Sunteți pe pagina 1din 10

Ministeru Educatiei Tineretului si Sportului al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnica din Moldova
Facultatea Urbanism si Arhitectura
Catedra Arhitectura

PROIECT DE CURS
La fizica constructiilor

Tema: Calculul acustic al unei Sali de capacitate medie

A efectuat: st.gr.ARH-062

A verificat: Ivanov L.

~Chisinau 2008~
Date iniţiale:
1. Destinatia sălii - Sala de conferinţă
2. Forma salii - Dreptunghiulară
3. Capacitatea salii - 520 spectatori
4. Volumul sălii - 4300 m3

CALCULUL VOLUMULUI OPTIMAL DE AER PENTRU UN SPECTATOR (M3)

Determinam volumul optim de aer pentru un spectator (m 3) după formula:


Vs 4300
Vopt= Cap = =8,27 m3/om, unde:
520
Vs – volumul sălii
Cap – capacitatea (oameni)

Conform tab. nr.1 volumul optimal de aer pentru o persoană pentru sala de conferinţă
trebuie sa fie de 4-6 m3/persoană.
Deoarece Vopt > 6 m3 Determinam volumul salii conform datelor obtinute pentru sala
respectiva:
Vs=VoptxCap=6x520=3120 m3

Folosind metoda proportiei de armonie, gasim modulul sectiunii de aur „X”.


Prin urmare, vom nota cu
L- lungimea salii,
B – laţimea,
H –inălţimea
Şi vom primi raportul L:B:H intre dimensiuni aflate in limite de la 8:5:3.

3
Vs Vs
x= sau x= 3 ; unde:
4.94 120
Vs – Volumul sălii recalculat,
120 – indice constant

DETERMINAREA DIMENSIUNILOR DE BAZA A SALII, FOLOSIND METODA


PROPORTIILOR DE ARMONIE

Aflam modulul sectiunii de aur „X”.

3
3120 3 3120
x= = =2.96
4.94 120
L = 8x2.96 = 24m
B = 5x2.96 = 15m
H = 3x2.96 = 8,9m
In conformitate cu dimensiunile primite se efectueaza desenul planului si sectiunii salii:

2
CALCULAREA UNGHIULUI DE INCLINATIE A PERETILOR PERPENDICULARI LA
VANSCENA CU 3o IN PARTI

Determinam segmentul E, după formula :


E=Ltotx * tg3o ;unde:
o
tg(3 )=0,05m
E – inclinatia peretilor
Ltot – lungimea totala a salii
Lscenei=10m
Ltot=Lsalii+Lscenei=24+10=34m

E = Ltotx * tg(3°) = 34 x 0.052 = 1.78 m


B’=B-2E
B’=15 - 3.54 =11.5m

CALCULAREA IESIRILOR DIN SALA


Pentru calcularea fluxurilor de evacuare a spectatorilor din salile si auditoriile cu
capacitatea medie este folosita metoda aproximativa a lui S.V. Beleaev.
Cap 520
σnec= n ; σnec= = 14; unde:
norm * t ev 25 * 1.5
σnec – nr. de fluxuri necesare
Cap - capacitatea salii
nnorm – nr. de oameni în flux - 25 oameni
tev – timpul de evacuare
Timpul necesar de evacuare se determină conform NRC 2.08.02 – 89 si depinde de
volumul încăperii :
Pînă la 5000 …1,5 minute
10 000 … 2,0 minute
20 000 … 2,5 minute
25 000 … 2,5 minute

Deoarece lătimea unui flux de oameni este de 0,6 m, latimea totala necesara fluxurilor
este:
σtot = σnec x 0,6
σtot = 14 x 0.6 = 8.4m

3
Conform normativelor latimea uşilor este de minim -1,2 m şi maxim de 2,4 m.
Determinam nr. de uşi necesare cu lăţimea de 1.8 metri dupa formula :
nuşi = σtot /lusi
nuşi = 8.4 / 1.8 = 5 uşi

După standarte lăţimea unui rind de fotolii este de 0,9m


Dimensiunile fotoliului variază: 45x45, 45x50, 50x50 cm

APRECIEREA CONDITIILOR GEOMETRICE DE VIZIBILITATE

Nivelul de calcul al vizibilităţii se face în dependenţă de destinaţia încăperii.


Determinam lungimea segmentului în sală şi rîndurilor în segment prin determinarea
inmultitorului comun k pentru profilul treptelor:

xn
k= m ;unde:
x1

xn – distanţa de la sursa sonora F pînă la sfîrşitul salii


x1 – distanţa de la sursa sonoră F pînă la primul segment
m – cantitatea necesara a segmentului de curba
27
k= 5 = 1.401=1.4
5

d = 0.9 m

Lung de la F pana la inceputul Nr de randuri in Lungimea de la


Lung. totala a
Nr
segm; segment F pana la sf.
Lungimea segmentului segm.,m Segm,m

xn =xn-1*k ln-1=xn-xn-1 rn-1=ln-1/d ln-1=rn-1d xn=xn-1+ln-1

x1 x1=5m
x2= x1*k l1=x2 – x1 r1= l1/d l1 = r1*d
x2 x2=7.7
x2=5*1.4=7 l1=7-5=2 r1=2/0.9=2.22=3 l1 =3*0.9=2.7
x3= x2*k l2=x3 – x2 r2= l2/d l2 = r2*d
x3 x3=11.3
x3=10.78 l2=3.08 r2=3.08/0.9=3.42=4 l2 =4*0.9=3.6
x4= x3*k l3=x4 – x3 r3= l3/d l3 = r3*d
x4 x4=15.8
x4=15.82 l3=4.52 r3=4.52/0.9=5 l3 =5*0.9=4.5
x5= x4+d’ l4=1.6 r4= l4/d l4 =d’
x5 x5=17.4
x5=15.8+1.6=17.4 r4=1 l4 =1.6
x6= x5*k l5=x6 – x5 l5 = r5*d
x6 r5 = 6.96/0.9=10 x6=26.4
x6=24.36 l5=6.96 l5 =10*0.9=9

4
Deoarece distanta reala de la F la ultimul rand este 27m,ramîn ăncă 0.6m loc liber care este
adaugat la trecerea intermediara şi l4=2,2m, astfel:
x5=18;
x6=27
CALCULAREA RIDICARII RINDURILOR IN SEGMENTE

Efectuăm calculul ridicarii rindurilor in segmente după formula:


h0 * l n c * l n * x n' 1
y1 = +
xn d * xn
y1
r1prim = ; h1 = r1prim*r1+h0 , unde
r1
r1prim – înălţimea treptei
h0 = 0,15 m – depasirea razei de vedere a primului rind
l1real – lungimea segmentului (cm)
c = 0,06 m – depăşirea minimala admisibila a razei de vedere a spectatorului din faţă

Inaltimea Inaltimea grupului de


Nr Marimea ridicarii nivelului ochiului
treptei, cm trepte, cm

h0 * l1 c * l1 * x 2 15 * 270 6 * 270 * 770


y1=  =  = r1’=y1/r1= h1= r1’ r1+h0=
y1 x1 d * x1 500 90 * 500 35,82/3=11.94=12 12*3+15=51
=35,82

h1 * l 2 c * l 2 * x3 51 * 360 6 * 360 * 1130


y2=  =  = r2’ =y2/r2= h2= r2’ r2+h1=
y2 x2 d * x2 770 90 * 770 55.58/4=12,64=13 13*4+51=103
=50,58

h2 * l 3 c * l 3 * x 4 103 * 450 6 * 450 * 1580 r3’=y3/r3=


y3=  =  = h3= r3’ r3+h2=
y3 x3 d * x3 1130 90 * 1130 82,97/5=16,56=
16.5*5+103=185,5
16.5
=82,97

h3 * l 4 c * l 4 * x5 185.5 * 220 6 * 220 * 1800 r4’=y4/r4=


y4=  =  = h4= r4’ r4+h3=
y4 x4 d * x4 1580 90 * 1580 42,53/1=42,53=
42,5*1+185,5=228
42,5
=42,53

h4 * l 5 c * l 5 * x6 228 * 900 6 * 900 * 2700


y5=  =  = r5’=y5/r5=204/10= h5= r5’ r5+h4=
y5 x5 d * x5 1800 90 * 1800 20,4=20,5 20,5*10+228=433
=204

5
Efectuam verificarea: h=h0+ r1’ r1 + r2’ r2+ r3’ r3 + r4’ r4+ r5’ r5 = =15 + 3*12 + 4*13 + 5*16,5 +
1*42,5 + 10*20,5 = 433
Deoarece h5 =433 corespunde cu h= 433 rezultatele obtinute prin calcul sint corecte.

Pe baza datelor obtinute construim schema vizibilitatii in sala.

Sectiune 1-1

Plan cota 0.000

Calculul acustic a salii


Determinam coeficientul mediu de absorbtie a sunetului a suprafetelor: tavan, pereti,
pardosele si alte suprafete
Spereti = Speretitotal - Susi = 374,2*2 + 127,41 + 130.8 - 21.6 =985 m2
Sscenei = 121,1 m2
Stavan = 35,6*13,25=471,7m2
Spardosea = Spardtotal – Sfotolii = 368,88 – 117 = 251,88 m2
Susi = l*h*5 = 1,8*2.4*5 = 21,6 m2
Sfotolii = 0.45*0.5*520 = 117 m2

Determinam timpul optimal de reverberatie (T optHz)dupa formula:

ToptHz = k * lgV

Conform tab. 7 coeficientul k = 0,44 , iar lg3120 = 3.49

Topt125 = 1.2*0.44*3.49 = 1.84


Topt500 = 1.0*0.44*3.49 = 1.535
Topt2000 =1.0*0.44*3.49 = 1.535

Hz
-10% T opt +10%
125
T opt =1.84
1.656 < < 2.027
Topt500 =1.535
1.382 < < 1.688
Topt2000 =1.535
1.382 < < 1.688

Construim graficul de reverberatie normative

7
Indeplinim tabela “Calculul fonoabsorbtiei”

Denumirea Caracteristica Suprafata


suprafetei mp 125 500 2000
1 1S 1 1S 1 1S
Pardoseaua Parchet pe
salonului longrine de 219.32 0.15 42.90 0.1 21.93 0.06 13.16
fara fotolii lemn
Pardoseaua Parchet pe
balconului longrine de 32.68 0.15 4.9 0.1 3.26 0.06 1.96
fara fotolii lemn
Parchet pe
scena longrine de 121.1 0.15 28.16 0.1 12.11 0.06 7.26
lemn
Invelis de
tavan 471.7 0.1 47.17 0.1 47.16 0.08 37.73
lemn
Pereti fara
Tencuiala 985 0.02 19.7 0.06 59.1 0.04 49.4
aria usilor
usile Lemn plop 21.6 0.02 0.43 0.05 1.08 0.04 0.86
Elemente
Absorb. neconsiderabile,
gratii pt ventilare, 1851.4 0.06 111.08 0.04 74.06 0.04 74.06
suplimentara lampi, crapaturi etc.

Total Stot 1851.4


Absorbtia sunetului cu elemente
permanente Total Stot
143.26 144.64 110.37
Spectatori
Spectatori 70%
situati in fotolii
364 0.25 91 0.4 145.6 0.45 163.8
Fotolii libere Moi, imbricate
30% cu stofa
156 0.15 23.4 0.2 31.2 0.3 46.8
Absorbtia sunetului cu elemente
variabile
114.4 176.8 210.6
Total Atot 257.66 321.44 320.97

Determinam coeficientului mediu de absorbtie suplimentara med  dupa formula:


med = Atot / Stot

Daca medHz  0.2 - sala este inabusita si calculul se efectueaza dupa formula lui Sabin
V
ToptHzprim = 0.163  * S
med tot

Daca medHz  0.2 - sala este rasunatoare si calculul se efectueaza dupa formula lui Eyring

V
ToptHzprim = 0.163
 ( med ) * S tot

Calculul coeficientului:
med125 = 257.66 / 1851.4 = 0.139
med500 = 321.44 / 1851.4 = 0.174
med2000 = 320.97 / 1851.4 = 0.167
(In toate trei cazuri calculele se vor efectua dupa formula lui Sabin.)

V 3120
Topt125 = 0.163  * S = 0.163 = 1.97 sec
med tot 0.139 * 1851.4

V 3120
Topt500 = 0.163  = 0.163 = 1.57 sec
med S tot 0.174 * 1851.4

V 3120
Topt2000 = 0.163  = 0.163 = 1.58 sec
med S tot 0.167 * 1851.4

Comparam datele primate cu graficul reverberatiei normative

Concluzie:Valorile primite se incadreaza in limitele timpului optim de reverberatie, deci


calculele au fost facute corect.

9
Calculul claritatii vorbei

Calculul claritatii sunetului se face la frecventa de 125Hz , pentru trei spectatori din
sala situati :in primul rind, linga scena ;in mijlocul salii si in spatele salii de spectacol
Deoarece claritatea sunetului e satisfacuta pentru primul spectator(Kcl>0.2), si e
nesatisfacatoare pentru cei din spatele salii,va fi nevoie de instalatii tehnice special.

 *S  1 1  1 
K1cl= *   
16 * 3.14 * (1   ) 2  FA1
2
( FO  OA1 ) 
2

 *S  1 1  1 
K2cl= *  2

16 * 3.14 * (1   ) 2
 FA 2
2
( FO  OA2 ) 

 *S  1 1  1 
K3cl= *   
16 * 3.14 * (1   ) 2  FA 3
2
( FO  OA3 ) 
2

Calculul articulatiei si claritatii vorbei


Sala trebuie sa corespunda conditiilor la care frecventa glasului trebuie sa fie naturala si care
se va calcula dupa formula :
A = 96%*K1*K2*K3*K4 , unde:
K1 =0.904(dedus prin metoda interpolarii)
K2 = 0.98
K3 = 0.8 (nivelul zgomoptului nu mai mare de 35 dB)
K4 = 1

A125hz = 96%*0.904*0.98*0.8*1=68%
Concluzie: Articulatia in sala trebuie sa indeplineasca conditiile pentru care timbrul
glasului va ramine normal.Deoarece articulatia obtinuta intra in limitele 65-74%, rezulta ca
conditiile de audibilitate in sala sint inca bune dar ascultarea este obositoare. In rindurile de
mijloc sunetul este mai accesibil urechii ascultatorului de cit celea din spate si laterale,din
cauza formei dreptunghiulare a salii si aranjarii liniare a scaunelor,dar ce ofera o vizibilitate
excelenta din orice punct al salii.
10