Sunteți pe pagina 1din 1

CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI

SCHIŢA LECŢIEI

1.Foaia de titlu.Cuprinde informatii despre: denumirea întreprinderii, denumirea documentului, adresa


întreprinderii, telefoane/fax , numele şi prenumele conducerii
2. Cuprinsul se alcătuieşte detaliat.
3. Prezentarea firmei. Acest capitol are o importanţă deosebită în cazul în care planul este utilizat
pentru atragerea unor investitori sau instituţii de creditare.
4. Descrierea firmei/afacerii. In anumite situaţii se prezintă afacerea în locul companiei (de exemplu:
daca încă nu aţi înfiinţat firma).
Viziune şi strategie. Viziunea e de fapt obiectivul final al înfiinţării afacerii. Calea necesară de parcurs
pentru atingerea şi împlinirea viziunii este strategia firmei
5.Prezentare produse/servicii. Informaţia poate cuprinde:
descrierea şi evidenţierea calităţilor (puncte forte) ale produselor/serviciilor,evidenţierea anumitor
calităţi/avantaje faţă de produsele/serviciile concurenţilor.
6.Managementul şi organizarea firmei. Cuprinde informatii despre: managerul/echipa managerială,
structura organizatorică, numărul de angajați, caracteristici ale acestora
7. Analiza pieţei (planul de marketing). Cuprinde informaţii despre: clienţii, segmentul de piaţă, politici
de marketing, concurenţa.
8. Planul de acţiuni (planul operaţional). Planul de afaceri devine un plan real, cu activităţi specifice şi
măsurabile, în loc de un simplu document.
9. Planul financiar. Cuprinde informaţii despre: planificarea costurilor de operare, investiţii necesare,
prognoze financiare, pragul de rentabilitate.
10. Anexele. Datele, calculele şi detaliile trebuie să fie prezentate în anexe.