Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 9. FINANȚELE PUBLICE ȘI POLITICA BUGETAR-FISCALĂ.

PROBLEME REZOLVATE

Problema 1. Împrumutul contractat de Guvernul unei ţări constituie 1 mlrd.


u.m. Rata dobînzii pentru acest împrumut este de 8%. Aceste mijloace
urmează a fi direcţionate în proiecte investiţionale, care vor contribui la
creşterea PIB-ului anual cu 300 mil. u.m. Stabiliţi:
1. Cu cît se va mări datoria de stat?
2. Va creşte povara netă a datoriilor suportate de populaţie (prin
impozitare)?
3. Peste cîţi ani guvernul va restitui suma contractată?
Rezolvare:
1. Datoria de stat se va majora cu mărimea sumei împrumutate, adică cu 1
mlrd.u.m.
2. Pentru a determina dacă va creşte povara netă a datoriilor este necesar de
comparat suma dobînzii anuale plătite cu mărimea creşterii anuale a PIB-ului, din
care şi se achită această datorie.
Calculăm suma dobînzii anuale plătite:
∑Dobînzii = r*Împrumut = 0,08*1 mlrd.= 80 mil. u.m.
Determinăm diferenţa dintre venitul anual şi dobînda anuală plătită:
300 – 80 = 220 mil.u.m. – este suma acumulată anual pentru stingerea datoriei
(creşterea netă a PIB-ului).
Astfel, constatăm că povara netă a datoriilor nu va creşte.

3. Ştiind că, creşterea netă anuală a PIB-ului este de 220 mil. u.m., iar suma
împrumutului 1 mlrd. u.m., se poate calcula peste cîţi ani Guvernul va achita
datoria: n = 1 mlrd. ÷ 220 mil./an = 4,5 ani.

Răspuns: 1. Δ dat. de stat = 1 mlrd. u.m.; 2. povara netă a datoriilor nu va creşte;


3. n = 4,5 ani.

Problema 2. O economie este descrisă astfel:


Rata reală a dobînzii (i) este 3 %;
Rata de creştere economică a PIB-ului real este 7%;
Ponderea datoriei publice în PIB constituie 50%;
Deficitul primar a bugetului de stat reprezintă 5 % din PIB.
Calculaţi dacă se va modifica ponderea datoriei publice în PIB.
Rezolvare:
DP DP  PIB  SBprimar
  r  
PIB PIB  PIB  PIB
 0,5  0,03  0,07    0,05  0,03sau 3%.
Dat.Pub.

PIB
Răspuns: Ponderea datoriei publice în PIB va creşte cu 3%, deoarece bugetul
de stat este deficitar.

Problema 3. Presupunem că achiziţiile guvernamentale sunt egale cu 500 mii


u.m.
Funcţia impozitelor şi taxelor este T=0,4Y;
Funcţia transferurilor către populaţie are forma: TR=0,2Y;
Nivelul preţurilor: P=1 u.m.;
Datoria de stat este 1000 mii u.m.;
Rata dobînzii constiuie 10%;
Volumul real al producţiei globale (Y) este 2000 mii u.m.;
Volumul producţiei potenţiale (Y*) este 2500 mii u.m.
Determinaţi:
1. Bugetul este deficitar sau excedentar? (SB calculat în baza venitului real);
2. Mărimea deficitului structural (Def.struct);
3. Mărimea deficitului ciclic (Def.ciclic).
Rezolvare:
1.Pentru determinarea soldului bugetar este necesar de calculat mărimea
cheltuielilor bugetare şi a veniturilor bugetare:
Cheltuieli bugetare = G + TR + D = 500 + 0,2*2000 + 0,1*1000 = 500 + 400 +
100 = 1000 mii u.m.
Venituri bugetare = T = 0,4*2000 = 800 mii u.m.
SB = T – G = 800 – 1000 = -200 u.m. (bugetul este deficitar)
2. Deficitul structural se determină în baza venitului potenţial:
Defstruct = (0,4*2500) - (500 + 0,2*2500 + 0,1*1000) = -100 mii u.m.
3.Deficitul ciclic se calculează după relaţia:
Def.ciclic = Def. – Def.struct = - 200 - (-100) = - 100 mii u.m.

Răspuns: SB = - 200 mii u.m.; Def.struct = 100 mii u.m.; Def.ciclic = 100 mii u.m.