Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul finanțelor publice în cadrul economiei naționale

Finanțele publice au mesiunea de a realiza obiective concrete,care nu pot fi


realizate prin altă metodă sau cu alte mijloace.Finanțele publice își exercită
mesiunea socială prin funcțiile care le are,aceste funcții sunt:funcția de control și
cea de repartiție.
Repartiția resurselor financiare se face pentru a îndeparta cheltuielile
privind:învățământul,sănătatea,cultura,apărarea națională,datoria publică
etc.Redistribuirea mijloacelor prin funcția de repartiție are consecințe cu caracter
economic și social.Datorită repartiției se redistribuie o parte din venitul național
sectorului neproductiv zonelor geografice defavorizate,persoanelor socialmente
vulnerabile etc.Inegalitatea care persistă în societate din cauza diferențelor de
categorii sociale la fel este controlata de funcția de repartiție a finanțelor.La fel ca
și finațele publice,funcția de repartiție a acesteia are caracter obiectiv,pe când
procesul la propriu are caracrer subiectiv,ce depinde de capacitatea factorilor de
raspundere ,de a lua decizii corespunzătoare situatiei social economice din țară,
de orientarea forțelor politice etc.
Funcția de control este necesară din cauza faptului că fondurile de resurse
financiare constituite la dispoziția statului aparțin întregii societăți.Intersesul
societății consta in asigurarea resurselor financiare necesare nevoilor
obștești,gestionarea resurselor respective,luînd în considerație proprietatăți
stabilite de organele competitive,maximizarea eficienței utilizării resurselor
financiare,etc.Fondurile publice sunt o mare parte alcatuite din venitul
național,de aceia este necesar organizarea unui control strict asupra procesului
de constituire,repartiție și utilizare a acestor fonduri.Aceasta funcție are la fel și
misunea de control strict asupra păstrării și utilizării gospodărești a bunurilor
statului.Pentru a păstra un echilibru sau mai bine zis un balans statul trebuie să
organizeze sistematic controale rigide si organizate asupra sectorului public al
economiei.Funcția de control este strîns legata de funcția de repartiție,dar are o
sfera de manifestare mai larga decat aceasta,deoarece privește și modul de
utilizare a resurselor.Controlul financiar se efectueaza in fazele
repartiției,producției ,schimbui și consumului.
Faza repartiței raspunde de aparența resurselor financiare publice,nivelul
acestora,repartizarea intre beneficiari etc.
Faza producției se manifestă asupra întreprinderilor publice,aici se urmarește
toate fazele care privesc procesul de producție și eficiența utilizării mijlloacelor de
producție.
Faza schimbului este responsabilă de controlul prețurilor de realizare,viteza cu
care trec marfurile de la producător la consumator.
Faza consumului controlul financiar vizează consumul productiv al unităților
economice cu capitalul statului prin prisma eficienței si rentabilității.Aici face
parte si consumul final al instituțiilor publice de învățămănt,sanatate etc/
Controlul financiar public se efectueaza de organele specializate:Ministerul
Finanțelor,BNM,Serviciul Fiscal de Stat,Curtea de Conturi,Parlament,Direcțiile de
finanțe ale administrațiilor publice locale,Guvern organe specializare ale
ministerelor,departamentelor,întreprinderilor de stat ,etc.
În concluzie pot spune ca rolul finanțelor publice în cadrul economiei naționale
este extrem de mare,deoarece fără finanțele publice sociatatea n-ar avea parte
de condițiile de viață care le are și tot finanțele menține echilibrul în societate , ca
fiecare om are interesul de a munci și ași obține un loc mai înalt in societate prin
muncă și câștigul care îl obține.