Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică Gh.

Asachi Iaşi
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Departamentul Automatică şi Informatică Aplicată

Temă de casă
Tema Laborator Lx

Termen limită de predare a temei: Data laborator urmatoarea saptamana


Disciplina: Teoria Sistemelor

Student:_________________________
Grupa:__________________________

An universitar 2020/2021

1
Enunt si rezolvare

Indicaţii de întocmire a temei:

1. Rezolvările la probleme vor fi scrise de mână sau cod Matlab, respectiv rezultate
obtinute prin simulari numerice sau figuri.
2. Graficele obtinute in Matlab vor fi inserate in text, dupa ce vor fi salvate intr-un fisier
cu extensia .tif (vezi Fig. 1).

Fig. 1 Raspunsul sistemului

3. Temele se vor trimise in format GRUPA_NUME_PRENUME.pdf prin mail pe adresa


cristina.budaciu@academic.tuiasi.ro până la termenul limită specificat pe prima pagină.