Sunteți pe pagina 1din 11

Derivarea cu sufixe

Lexicologie » Lexicul sau vocabularul » Mijloace de îmbogățire a vocabularului » Derivarea » Derivarea


progresivă » Derivarea cu sufixe
Derivarea cu sufixe sau sufixarea constă în adăugarea unor sufixe lexicale în urma rădăcinii
cuvântul bază.
Limba română a dezvoltat procedeul de formare de noi cuvinte prin sufixare încă din primele
momente ale existenței sale. Unele sufixe și-au încheiat productivitate, în timp ce altele mai
sunt productive și în prezent.

Cuvintele derivate cu sufixe pot fi obținute de la cuvinte de bază care aparțin sau nu aceleiași
clase lexico-gramaticale și au în plus, de obicei, o anumită nuanță semantică.

Derivatele formate cu ajutorul sufixelor se împart în funcție de partea de vorbire creată după
adăugarea sufixului. Astfel putem avea:

Substantive
Nume de agent

-ar acar, argintar, aurar, berar, blănar, brutar, bucătar, cărămidar, ceasornicar, cizmar, cl
coșar, dogar, fierar, gazetar, gestionar, grădinar, lăptar, lăutar, lingurar, meșteșugar,
plăcintar, plugar, portar, potcovar, rotar, strungar, tăbăcar, tâmplar

-aș arcaș, bogătaș, borfaș, călăraș, căruțaș, cercetaș, ceteraș, chiriaș, cosaș, făptaș, hăitaș, in
nuntaș, ostaș, plutaș, poștaș, sulițaș, trâmbițaș, țintaș, vâslaș

-eț cântăreț

-(a)giu camionagiu, cusurgiu, mahalagiu, pastramagiu, reclamagiu, scandalagiu, sifonagiu, țam

-ist căminist, ceferist, complotist, dinamovist, fochist, fotbalist, gornist, junimist, microbist
poporanist, penelist, pesedist, rapidist, stelist, șahist, tractorist, țărănist, zeflemist

-tor apărător, băutor, bobinator, călător, cercetător, cioplitor, colindător, crescător, desena
dregător, fumător, ghicitor, încasator, îndrumător, îngrijitor, înotător, învățător, jucăto
lucrător, luptător, muncitor, scriitor, vorbitor

-ier bufetier

-er oier
Pentru denumirea instrumentelor

-ar alfabetar, brăzdar, cenușar, coșar, florar, grânar, merindar, pieptar, porumbar, ștergar
-(ă)tor bătător, dormitor, încălțător, plutitor, schimbător, storcător, ștergător, tocător, trăgăt

-(ă)toare afumătoare, ascuțitoare, cingătoare, clocitoare, învelitoare, nituitoare, pocnitoare, răz


secerătoare, strecurătoare, stropitoare, treierătoare, vânturătoare

-(i)toare ascuțitoare

-ău mestecău

-uș arcuș

-ură ștergură
Nume păsări; pești; plante

-ar alunar, cânepar, fluierar, forfecar, lăcustar, lopătar, mărăcinar, scoicar, șerpar, v
fugar, fusar, nisipar, țipar; cenușar, frăgar, gogoșar, porumbar

-aș ferăstraș, prundăraș; morunaș; colțunaș, unguraș, toporaș

-an boulean, sorean

-ariță broscariță, degetariță, limbariță, măselariță, nebunariță, pelinariță, șerpariță, vi

-ean dumbrăveancă

-el albinărel, pescărel, vânturel; fântânel, pietroșel; brumărel, clopoțel, gălbenel, ghioc

-ică stufărică; burtică; argințică, lumânărică, răchițică, stejărică

-șor, -șoară, -ioară, domnișor; albișoară, lăpticioară, roșioară; cimbrișor, crețișoară, grâușor, lăcrămi
-ior tămâioară, verzișoară

-iță gârliță, scrofiță, brumăriță, frunzăriță, pescăriță; dunăriță, fântâniță; albăstriță, cră
gălbiniță, lămâiță, păștiță, peliniță, tămâiță

-oi pițigoi; codoi

-os bălos

-toare ciocănitoare, privighetoare

-uș bărbătuș, pescăruș, țigănuș; cerceluș, păiuș

-ușă căldărușă
-ușcă plevușcă, podușcă

-uță burticuță, poduț; brâncuță, feriguță, panglicuță, scânteiuță, spinuță, steluță, urzic
Nume de locuitori

-an african, american, băcăuan, hațegan, italian

-ean bucureștean, craiovean, clujean, maramureșean


Cu sens colectiv

-ăraie apăraie, colbăraie, fumăraie, prăfăraie

-ărie argintărie, bostănărie, ierbărie, pepenărie, rufărie, văsărie, vispărie

-et alunet, arboret, bănet, bătrânet, brădet, cornet, făget, frăsinet, gorunet, muieret, nucet, p
stejăret, tineret, vișinet

-ime boierime, calicime, dăscălime, funcționărime, golănime, haiducime, iepurime, iobăgime


muncitorime, nobilime, ostășime, păgânime, pedestrime, secuime, studențime, școlărim
ungurime

-iș aluniș, aniniș, ariniș, bolovăniș, brădiș, cărpiniș, desiș, goruniș, gropiș, mărăciniș, mestec
păpuriș, pietriș, prundiș, stejăriș, stufăriș, tufăriș, tufiș, zmeuriș

-iște aluniște, ariniște, cânepiște, gropiște, iniște, porumbiște, pruniște, rariște, trifoiște
Pentru denumirea unor abstracțiuni

-at decanat, rectorat

- bunătate, greutate, întâietate, noutate, puținătate, pustietate, răutate, singurătate, străinătate, strâmb
(ă)t ușurătate, vecinătate, vietate
ate

- cutezanță
anță

- întâietate
etat
e

- acreală, amăgeală, amorțeală, buimăceală, croială, făgăduială, găteală, greșeală, hoinăreală, înghesu
eală îndrăzneală, nădușeală, oboseală, păcăleală, răceală, săpuneală, socoteală, tocmeală, trăncăneală,
zăpăceală, zugrăveală
-ie boierie, călătorie, cerbicie, cununie, cuscrie, diaconie, domnie, duioșie, feciorie, fudulie, hărnicie, măg
ie, mândrie, mișelie, mitocănie, omenie, preoție, prostie, robie, rodnicie, sărăcie, sclavie, tărie, ticăloșie, tr
veșnicie, vrednicie, viclenie

- acrime, adâncime, agerime, câtime, cruzime, desime, grăsime, grosime, iuțime, întregime, lărgime,
ime limpezime, lungime, mărime, micime, profunzime, rotunjime, subțirime, usturime, vechime

- adeverință, biruință, căință, cerință, chibzuință, credință, cuviință, dorință, făgăduință, ființă, folos
ință îngăduință, locuință, năzuință, nesocotință, obișnuință, pocăință, prisosință, putință, silință, sârguin
socotință, stăruință, străduință, suferință, trebuință, umilință, ușurință, voință

- afacerism, ardelenism, bănățenism, bonjurism, bucovinism, carierism, huliganism, literalism, lichelis


ism moldovenism, muntenism, oltenism, orășenism, parnasianism, pașoptism, poporanism, semănătorism
străinism, trăirism, țărănism

- exactitate, mobilitate, postumitate, sticlozitate


itate

- copilărie
ărie

- apucătură, degerătură, învățătură, lovitură


(ă)t
ură

-ură acritură, adunătură, arsură, bubuitură, călcătură, corcitură, cotitură, dărâmătură, degerătură, despi
frecătură, ieșitură, iscălitură, izbitură, încărcătură, încurcătură, înjurătură, întorsătură, învățătură,
lătrătură, legătură, lipitură, murătură, mușcătură, picătură, pieptănătură, răcitură, răritură, săritură
secătură, semănătură, strânsură, tăietură, țesătură, tipăritură, udătură, uitătură, uscătură, vechitură
zgârietură

- măsurătoare
oare

- ciudățenie, muțenie, zgârcenie


enie

-iș suiș, povârniș

-îș coborîș

-lâc caraghioslâc, haimanalâc

-șug prieteșug

-uș albuș, gălbenuș


Augmentative
-an băietan, bețivan, bogătan, chițcan, cloncan, golan, grăsan, juncan, lungan, puștan, sără

-andru băiețandru, copilandru, flăcăiandru, puiandru

-ău mâncău

-ișcană fetișcană

-oaie bărbătoaie, cuțitoaie, căsoaie, furcoaie, lădoaie, tălpoaie

-oi acoi, băiețoi, bărbătoi, butoi, cuțitoi, copoi, iepuroi, lupoi, băboi, buboi, cănoi, căsoi, căr
lădoi, măturoi, maimuțoi, nevăstoi, pălmoi, păpușoi
Diminutive

-aș amoraș, articolaș, balonaș, balconaș, băiețaș, borcănaș, ciobănaș, copilaș, cuțitaș, fecioraș, fluturaș,
izvoraș, păunaș, pârâiaș, românaș, struguraș, umeraș

-el argățel, băiețel, berbecel, borcănel, brotăcel, buchețel, bumbăcel, cojocel, copăcel, cumnățel, cuvințe
dovlecel, degețel, ghiocel, ghiozdănel, ibricel, mijlocel, motănel, nepoțel, orășel, păhărel, scăunel, so
șoricel

-ea rămurea

-eț bouleț, brâuleț, cornuleț, chefuleț, coșuleț, crânguleț, dâmbuleț, gărduleț, geruleț, ghemuleț, grupul
globuleț, jghebuleț, murguleț, omuleț, pufuleț, steguleț, vântuleț

-ic bădic, bunic, frătic, pătic, popic, pupic, tătic

-ică ațică, albinică, bădică, băiețică, băuturică, berică, burtică, bunică, bucățică, brânzică, cărnică, fecio
fetică, fântânică, găurică, ginerică, lingurică, legăturică, mămică, mătușică, mâncărică, moșulică, m
nevestică, păsărică, plimbărică, rămurică, scrisorică, supică

-ice pădurice

-ioară aripioară, căprioară, căscioară, făclioară, inimioară, moșioară, plăpumioară, soțioară, vrăbioară

- mustăcioară
cioar
ă

- buzișoară, frunzișoară, domnișoară, lefșoară, luntrișoară, mutrișoară, oglinjoară, perișoară, tărișo


șoară

-ior călcâior, căprior, ciorăpior, dulapior, obrăjor, pantofior, soțior


-cior bărbăcior, cârnăcior, glăscior, născior, oscior

-șor bețișor, căpușor, cuibușor, domnișor, delușor, lemnișor, locșor, lucrușor, mărțișor, omușor, pluguș
prunișor, târgușor, trupșor, vântișor, viermișor, verișor

-iță albiniță, aluniță, bărbiță, blăniță, bubiță, căpriță, cheiță, ciobăniță, codiță, copiliță, diavoliță, fetiță, fu
grădiniță, guriță, lădiță, linguriță, odăiță, oiță, oliță, peniță, perniță, poieniță, portiță, rotiță, scăriță, tigăi
turtiță, vulpiță

-uc frătiuc

-ui brădui

-uie cărăruie, ferăstruie

-uleț brăduleț, gărduleț, omuleț, ursuleț

-uș bărbătuș, cățeluș, cerceluș, greieruș, ineluș, lemnuș, măgăruș, pescăruș, purceluș, țigănuș, urechiuș

-uț acuț, banuț, bliduț, căluț, cerbuț, deluț, drumuț, firuț, gărduț, ieduț, mieluț, mândruț, murguț, neic
noduț, pătuț, puiuț, spicuț, trenuț

-uță albinuță, băncuță, bărcuță, băsmăluță, broscuță, cafeluță, cănuță, căsuță, condicuță, crenguță, făb
franzeluță, ghetuță, liniuță, măicuță, mămăliguță, măsuță, nevăstuță, opincuță, panglicuță, pansel
pălăriuță, plăcuță, perdeluță, punguță, pisicuță, săbiuță, steluță, sticluță, trăistuță, urzicuță, vărgu
vrăbiuță

-icică cărticică, foicică, scăricică

-uliță frunzuliță, furculiță


Locative

-ărie blănărie, gogoșărie


Moționale

-ă casieră, cucoană, cumnată, copilă, elevă, fecioară, prietenă

-an ciocârlan, curcan, gâscan

-că italiancă, româncă, sască, țărancă, țigancă

-easă baroneasă, căpităneasă, cârciumăreasă, croitoreasă, lăptăreasă, mireasă, spălătoreasă

-esă contesă, negresă, prințesă


-eză coafeză, tricoteză

-iță băciță, casieriță, dăscăliță, doctoriță, hangiță, măgăriță, pictoriță, sculptoriță

-oi broscoi, mierloi, rățoi, vulpoi

-oaică arăboaică, bulgăroaică, cehoaică, cerboaică, drăcoaică, englezoaică, grecoaică, leoaică


nemțoaică, rusoaică, sârboaică, tigroaică, turcoaică, unguroaică, ursoaică

Adjective
Însușiri în mod abstract

-al mormântal, săptămânal, vamal, poporal

-ar fugar, inelar, marfar, mijlocar, șoricar

-at borcănat, buzat, catifelat, cerat, colțat, coroiat, dungat, gogonat, gulerat, gușat, inelat,
manichiurat, mărgelat, moțat, neobrăzat, pistruiat, sprâncenat, urecheat, vărgat

-bil apărabil, atacabil, auzibil, citibil, demascabil, descifrabil, difuzabil, locuibil, măsurabil,
vindecabil

-esc bărbătesc, boieresc, domnesc, drăcesc, duhovnicesc, femeiesc, firesc, golănesc, ingineres
lumesc, meșteșugăresc, muncitoresc, omenesc, pământesc, păstoresc, prietenesc, strămoș
voinicesc

-ian arghezian, eminescian

-icios urâcios

-istic calendaristic, fotbalistic, muzeistic

-iu aluniu, arămiu, argintiu, auriu, azuriu, brumăriu, cafeniu, căpșuniu, cărămiziu, cenușiu,
fistichiu, fumuriu, liliachiu, măsliniu, pământiu, plumburiu, portocaliu, purpuriu, rubini
trandafiriu, vioriu, vișiniu

-os argintos, ațos, cărnos, dureros, focos, frunzos, îndoios, înecăcios, întunecos, geros, gusto
lânos, lăudăros, lemnos, lucios, lunecos, mătăsos, mlădios, sângeros, scârbos, tăios

-tor folositor, grăitor, hrănitor, plictisitor, uluitor, vindecător, zornăitor


Însușiri ale obiectelor percepute cu simțurile

-atic roșiatic, subțiratic


-eag dulceag

-ișor acrișor

-icios albicios

-iu albiu

-os deluros, măluros, mătăsos, scorburos

-(ă)tor mirositor, supărător

-ui amărui, gălbui

-uț acruț
Însușiri ale oamenilor și animalelor

-aș(ă) buclucaș, codaș, fruntaș, mărginaș, mijlocaș, nărăvaș, nevoiaș, păgubaș, pizmaș, trufaș

-atic lunatic, nebunatic, tomnatic, ușuratic, vânturatic

-el bătrânel, cumințel, curățel, frumușel, drăguțel, mărunțel, mititel, singurel, tinerel, ușurel,

-ăreț alergăreț, băgăreț, cântăreț, certăreț, descurcăreț, iubăreț, infigăreț, petrecăreț, plimbăreț, plâ

-nic amarnic, dornic, fățarnic

-uț micuț, plinuț

-os arătos, arțăgos, bălos, bănos, bătăios, botos, bubos, bucuros, câinos, colțos, conștiincios,
drăcos, drăgăstos, fălos, fioros, fricos, furios, inimos, mintos, mucos, năsos, plângăcios,

-tor(-toare) ascultător, bănuitor, băutor, binevoitor, chinuitor, dator, fermecător, iubitor, lămurito
poruncitor, răspunzător, triumfător
Pentru denumirea originii

-ean ardelean, craiovean, muntean

-esc armenesc, franțuzesc, englezesc, italienesc, muntenesc, orășenesc, românesc, rusesc, săte

-ez albanez, berlinez, olandez, suedez

Adverbe
Pentru denumirea unor modalități

-ește englezește, franțuzește, frățește, iepurește, latinește, românește, tinerește, vitejește

-iș(-âș) cruciș, chiorâș, furiș, morțiș, pieptiș, pieziș, târâș

-mente actualmente, literalmente, realmente

Verbe

-a aconta, amaneta, amenda, ancora, amoreza, arenda, aresta, bandaja, bășica, brăzda, cart
conspecta, contura, curenta, curta, definitiva, depărta, depozita, elogia, externa, faianța,
grebla, lectura, macheta, mozaica, omagia, patrula, proiecta, rașcheta, remiza, șablona,
visa

-i ciocăni, domestici, folosi, gândi, mineri, nimici, numi, tutui

-iza abstractiza, activiza, adjectiviza, ambiguiza, anatemiza, aseleniza, bagateliza, caracteriz


clasiciza, canoniza, etapiza, formaliza, hiperboliza, idiliza, ilegaliza, maghiariza, maturi
nominaliza, orășeniza, periodiza, permanentiza, plasticiza, provincializa, româniza, sem
substantiviza

-(i)ona achiziționa, atenționa, concesiona, concluziona, decepționa, distorsiona, fisiona, flexio


impulsiona, inscripționa, interacționa, porționa, restricționa, sciziona

-ui biciui, chefui, chiui, drăcui, drămui, hurui, împrejmui, hălădui, păsui, sfătui, șlefui

DESPRE VOCABULAR

 Ce este vocabularul
 Organizarea vocabularului
 Mijloace de îmbogățire a vocabularului

MIJLOACE INTERNE DE ÎMBOGĂȚIRE A VOCABULARULUI

Procedee principale
 Derivarea
 Compunerea
 Schimbarea valorii gramaticale

Procedee secundare
 Trunchierea
 Reduplicarea
 Contaminația

Procedee mixte
 Procedee mixte de obtinere a cuvintelor

MIJLOACE EXTERNE DE ÎMBOGĂȚIRE A VOCABULARULUI

 Împrumut lexical
 Calc lexical
SECȚIUNI
 Cuvântul
 Morfonemia
 Semantica
 Etimologia
 Vocabularul
CONTACT
 Despre noi
 Contact
LEXICOLOGIA
limbii române

Lexicologia limbii române este un proiect online dedicat elementelor de lexicologie și de vocabular ale limbii române.

Copyright 2019 - Lexicologia Limbii Române. Conținutul sitului nu poate fi copiat și distribuit în niciun fel, electronic sau
tipărit, fără acordul scris al autorilor sitului.
Repere
În scris, propoziția începe cu literă mare.
Finalul propoziției poate fi marcat prin punct, semnul întrebării sau semnul
exclamării.
În interiorul propoziției, virgula se folosește după un cuvânt care arată o
strigare și între termenii unei enumerări.
Semnul două puncte este utilizat înaintea unei enumerări.
Într-un dialog, începutul intervenției fiecărei persoane sau a fiecărui
personaj se marchează prin linie de dialog.
Propoziția este o comunicare cu un singur predicat.
Părțile de propoziție sunt:

 principale, când sunt suficiente pentru existența unei propoziții


(predicatul și subiectul);
 secundare, când îmbogățesc sensul propoziției.

Predicatul este partea principală de propoziție care arată ce face subiectul.


Subiectul este partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea
exprimată de predicat.
După alcătuire, propoziția este:

 simplă, când este alcătuită din predicat și subiect;


 dezvoltată, când în alcătuirea ei intră cel puțin o parte secundară de
propoziție.

Propoziția afirmativă și propoziția negativă


După aspectul verbului cu rol de predicat, propoziția este:

 afirmativă, când verbul cu rol de predicat este la forma


afirmativă: Cățelul a lătrat.;
 negativă, când verbul cu rol de predicat este la forma
negativă: Cățelul nu a lătrat.