Sunteți pe pagina 1din 8

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Unitatea de învăţământ:
Cadrul didactic:
Anul școlar:
Clasa: a II-a

CLASA a II-a – Semestrul I


Măsuri
Competențe Număr de
Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
specifice lecții alocate
reglare

01. 02. 03. 04. 05. 06.

●formaţii de adunare în
linie pe un rând

Formații de ●formaţii de adunare în 1


adunare și de linie pe două rânduri 2
deplasare 14.09-18.09
●formaţie de deplasare în
1.2. coloană câte unul şi câte
Elemente doi
1.3.
de 1
2.1. organizare ●alinierea în linie şi în
Alinieri 2
a coloană 14.09-18.09
2.2. activitățilo
r motrice Pozițiile 1
3.1. ●poziţiile drepţi şi pe loc
drepți și pe 2
repaus
loc repaus 14.09-18.09

3
Întoarceri ●întoarceri prin săritură, la
2
prin săritură stânga şi la dreapta 28.09-2.10

Porniri și ●pornire cu mers pe loc şi


permanent permanent
opriri oprire

Postură ● postura corectă în poziţii


permanent permanent
corectă şi acţiuni motrice variate

● poziţiile stând, stând


1.2. Poziții depărtat, pe genunchi, permanent permanent
şezând şi culcat
2.1. Elemente
ale Educarea
2.2. dezvoltării actului ● educarea actului respirator permanent permanent
fizice respirator
3.1. armonioas
e Prelucrarea
3.3. ● exerciţii de prelucrare
selectivă a
selectivă a segmentelor permanent permanent
segmentelor
corpului
corpului

Complexul de ● complex de dezvoltare permanent permanent


dezvoltare fizică liber şi cu obiecte
1
portative, cu/fără fond
fizică
muzical

● viteza de reacţie la stimuli


auditivi şi vizuali

Viteza ● viteza de execuţie în - -


1.2.
acţiuni motrice singulare
1.3.
● viteza de deplasare
2.2.
• coordonarea acțiunilor
Capacități Coordonare - -
3.1. motrice realizate individual
motrice
Forța • forță dinamică segmentară - - -
3.2.
4-6
3.3. ● rezistență generală la
Rezistența 6
eforturi aerobe 05.10-23.10

Mobilitate și
● mobilitate și stabilitate
stabilitate permanent permanent
articulară
articulară

● mers şi variante de
Mers mers:pe vârfuri, cu pas permanent permanent
adăugat, ghemuit
1.2.
● alergare şi variante de
2.2. alergare(şerpuită, cu
Deprinderi Alergare permanent permanent
ocolire de obstacole, peste
3.1. motrice de
obstacole)
bază
3.3.
● sărituri pe loc şi cu 4 5-6
deplasare, cu desprindere
Sărituri de pe un picior și de pe 12.10-23.10
ambele picioare; sărituri la
coardă

1.3. Deprinderi Aruncăr • aruncarea azvârlită cu o 6 4-6


motrice i și mână de deasupra umărului
3.1. combinate la distanţă, prinderea cu 6.10-23.10
prinderi
două mâini
3.3.
● echilibrul (deplasări în 8-9
Echilibru echilibru pe suprafeţe 4
înguste şi înălţate) 9.11-20.11

● târâre pe palme și pe
genunchi, pe antebrațe și
Târâre pe genunchi, - -

● târâre joasă

● căţărare pe scara fixă şi pe 8-9


Cățărare banca înclinată 4
9.11-20.11

Escaladare ● escaladare cu apucare, 6 15-17


sprijin și pășire peste
obstacol 11.01-
29.01.2021

2
● tracţiuni(deplasarea unui
obiect prin tractare cu
braţele-individual şi în
perechi)
Tracțiune - -
● deplasarea(împingerea)
unui obiect sau a unui
partener

•transport de obiecte ușoare,


13-14
Transport de apucate cu una/ambele
3
greutăți mâini, sprijinite la piept, 18.12-22.12
individual și în perechi

2.2. ● alergare în tempo moderat

2.3. ● pasul lansat în tempo


moderat 10-12
3.1.
Specifice
● alergare în tempo uniform, 6 23.11.12
3.2. atletismului
individual şi pe perechi

3.3. ● alergare de durată

EVALUARE SUMATIVĂ

● cumpăna pe un genunchi

● semisfoara

● podul de jos 13-14

● rulări 14.12-22.12
Specifice
3
gimnasticii ● rostogolire înainte din
ghemuit în ghemuit
Deprinderi
motrice ● rostogolire înainte din
sportive depărtat în ghemuit
elementare
EVALUARE SUMATIVĂ

● poziţia fundamentală

● obişnuirea cu mingea de
baschet

● ţinerea, prinderea şi
Specifice 8-12
pasarea mingii cu două
jocurilor 10
mâini de pe loc
sportive 9.11-11.12
● pasarea cu două mâini de
la piept cu deplasare

jocuri dinamice și
pregătitoare

● regula paşilor permanent permanent


Noțiuni de
regulament ● regula dublu dribling
sportiv
fault

3
2.3 EVALUARE ● alergare de durată: 6
2reprize a 2 min.(băieţi) şi
3.2 2 reprize a 1min si 19.10-23.10
45”(fete)
12
● saritura in lungime de pe 6
loc 7.12-11.12

● elemente de gimnastică 17
acrobatică izolate
25.01-
29.01.20

4
Semestrul al II-lea

Număr de Măsuri
Competențe
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna de
specifice
alocate reglare

01. 02. 03. 04. 05. 06.

●formaţii de adunare în linie permanent permanent


pe un rând

Formații de ●formaţii de adunare în linie


adunare și de pe două rânduri
deplasare
1.2. ●formaţie de deplasare în
coloană câte unul şi câte
1.3. Elemente
doi
de
2.1. organizare ●alinierea în linie şi în permanent permanent
Alinieri
a coloană
2.2. activitățilo
r motrice Pozițiile permanent permanent
3.1. ●poziţiile drepţi şi pe loc
drepți și pe
repaus
loc repaus

Întoarceri ●întoarceri prin săritură, la permanent permanent


prin săritură stânga şi la dreapta

Porniri și ●pornire cu mers pe loc şi


permanent permanent
opriri oprire

1.2. Elemente Postură ● postura corectă în poziţii şi


permanent permanent
ale corectă acţiuni motrice variate
2.1. dezvoltării
fizice ● poziţiile stând, stând
2.2. Poziții depărtat, pe genunchi, permanent permanent
armonioas
e şezând şi culcat
3.1.
Educarea
3.3. actului ● educarea actului respirator permanent permanent
respirator

Prelucrarea
● exerciţii de prelucrare
selectivă a
selectivă a segmentelor permanent permanent
segmentelor
corpului
corpului

Complexul de ● complex de dezvoltare permanent permanent


dezvoltare fizică liber şi cu obiecte
fizică portative, cu/fără fond

5
muzical

● viteza de reacţie la stimuli 29-31


auditivi şi vizuali
10.05-
● viteza de execuţie în acţiuni 28.05.2021
motrice singulare
Viteza 9
● viteza de deplasare
34
1.2. 2.06-
11.06.2021
1.3.
19-21
2.2. • coordonarea acțiunilor
Coordonare 6
Capacități motrice realizate individual 15.02-
3.1.
motrice 5.03.2021
3.2. 23-25
3.3. 15.03-
Forța • forță dinamică segmentară 5
31.03.2021

● rezistență generală la
Rezistența - -
eforturi aerobe

Mobilitate și
● mobilitate și stabilitate
stabilitate permanent permanent
articulară
articulară

● mers şi variante de mers:pe


Mers vârfuri, cu pas adăugat, permanent permanent
ghemuit
1.2.
● alergare şi variante de
2.2. alergare(şerpuită, cu ocolire
Deprinderi Alergare permanent permanent
de obstacole, peste
3.1. motrice de
obstacole)
bază
3.3.
● sărituri pe loc şi cu permanent permanent
deplasare, cu desprindere
Sărituri de pe un picior și de pe
ambele picioare; sărituri la
coardă

1.3. Deprinderi Aruncăr • aruncarea azvârlită cu o - -


motrice i și mână de deasupra umărului
3.1. combinate la distanţă, prinderea cu două
prinderi
mâini
3.3.
Echilibru ● echilibrul (deplasări în - -
echilibru pe suprafeţe
înguste şi înălţate)

6
● târâre pe palme și pe
19-21
genunchi, pe antebrațe și pe
Târâre genunchi, 6 15.02-
05.03.2021
● târâre joasă

● căţărare pe scara fixă şi pe


Cățărare - -
banca înclinată

● escaladare cu apucare,
Escaladare sprijin și pășire peste - -
obstacol

● tracţiuni(deplasarea unui
obiect prin tractare cu
braţele-individual şi în 22-25
perechi)
Tracțiune 8 8.03-
● deplasarea(împingerea) 31.03.2021
unui obiect sau a unui
partener

•transport de obiecte ușoare,


Transport de apucate cu una/ambele mâini,
- -
greutăți sprijinite la piept, individual
și în perechi

2.2. Deprinderi ● alergare în tempo moderat


motrice
2.3. sportive ● pasul lansat în tempo 26-28
elementare moderat
3.1. 27-Scoala
Specifice
● alergare în tempo uniform, 4 altfel
3.2. atletismului
individual şi pe perechi
12.04-
3.3. ● alergare de durată 29.04.2019

EVALUARE SUMATIVĂ

● cumpăna pe un genunchi

● semisfoara

● podul de jos

● rulări
Specifice
- -
gimnasticii ● rostogolire înainte din
ghemuit în ghemuit

● rostogolire înainte din


depărtat în ghemuit

EVALUARE SUMATIVĂ

Specifice ● poziţia fundamentală 22 20-26


jocurilor
sportive ● obişnuirea cu mingea de 22.02-
baschet 16.04.2021

● ţinerea, prinderea şi pasarea


mingii cu două mâini de pe

7
29-31

10.05-
loc 28.05.2021

● pasarea cu două mâini de la


piept cu deplasare
33-34
jocuri dinamice și
pregătitoare 2.06-
18.06.2021

● regula paşilor permanent permanent


Noțiuni de
regulament ● regula dublu dribling
sportiv
fault

2.3 EVALUARE 20

3.2 22.02-
26.02.2021
● coordonare
28
● firță
6 22.03-
● alergare de viteză cu
26.03.2021
start din picioare pe
distanţa de 25m 34

14.06-
18.06.2021