Sunteți pe pagina 1din 7

Fișa de lucru 1

1. Alegeţi enunţul corect dintre următoarele:

a. Scenaristul avea la dipoziţie decât 11 zile pentru a termina piesa

b. Băiatul al cărei pisică a dispărut îşi caută animalul de cinci zile

c. Elevul a intrat la oră odată cu profesorul

2. Alegeţi enunţul greşit dintre următoarele:

a. La farmacie, a cerut un medicament pentru ameliorarea durerii

b. Întrucât copilul dormea, a fost nevoită să dea sonorul la minimum

c. Cel mai bine plătită sportivă este o jucătoare de tenis de câmp

3. Găsiţi sinonimul potrivit pentru „fortuit”

a. forţat

b. inopinat

c. inopinant

4. Despărţirea corectă în silabe a cuvântului „sculptură” este:

a. scul-ptu-ră

b. sculp-tu-ră

c. sculpt-u-ră

5. Atunci când vorbim de o unitate de măsură, pluralul de la „lux” este:

a. luxe

b. luxuri

c. lucşi

6. Ce figură de stil găsim în formularea „noapte albastră”?

a. epitet

b. metaforă

c. oximoron

7. Două cuvinte care se scriu identic, dar se pronunţă diferit se numesc:

a. omofone

b. paronime

c. omografe
8. În construcţia „Marian are de făcut două prezentări pentru mâine”, verbul „a face” apare la modul:

a. conjunctiv

b. participiu

c. supin

9. Construcţia „micul om mare” este un exemplu de:

a. antiteză

b. oximoron

c. eufemism

10. Cum se numeşte procedeul prin care, din literele unui cuvânt, se formează un altul:

a. amestecare

b. metagramare

c. anagramare

11. Dintre următoarele cuvinte, alegeţi-l pe acela care este palindrom:

a. iatac

b. cotoi

c. caiac

12. Câte sunete are cuvântul „sfinx”:

a. 6

b. 5

c. 7

13. „Fulie” înseamnă:

a. Roată specială cu şanţ pe circumferinţa exterioară, pe care se montează o frânghie sau o curea pentru
a transmite o mişcare circulară

b. Podoabă de pietre preţioase

c. Piesă metalică în care se fixează becul electric şi care asigură contactul becului cu reţeaua electrică

14. Alegeţi construcţia corectă:

a. Poliţia i-a poprit averea până la finalizare anchetei

b. Poliţia i-a proprit averea până la finalizare anchetei

c. Poliţia i-a pus proprire pe avere până la finalizarea anchetei


15. Alegeţi seria ale cărei cuvinte se trag din limba latină:

a. viaţă, corp, minte, sănătate

b. casă, masă, preot, pantof

c. castron, furculiţă, covor, scaun

Test 2

1. Sinonimul cuvântului răutăcios este:


 malițios
 capricios
 înrăutățit
2. Pluralul adjectivelor: ursuz, confuz, obez, treaz este:
 Ursuji, confuji, obeji, trezi
 Ursuzi, confuzi, obezi, treji
 Ursuzi, confuji, obezi, treji
3. Forma corectă a cuvântului din următorul enunț ”Am lipit un…..pe coperta caietului”
este:
 acțibild
 abțibild
 apțibild
4. Forma corectă a următorului enunț ”În acest bazm Fătfrumos la învins pe Smeu” este:
 În acest basm Făt Frumos l-a învins pe Zmeu
 În acest bazm, Făt Frumos la învins pe zmeu
 În acest basm, Făt-Frumos l-a învins pe zmeu
5. Locuitorii următoarelor state/orașe: China, Danemarca, Sofia, Madrid se numesc
 chineji, daneji, sofieni, madrileni
 chinezi, danezi, sofioți, madrileni
 chinezi, daneji, sofioți, madrliezi
6. Formele corecte de plural ale cuvântului bob sunt:
 bobi, boabe, boburi
 bumbi, boabe, boburi
 bobițe, boabe, bobușoare
7. Forma potrivită a cuvintelor a manifesta și a acorda în contextele: Greviștii…pentru
drepturile lor, Câinele…agresivitate, Îi…o nouă șansă, Trebuie să…pianul este:
 manifestează, manifestează, acordă, acordezi
 manifestează, manifestă, acordă, acordezi
 manifestă, manifestă, acordează, acorzi
8. Sinonimul cuvântului descurajat este:
 demoralizat
 melancolic
 entuziast
9. Substantivul neologic pronunțat [sprei] se scrie corect:
 sprey
 șprei
 spray
10. Sinonimul cuvântului amănunțit este:
 detaliat
 detailat
 superficial
11. Alege varianta care conține toate formele verbale corecte:
 vei coborâ, așează, înnoată, se înșală
 vei coborî, așază, înoată, se înșală
 vei coborî, așează, înoată, se înșeală
12. Următoarele conjuncții, folosite în interiorul enunțului, sunt precedate întotdeauna de
virgulă:
 Dar, ori, ci, fiindcă, deoarece
 Dar, deoarece, așadar, fiindcă, ci
 Sau, și, fiindcă, deoarece, ori
13. Alege varianta care conține toate formele corecte ale cuvintelor:
 A deslipi, a inoportuna, a decoji, a intreprinde
 A dezlipi, a inoportuna, a decoji, a întreprinde
 A dezlipi, a importuna, a descoji, a întreprinde
14. Conține doar pleonasme varianta:
 Explicație detaliată, sosire inopinată, hit de mare succes, doză optimă
 Harta mapamondului, palmares de succes, procent de 30%, contrabandă
ilegală
 Maximum de puncte, averse de ploaie, contrabandă ilegală, harta
mapamondului
15. Alege varianta care conține toate formele literare de genitiv-dativ:
 Streșinei, amiezei, barei, chitarei
 Streșinii, amiezii, barei, chitarei
 Streșinii, amiezei, bării, chitării
16. Alege varianta care conține scrierea corectă a epocii/evenimentelor istorice:
 Evul mediu, Războiul de independență, unirea principatelor, al doilea
Război Mondial
 Evul mediu, Războiul De Independență, Unirea principatelor, Al Doilea
Război Mondial
 Evul Mediu, Războiul de Independență, Unirea Principatelor, al Doilea
Război Mondial
17. Alege varianta care conține doar antonime:
 Efemer-trecător, odată-cândva, aborigen-băștinaș, asfințit-amurg
 Egoist-altruist, acalmie-zbucium, ameliora-agrava, datornic-creditor
 Asfințit-amurg, egoist-altruist, indulgent-exigent, aborigen-băștinaș
18. Alege varianta corectă:
 Ornitoring, hipopotan, sconx, carcaratiță, șarpe boua
 Orintoring, hipopotam, sconcs, caracatiță, șarpe boua
 Ornitorinc, hipopotam, sconcs, caracatiță, șarpe boa
19. Sunt pleonastice toate structurile din varianta:
 hartă a mapamondului, debutează de la început, urmează în continuare
 a-și face propriul autoportret, spital clinic, întruniri electorale
 averse frecvente, dar însă, speculă ilicită
20. Alege varianta corespunzătoare seriei care conține doar cuvinte scrise corect:
 Antibacterian, anti-derapant, anti-glonț, anti-șoc
 Antibacterian, antiderapant, antiglonț, antișoc
 Anti-bacterian, anti-derapant, anti-glonț, anti-șoc
21. Sinonimele cuvântului fiasco sunt în varianta: a) reuşită, succes; b) filiaţie, înrudire; c) eşec,
insucces

22. Verbele a inculca şi a inculpa sunt: a) sinonime (a acuza); b) paronime (a găzdui, a acuza); c)
paronime (a întipări o idee în minte, a acuza)

23. Cuvântul sagace este folosit corect în sintagma: a) elev sagace; b) expoziţie sagace; c) ritual sagace

TEST 3
1. a)dimpotrivă b)din potrivă

2. a)copiii b)copii învăţătorului

3. a)creat b)creeat

4. a)ultimele zile b)ultimile zile

5. a)păreri proprii b)păreri propri

6. a)înşală b)înşeală aşteptările

7. a)aşază masa b)aşează masa


8. a)părinţii noştri b)părinţii noştrii

9. a)ochi albaştri b)ochi albaştrii

10. a)oameni aspri b)oameni asprii

11. a)mimică expresivă b)mimica feţei

12. a)curtea şcolii b)curtea şcoli

13. a)motivul tristeţii b)motivul tristeţi

14. a)fiii împăratului b)fii împăratului

15. a)ştiindu-se b)ştinduse

16. a)poeziile b)poezile

17. a)victime umane b)victimele războiului

18. a)primăvăratic b)primăvăratec

19. a)ostatic b)ostatec

20. a)serviciu b)servici

21. a)ghips b)gips

22. a)întreprindere b)intreprindere

23. a)jăratic b)jăratec

24. a)fiica b)fica

25. a)argentifer b)argintifer

26. a)maro b)maron

27. a)profiluri b)profile

28. a)chibrituri b)chibrite

29. a)să vii b)să vi

30. a)ar oferi b)ar oferii

31. a)marfar b)mărfar

32. a)inopinat b)inopinant

33. a)teren petrolifer b)teren petrolier

34. a)şi-a pierdut cunoştinţa b)conştiinţa

35. a)descoji b)decoji

36. a)deszăpezi b)dezăpezi


37. a)mătuşii b)mătuşei

38. a)genuflexiune b)genoflexiune

39. a)firimitură b)frimitură

40. a)cea mai frumoasă b)ce-a mai frumoasă

41. a)pieţii b)pieţei

42. a)ieşean b)eşean

43. a)scurtmetraj b)scurt-metraj

44. a)prim-plan b)prim plan

45. a)delincvenţă b)delicvenţă

46. a)bleumarin b)bleumaren

47. a)bleu b)bleo

48. a)coasociat b)co-asociat

49. a)după-amiază b)după amiază

50. a)face afaceri b)face afacerii