar-
Cursuri 12.IV. 2021- 29. IV. 2021
10.V.2021- 18.VI.2021
8. II. 2021 -18. VI. 2021 2.04.2021- 11.04.2021- pentru cei care
Vacanţa de primăvară sărbătoresc Paștele Catolic
30.04.2021- 9.05.2021- pentru cei care
sărbătoresc Paștele Ortodox

Programul
19.IV.2021- 23.IV2021
“ Să ştii mai multe, să fii
mai bun”
19. VI. 2021 – .... IX. 2019
Vacanţa de vară
Ordinul MEN nr. 3125 / 29. 01. 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021
Zile libere : 30 noiembrie — Sfântul Andrei; 1 decembrie — Ziua Națională a României; 30 aprilie -Vinerea Mare ; 1 iunie - Ziua Copilului

Unități tematice Disciplin Comp. Conținuturi Nr Perioada Observații


a specif. .
de
ore
1.1. Comunicare orală 18
1.2. • Acte de vorbire – a saluta, a I, II, III
1.3. se prezenta sau a prezenta pe
1.4. cineva, a formula o idee/ o
2.1. părere/ o opinie/ o solicitare
2.2. • Dialogul – iniţierea,
2.3. menţinerea şi încheierea unui
2.4. dialog
1. Şcoala și cartea, doi 3.1. • Reguli de vorbire eficientă –
prieteni adevărați 3.2. salutul, prezentarea
3.3.
3.4. Citire/Lectură
4.1. • Textul – titlul, autorul,
4.2. subtitlul, alineatele
CLR 4.3. • Cartea. Cuprinsul unei cărți

Scriere/Redactare
• Alfabetul. Literele mici și
mari de mână. Grupurile de
litere
Așezarea în pagină a textului
scris. Copierea

Texte suport:
• Ziua când toţi au șapte ani,
după Octav Pancu-Iaşi
• Luchi, după Otilia Cazimir
• Casa de piatră, după Vladimir
Colin

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM 1.1 Pammântul, o planeta a 5 I
1.2 universului
1.3 Numerele naturale de la 0 la
1.6 100
3.1
4.2

Recunoaştere, formare, citire,


scriere.
Numere pare şi impare
Despre planete
Compararea, ordonarea şi
rotunjirea numerelor naturale de
la 0 la 100
Pământul- alcătuire, formarea
zilei şi a nopţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare-Dezvoltare 5 II
1.4
3.1 Forme de relief
3.2 Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 0 la 100
4.2
Adunarea şi scăderea numerelor
5.2
naturale de la 0 la 100, fără
trecere peste ordin
Pământul. Forme de relief-
munţii
Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 0 la 100, cu
trecere peste ordin
Despre dealuri
Recapitulare
Evaluare 5 III
Ameliorare. Dezvoltare.

1.1 Viețuitoarele și nevoile lor.


1.2 Numerele naturale de la 100 la
1.3 1000
1.6 Formarea , citirea şi scrierea
3.1 numerelor naturale de la 100 la
4.2 1000
Numere pare, numere impare
Despre câmpii
Compararea numerelor naturale
de la 100 la 1000
Despre nevoile de bază ale
plantelor
Ordonarea numerelor naturale
de la 100 la 1000
Despre nevoile de bază ale
animaleleor
Rotunjirea numerelor naturale
de la 100 la 1000
Despre nevoile de bază ale
oamenilor
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.
AVAP Cuvinte și Materiale și instrumente-hârtie 6 I, II, III
numere dragi liniată și neliniată, divesrse
obiecte,
1.1; 2.2; creion grafit, creioane
2.3; 2.5 colorate, creioane cerate,
peniță, radieră, acuarele,
tușuri, guașe, tempera,
acrilice, ulei, hârtie colorată,
pensulă, burete, PC, tabletă
etc.
Elemente de limbaj plastic:
linia și punctul
Tehnici de lucru: linie
modulată, repetiție, caligrafie,
pensulație
Produse ale activității: desen
liber, decorații, compoziții
1.1 TIMBRUL (SUNETUL) 6 I,II,III,
1.2 Elemente de limbaj
muzical
Timbrul
Sunete din mediul
înconjurător
Sunete muzicale vocale
Sunete muzicale
MM instrumentale (toba,
pianul, vioara)
1. Sunete din mediul
înconjurător
2. Sunete muzicale vocale
3. Sunete muzicale
instrumentale
Recapitulare
Evaluare
DP AUTOCUNOAŞTERE  Eu şi ceilalţi 3 I, II, III
ŞI ATITUDINE  Cum arată oamenii-
POZITIVĂ FAŢĂ DE Asemănări și deosebiri
SINE ŞI FAŢĂ DE dintre sine și ceilalți după
CEILALŢI criteriul aspect fizic
 Noi ... fetele şi băieţii-
Asemănări și deosebiri
dintre sine și ceilalți după
criteriul gen
1.1. 18 IV, V, VI
2. Toamna, doamna 1.2.
Comunicare orală

ruginie 1.3. • Reguli ale discursului oral.


1.4. Ascultarea și respectarea
2.1. opiniei celuilalt
2.2. • Descrierea unui obiect,
2.2. fenomen sau a unei persoane
2.3. • Forme ale discursului oral.
2.4. Descrierea unui personaj
3.1. Citire/lectură
3.2.
3.3. • Textul literar
3.4. • Textul narativ
4.1. • Recunoaşterea personajelor
4.2.
CLR Scriere/redactare
4.3.
• Scrierea funcţională –
transcrierea
• Scrierea corectă a cuvintelor
care conţin î/â
• Scrierea corectă a cuvintelor
într-o, într-un
Texte suport:
• Ciuboţelele Ogarului, după
Călin Gruia
• Cioc! Cioc! Cioc!, după
Emil Gârleanu
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM 1.1 Viețuitoarele și nevoile lor. 5 IV
1.2 Numerele naturale de la 100 la
1.3 1000
1.6 Formarea , citirea şi scrierea
3.1 numerelor naturale de la 100 la
4.2 1000
Numere pare, numere impare
Despre câmpii
Compararea numerelor naturale
de la 100 la 1000
Despre nevoile de bază ale
plantelor
Ordonarea numerelor naturale
de la 100 la 1000
Despre nevoile de bază ale
animaleleor
Rotunjirea numerelor naturale
de la 100 la 1000
Despre nevoile de bază ale
oamenilor
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.

Omul și mediul înconjurător.


Adunarea şi scăderea 10 V, VI
numerelor naturale de la 100 la
1.4 1000, fără şi cu trecere peste
3.1 ordin
3.2 Adunarea şi scăderea numerelor
4.2 naturale de la 100 la 1000, fără
5.2 trecere peste ordin
Despre rezervaţiile naturale
Adunarea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor
Despre un proiect ECO
Adunarea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu trecere peste
ordinul zecilor
Influenţa negativă a omului
asupra mediului
Adunarea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor şi al zecilor
Extinderea suprafeţelor locuibile
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
Acasă Elemente de limbaj plastic: 6 IV, V, VI
linia și punctul
Tehnici de lucru: linie
modulată, pensulație,
1.2; 2.1; modelare liberă, presare,
AVAP 2.2; 2.3; 2.4 incizie, armături, gravură
Produse ale activității: desen
liber, compoziții, diferite
obiecte decorative sau jucării,
figurine etc.
MM 3.3.; 3.4. JUCĂRII MUZICALE 6 IV,V,VI
Cântare instrumentală
Jucării muzicale din
materiale naturale
Orchestra de jucării
4. Jucării din materiale
naturale și reciclabile
5. Orchestra de jucării
muzicale
Recapitulare
Evaluare

AUTOCUNOAŞTERE  Frumuseţea vârstelor- 3 IV, V, VI


ŞI ATITUDINE Asemănări și deosebiri
POZITIVĂ FAŢĂ DE dintre sine și ceilalți după
SINE ŞI FAŢĂ DE criteriul vârstă
CEILALŢI  Cum ne îmbrăcăm?-
DP Asemănări și deosebiri
dintre sine și ceilalți după
criteriul tip de vestimentație
 Fiecare este unic
-Diversitate. Fiecare este
unic
26.10-1.11.2020
Vacanța pentru clasele primare
1.1. Comunicare orală 18 VII,VIII,IX

3. Familia ,leagănul copilăriei 1.2. • Dialoguri despre familie și


1.3. locuință
1.4. • Forme ale discursului oral
2.1. – Povestirea unor întâmplări
2.2. trăite sau observate
2.2. – Descrierea unei persoane
2.3. Citire/lectură
2.4.
3.1. • Textul liric – Poezii despre
3.2. universul copilăriei
3.3. • Poezia, strofa, versul
3.4.
CLR 4.1.
Scriere/redactare
4.2. • Organizarea textului scris –
4.3. Aşezarea în pagina caietului a
textului în versuri
• Scrierea imaginativă după
un șir de imagini
Texte suport:
•Mama (fragment), după
Panait Cerna
•Bunica, de Ştefan Octavian
Iosif

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM Omul și mediul înconjurător. VII
Adunarea şi scăderea 5
1.1
numerelor naturale de la 100 la
1.2
1000, fără şi cu trecere peste
1.3 ordin
1.6 Adunarea şi scăderea numerelor
3.1 naturale de la 100 la 1000, fără
4.2 trecere peste ordin
Despre rezervaţiile naturale
Adunarea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor
Despre un proiect ECO
Adunarea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu trecere peste
ordinul zecilor
Influenţa negativă a omului
asupra mediului
Adunarea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor şi al zecilor
Extinderea suprafeţelor locuibile
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

Fenomene naturale și mediul 10 VIII.IX


înconjurător.
Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 100 la
1.4 1000, fără şi cu trecere peste
3.1 ordin
3.2 Scăderea numerelor naturale de
4.2 la 100 la 1000, cu împrumut la
5.2 ordinul zecilor
Influenţa negativă a ploii şi
grindinei
Scăderea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu împrumut la
ordinul sutelor
Influenţa negativă a secetei şi
caniculei
Scăderea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu împrumut la
ordinul zecilor şi al sutelor
Influenţa brumei asupra mediului
Aflarea termenului necunoscut
Probleme care se află prin
operaţia de adunare
Probleme care se află prin una
sau două operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.
Elemente de limbaj plastic: 6 VII,VIII,IX
linia și punctul
Tehnici de lucru: amprentare,
Curcubeu pulverizare, țesere cu benzi
de hârtie, croit, cusut,
împletire
AVAP Produse ale activității: desen
1.1; 1.2; 2.2;
2.3; 2.4 liber, compoziții, diferite
obiecte decorative și de
îmbrăcăminte etc.

MM – 1.1.; 1.4. 6 VII, VIII,IX


.2.; 2.3. RITMUL
Elemente de limbaj
muzical
3.1.; 3.4. Ritmul
Sunet lung/scurt
Marcarea structurilor
ritmice
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică
spontană
6. Sunetul lung. Sunetul scurt
(Durata sunetelor)
7. Marcarea structurilor
ritmice
8. Audiția interioară.
Improvizația ritmică spontană
Recapitulare
Evaluare
AUTOCUNOAŞTERE  Suntem diferiţi-Diversitate. 1 VII
ŞI ATITUDINE Diferențe individuale 1 VIII
POZITIVĂ FAŢĂ DE  Iată ce am învăţat! 1 IX
SINE ŞI FAŢĂ DE  Cum folosim timpul ?
CEILALŢI
DP
RECAPITULARE

RUTINE ŞI SARCINI
DE LUCRU
1.1. Comunicare orală 24 X, XI,XII,
4. Vin sărbătorile 1.2. • Propoziția/Enunțul –
XIII,XIV

1.3. Intonarea propozițiilor


1.4. • Dialoguri pe teme familiare
2.1. (mediul înconjurător)
2.2. • Reguli ale discursului oral –
CLR 2.2. Intonația adecvată
2.3. Citire/Lectură
2.4.
3.1. • Formularea de întrebări și
3.2. răspunsuri
3.3. • Povestirea orală a unui
3.4. fragment
4.1.
Scriere/Redactare
4.2.
4.3. • Punctuația – Semnul
exclamării
• Scrierea corectă a cuvintelor
cu m înainte de p sau b
• Scrierea funcțională –
Felicitarea

Elemente de construcție a
comunicării
• Cuvinte cu înțeles
asemănător
Texte suport:
• Vreau să trăiesc printre
stele, după Victor Eftimiu
• Colindătorii, George
Coşbuc

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM Fenomene naturale și mediul 8 X, XI,
înconjurător.
1.4
Adunarea şi scăderea
3.1
numerelor naturale de la 100 la
3.2 1000, fără şi cu trecere peste
4.2 ordin
5.2 Scăderea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu împrumut la
ordinul zecilor
Influenţa negativă a ploii şi
grindinei
Scăderea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu împrumut la
ordinul sutelor
Influenţa negativă a secetei şi
caniculei
Scăderea numerelor naturale de
la 100 la 1000, cu împrumut la
ordinul zecilor şi al sutelor
Influenţa brumei asupra mediului
Aflarea termenului necunoscut
Probleme care se află prin
operaţia de adunare
Probleme care se află prin una
sau două operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.

Viețuitoare și medii de viață.


Înmulţirea numerelor naturale XII. XIII,
de la 0 la 1000 91) 12 XIV
1.5 Adunarea repetată de termeni
1.6 egali
3.1 Adaptarea vieţuitoarelor la
3.2 mediu
4.2 Înmulţirea numerelor naturale
5.1 Despre viaţa plantelor şi
animalelor
Înmulţirea când unul din factori
este 2
Despre viaţa oamenilor
Înmulţirea când unul din factori
este 3
Nevoile vieţuitoarelor pentru a
supravieţui
Înmulţirea când unul din factori
este 4
Balta, mediu natural de viaţă
Înmulţirea cănd unul din factori
este 5
Acvariul , mediu artificial de viaţă
Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.
6 X, XI, XII
Elemente de limbaj plastic:
linia, punctul, forme regulate
Iarna pe uliță Tehnici de lucru: linie
AVAP modulată, repetiție, stilizare,
1.2; 1.3; 2.2; pensulație, îndoire, colaj
2.3; 2.5; Produse ale activității: desen
2.6 liber, compoziții, obiecte
decorative
MM 1.2.; MELODIA 6 X,XI,XII
1.4. Elemente de limbaj
2.2. muzical
3.4. Melodia
Sunete înalte/joase
Mersul melodiei
Legătura dintre text şi
melodie (strofa şi
refrenul)
Genuri muzicale: folclorul
copiilor; colinde
9. Sunete înalte. Sunete joase
10. Mersul melodiei
11. Legătura dintre text și
melodie (strofa și refrenul)
12. Genuri muzicale
A. Folclorul copiilor
B. Colinde
Recapitulare
Evaluare

RUTINE ŞI SARCINI  Cum îmi planific activităţile? 3 X, XI, XII


DE LUCRU -Program zilnic de lucru
 Am timp şi de joacă!
DP Alternanța efort/relaxare
(timp de lucru/ timp liber)
 Învăţ organizat-Importanța
timpului în învățare
VACANȚA DE IARNĂ 23. 12. 2020- 10. 01. 2021
1.1. Comunicare orală 18 XV,XVI,XVII

1.2. • Cuvântul –
1.3. Propoziţia/Enunţul
1.4. • Forme ale discursului oral
2.1. – Povestirea unor
2.2. întâmplări trăite sau
2.2. observate
2.3. – Descrierea unui fenomen
2.4. • Reguli ale discursului oral.
5. Farmecul iernii 3.1. Pronunția clară și corectă
3.2.
3.3. Citire/Lectură
3.4. • Textul narativ. Povestirea
4.1. orală a unui text
4.2. • Textul nonliterar
CLR 4.3.
Scriere/Redactare
• Punctuaţia – Virgula
• Scrierea imaginativă –
Redactarea unui text pe baza
unei imagini
•Scrierea corectă a cuvintelor
sa/s-a

Elemente de construcţie a
comunicării
•Cuvântul. Silaba

Texte suport:
• Iarna, după Mihail
Sadoveanu
• Fiecare fulg de zăpadă este
unic, după Justin Pollard

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
6 XVI

RECAPITULARE ȘI EVALUARE
SEMESTRIALĂ
MEM Viețuitoare și medii de viață. 10 XV, XVI,
Înmulţirea numerelor naturale
1.5
de la 0 la 1000 91)
1.6
Adunarea repetată de termeni
3.1
egali
3.2
Adaptarea vieţuitoarelor la
4.2
mediu
5.1
Înmulţirea numerelor naturale
Despre viaţa plantelor şi
animalelor
Înmulţirea când unul din factori
este 2
Despre viaţa oamenilor
Înmulţirea când unul din factori
este 3
Nevoile vieţuitoarelor pentru a
supravieţui
Înmulţirea când unul din factori
este 4
Balta, mediu natural de viaţă
Înmulţirea cănd unul din factori
este 5
Acvariul , mediu artificial de viaţă
Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.
5 XVII
Recapitulare semestrială/
Evaluare semestrială
Inimă Verde Elemente de limbaj plastic: 8 XIII,XIV,XV
forma și volumul XVI
Tehnici de lucru: repetiție,
2.1; 2.3; stilizare, pensulație, tăiere,
AVAP 2.4; 2.5 îndoire etc.
Produse ale activității: desen
liber, compoziții, diferite
obiecte decorative sau utile în
anumite ocazii etc.
MM 1.2.; MELODIA 8 XIII, XIV,XV
1.4. Elemente de limbaj
2.2. muzical XVI
3.4. Melodia
Sunete înalte/joase
Mersul melodiei
Legătura dintre text şi
melodie (strofa şi
refrenul)
Genuri muzicale: folclorul
copiilor; colinde
9. Sunete înalte. Sunete joase
10. Mersul melodiei
11. Legătura dintre text și
melodie (strofa și refrenul)
12. Genuri muzicale
A. Folclorul copiilor
B. Colinde
Recapitulare
Evaluare
RECAPITULARE  Iată ce am învăţat! 1 XIII
 Te privesc, te înţeleg!
COMUNICARE Elemente de ascultare
ŞCOLARĂ activă – contactul visual
DP EFICIENTĂ  Mesajul corpului-Elemente
1 XIV

de ascultare activă – 1 XV
postura

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ : 30.01.2021- 7.02.2021


SEMESTRUL AL II-lea
24 XVIII, XIX, XX
Comunicare orală XXI
1.1.
6. Învățăm să ne comportăm • Dialogul – Conduita în
1.2. diverse situații
• A cere și a da informații
CLR 1.3. • Repovestirea unui text citit
1.4. • Intonarea propozițiilor
2.1.
2.2. Citire/Lectură
2.2. • Textul. Povestirea orală.
2.3. Formularea de întrebări și
2.4. răspunsuri
3.1.
3.2. Scriere/Redactare
3.3. • Două puncte
3.4. • Organizarea textului scris –
4.1. Scrierea pe liniatură dictando
4.2.
4.3 Elemente de construcție a
comunicării
• Cuvinte cu înțeles opus

Texte suport:
• Ce băiat!, după Octav
Pancu-Iaşi
• Cel mai bun prieten, după
Victor Svetidis

MEM 1.5 Înmulţirea numerelor naturale 20 XVIII,XIX,XX


1.6 de la 0 la 1000 (2) XXI
3.1
3.2 Înmulţirea când unul din factori
4.2 este 6
5.1 Pădurea, mediul natural de viaţă
Înmulţirea când unul din factori
este 7,8,9 sau 10
Parcul , mediu artificial de viaţă
Înmulţirea când unul din factori
este 0 sau 1
Proprietăţile înmulţirii
Ordinea efectuării operaţiilor
Probleme care se rezolvă prin
una, două sau mai multe operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.
Despre muzică Elemente de limbaj plastic: 8 XVIII,XIX
linia, punctul, forma XX,XXI
Tehnici de lucru: linie
AVAP 1.2; 2.2; modulată, repetiție, pensulație
2.3 Produse ale activității: desen
liber, decorații, compoziții,
obiecte utile
MM NTERPRETAREA Elemente de limbaj 8 XVIII, XIX
muzical XX,XXI
Interpretarea
1.1.; 1.2.; 1.4. Nuanţe – Tare, încet,
2.1. mediu
Cântec vesel/ trist
Procedee armonico-
polifonice (solist-cor, lanţ,
dialog, grupe alternative)
13. Nuanțe – tare/ încet/
mediu
14. Cântec vesel. Cântec trist
15. Procedee armonico-
polifonice
A. Solist – cor
B. Cântarea în lanț
C. Dialog muzical
D. Grupe alternative
Recapitulare
Evaluare

TRĂIRE ȘI  Starea de bine-Emoții de 4 XVIII,XIX,XX


MANIFESTARE bază – bucuria XXI
EMOȚIONALĂ  Bucuria alungă tristeţea-
Emoții de bază – tristețea
DP  Nu te împrieteni cu frica!-
Emoții de bază – frica
 Păstrează-ți calmul!- Emoții
de bază-furia

Comunicare orală 24 XXII,XXIII,XXI


7. Călători pe aripile 1.1. • Acte de vorbire:
V
XXV
imaginației 1.2. identificarea unui obiect/unei
1.3. persoane/unui loc; a formula
1.4. o idee
• Reguli ale discursului oral –
CLR 2.1.
Acordul în număr şi gen
2.2.
2.2. Citire/Lectură
2.3.
2.4. • Textul
3.1. Scriere/Redactare
3.2.
3.3. • Scrierea corectă a cuvintelor
3.4. dintr-o/dintr-un
4.1. • Scrierea imaginativă pe
4.2. baza unei benzi desenate
4.3.
Elemente de construcție a
comunicării
• Despărțirea cuvintelor în
silabe la capăt de rând
Texte suport:
• Aventurile lui Habarnam,
după Nikolai Nosov
• Vrăjitorul din Oz, după
Lyman Frank Baum

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM Medii de viață de la noi și din 10 XXII,XXIII
alte zone.
1.5
Împărţirea cu rest a numerelor
1.6
naturale de la 0 la 100
3.1
3.2 Fracţii
4.2 Despre Delta Dunării
5.1 Împărţirea numerelor naturale
folosind scăderea repetată
Despre Marea Neagră
Împărţirea- operaţie inversă
înmulţirii
Despre deşert
Proba înmulţirii. Proba împărţirii
Despre Gădina Botanică şi sera ei
Recapitulare
Evaluarte
Ameliorare. Dezvoltare.
Menținerea stării de sănătate.
Împărţirea numerelor naturale 10 XXIV.XXV
de la 0 la 100
Împărţirea la 2
Împărţirea la 3
1.5 Despre Polul Nord Şi Polul Sud
1.6 Împărțirea la 4. Împărţirea la 5
3.1 Despre igiena corporală
3.2 Împoărțirea la 6 . Împărţirea la 7.
4.2 Despre igiena danturii
5.1 Împărţirea la 8. Împărţirea la 9.
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărţire
Despre igiena îmbrăcămintei
Aflarea termenului necunoscut
Ordinea efectuării operaţiilor
Despre igiena îmbrăcămintei
Probleme care se rezolvă prin
mai mult de două operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
Jurnalul unei Elemente de limbaj plastic: 8 XXII,XXIII,
plante linia, punctul, forme regulate și XXIV,XXV
neregulate
Tehnici de lucru: linie
modulată, repetiție,
AVAP pensulație, hașurare, colaj,
2.1; 2.2; 2.3; amprentare, ștampilare
2.4; 2.5 Produse ale activității: desen
liber, compoziții, obiecte
decorative
MM CÂNTAREA Cântare vocală 8 XXII,XXIII
VOCALĂ Cântarea vocală în XXIV,XXV
colectiv, în grupuri mici şi
– 2.1.– 1.4. individual
Poziţia, emisia naturală,
tonul, semnalul de
început, dicţia,
sincronizarea
16. Poziţia, emisia, tonul,
semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
17. Cântarea vocală în colectiv
18. Cântarea vocală în grupuri
mici
19. Cântarea vocală
individuală
Recapitulare
Evaluare
INTERACȚIUNI  Iată ce am învăţat! 4 XXII,XXIII,XXI
SIMPLE CU FIINȚE  Ştiu să-mi fac prieteni- V
ȘI OBIECTE Abilități necesare în relațiile XXV
FAMILIARE cu ceilalți
 Îmi pasă de
ceilalți.Respectă și vei fi
DP respectat!-Comportamente
acceptate în relațiile cu
ceilalți.Respectul în relațiile
cu ceilalți.
 Iată ce am învățat!

Comunicare orală XXVI,XXVII,


8. Bun venit primăvară! 1.1. • Dialogul pe teme familiare
XXIX

1.2.
1.3.
CLR 1.4.
Citire/lectură
2.1. • Textul
2.2.
Scriere/redactare
2.2.
2.3. • Scrierea corectă a cuvintelor
2.4. sau/s-au
3.1. • Scrierea imaginativă pe
3.2. baza unui şir de întrebări
3.3. • Scrierea corectă a cuvintelor
3.4. care conțin grupurile de
4.1. sunete oa, ea, ia, ie, ua, uă
4.2.
4.3. Elemente de construcție a
comunicării
• Sunetele limbii române.
Vocale şi consoane
Texte suport:
• Cuibul de păsărele, după
Cezar Petrescu
• Buburuza, după Eugen
Jianu

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM Menținerea stării de sănătate. 10 XXVI,XXVII
Împărţirea numerelor naturale
1.5
de la 0 la 100
1.6
Împărţirea la 2
3.1
Împărţirea la 3
3.2 Despre Polul Nord Şi Polul Sud
4.2 Împărțirea la 4. Împărţirea la 5
5.1 Despre igiena corporală
Împoărțirea la 6 . Împărţirea la 7.
Despre igiena danturii
Împărţirea la 8. Împărţirea la 9.
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărţire
Despre igiena îmbrăcămintei
Aflarea termenului necunoscut
Ordinea efectuării operaţiilor
Despre igiena îmbrăcămintei
Probleme care se rezolvă prin
mai mult de două operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

1.6 Starea de sănătate.


2.1 Elemente intuitive de geometrie 5 XXIX
2.2 Figuri plane. Pătratul şi
3.1 dreptunghiul
4.1 Despre igiena locuinţei
4.2 Triunghiul
Despre dieta alimentară
sănătoasă
Cerc. Semicerc
Despre exerciţiile fizice
Interiorul şi exteriorul unei
figurio geometrice
Despre efectele dietei greşite
Axa de simetrie
Despre bolile copilăriei
Corpuri geometrice
Despre joc şi ,, boala mâinilor
murdare’’
Desfăşurarea unui corp
geometric
Recapitulare
Evaluare . Ameliorare.
Dezvoltare.
Animale Elemente de limbaj plastic: 6 XXVI,XXVII,
pata plată, pata vibrată ,XXIX
Tehnici de lucru: linie
1.3; 2.2; modulată, repetiție,
AVAP 2.3; 2.5 pensulație, pliere, colaj
Produse ale activității: desen
liber, compoziții, obiecte
decorative

CÂNTAREA Cântare instrumentală 6 XXVI,XXVII,


INSTRUMENTALĂ Percuţia corporală XXIX
2.2. diversă
Cântarea cu
acompaniament
Acompaniament
instrumental realizat de
MM cadrul didactic/ de jucării
muzicale realizat de copii
20. Percuția corporală diversă
21. Cântarea cu
acompaniament
Recapitulare
Evaluare
DP ABILITĂȚI ȘI  Ce mă ajută să învăţ- 3 XXVI,XXVII,
ATITUDINI DE Condițiile învățării: factori XXIX
ÎNVĂȚARE favorizanți/ resurse
(instrumente, persoane,
contexte)
 Uneori am nevoie de ajutor-
Condițiile învățării: factori de
stres/ obstacole
(instrumente, persoane,
contexte)
 Iată ce am învățat !
 Sunt curat și îngrijit-Norme
de igienă în contexte variate
1.1. Comunicare orală 24 XXX,XXXI,
9. Copilăria, cea mai frumoasă 1.2. • Acte de vorbire – A formula
XXXII,XXXIII

vîrstă CLR 1.3. o părere, o idee, o opinie


. 1.4. • Forme ale discursului oral –
2.1. Povestirea unor întâmplări
2.2. trăite sau observate
2.2. Citire/Lectură
2.3.
2.4. • Textul literar. Textul
3.1. nonliterar
3.2.
Scriere/Redactare
3.3.
3.4. • Scrierea funcțională –
4.1. Biletul de mulțumire, de
4.2. informare, de solicitare
4.3 • Scrierea cuvintelor care
conțin litera „x”
• Dictarea
• Afișul
Elemente de construcție a
comunicării
• Exerciții de fonetică şi
vocabular
Texte suport:
• Cheile, după Tudor Arghezi
• Întâlnire în lumea cărților

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
MEM Starea de sănătate. 5 XXX
Elemente intuitive de geometrie
1.6
Figuri plane. Pătratul şi
2.1
dreptunghiul
2.2
Despre igiena locuinţei
3.1
Triunghiul
4.1
Despre dieta alimentară
4.2
sănătoasă
Cerc. Semicerc
Despre exerciţiile fizice
Interiorul şi exteriorul unei
figurio geometrice
Despre efectele dietei greşite
Axa de simetrie
Despre bolile copilăriei
Corpuri geometrice
Despre joc şi ,, boala mâinilor
murdare’’
Desfăşurarea unui corp
geometric
Recapitulare
Evaluare . Ameliorare.
Dezvoltare. 15 XXXI,XXXII
XXXIII

Noi și lumea din jurul nostru.


Unităţi de măsură
Măsurarea lungimii
Despre gripă
Măsurarea capacităţii vaselor
Despre metode de prevenţie şi
tratare a unor boli
Măsurarea masei corpurilor
Despre vaccinare
Măsurarea timpului. Ceasul.
Despre forţe exercitate de
magneţi
Măsurarea timpului. Calendarul.
Utilizarea banilor
Despre corpuri şi materiale care
conduc electricitatea
Organizarea şi reprezentarea
datelor din mediul cunoscut
Despre unde şi vibraţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare.
AVAP Lumea de sub Elemente de limbaj plastic: 8 XXX,XXXI
ape linia, punctul, forma XXXII,XXXIII
1.1; 2.2; Fotografia
2.3; 2.5 Tehnici de lucru: origami,
pensulație, pliere, colaj
Produse ale activității: desen
liber, compoziții, obiecte
decorative
MIȘCAREA PE Mişcare pe muzică 8 XXX,XXXI,
MUZICĂ Dirijatul intuitiv XXXII,XXXIII
2.1. 3.1.; 3.2.; 3.4 Mişcări sugerate de text
Pasul cadenţat/ Marşul
Mişcări sugerate de ritm
Dansul
MM 22. Dirijatul intuitiv
23. Mișcări sugerate de
text/de ritm. Dansul
24. Pasul cadențat. Marșul
Recapitulare
Evaluare
DP IGIENA PERSONALĂ  Sunt curat și îngrijit- 2 XXX,XXXI
Norme de igienă în
context variate
 Doresc să-mi fie bine-
Importanța normelor de
igienă pentru sănătate,
EXPLORAREA învățare și relațiile cu
MESERIILOR ceilalți

 Vreau să devin….La ce
folosesc meseriile?
 Ce pot face două mâini XXXII,XXXIII
dibace.Fiecare la locul 2
potrivit-Utilitatea social a
meseriilor- produse
realizate.Utilitatea social
a meseriilor- beneficii
pentru sine și pentru
comunitate

RECAPITULARE FINALĂ 6 XXXIV

EVALUARE FINALĂ

CLR
1.6 Se apropie vacanța mare. 5 XXXIV
4.1 Recapitulare finală
4.2
Scăderea numerelor naturale de
la 100 la 1000 cu împrumut la
MEM ordinul zecilor
Despre inflenţa negativă a ploii şi
grindinii
Evaluare finală

AVAP Cufărul cu Elemente de limbaj plastic: 2 XXXIV


povești linia, punctul, forma
Tehnici de lucru: tangram,
2.2; 2.3; 2.4; pensulație, pliere, colaj
2.5; 2.6 Produse ale activității: desen
liber, compoziții, obiecte
decorative
Cțntarea vocală Recapitulare finală 2
Evaluare finală
MM

DP RECAPITULARE Iată ce am învățat! 1 XXXIV