Sunteți pe pagina 1din 3

Sarcina individuala

la lucrarea de an la disciplina
,,Tehnologia lucrarilor de constructie”

Date initiale:
1. Cladire tip : D+P+5E
2. Fundatie : prefabricata
3. Planseu : prefabricat
4. Tipul solului: argila nisipoasa
5. Stratul vegetal: 35cm
St. Gr. Arh-162
Motricala Alexandru
I. Determinarea succesiunii tehnologice de realizare a operatiunilor procesului complex
“realizarea infrastructurii cladirii”.

1. Defrisarea mecanizata a stratului vegetal.


2. Saparea mecanizata a gropii de fundatie.
2.1. Cu descarcare in unitati de transport.
2.2. Cu descarcare in depozit (rambleu)
3. Saparea manuala a pamintului pentru amplasarea talpii.
4. Compactarea manuala a talpii fundatiei.
5. Armarea talpii si a stilpilor antiseismici.
6. Betonarea talpii fundatiei.
7. Cofrarea peretilor infrastructurii.
8. Betonarea peretilor infrastructurii.
9. Decofrarea suprafetelor interioare.
10. Montarea planseelor prefabricate si monolitizarea rosturilor.
11. Armarea centurii antiseismice.
12. Betonarea centurii antiseismice.
13. Decofrarea suprafetelor exterioare a peretilor exteriori.
14. Hidroizolarea suprafetelor exterioare a peretilor exteriori.
15. Executarea umpluturii timpanului cu buldozerul ) in straturi).
16. Compactarea pamintului umpluturii strat cu strat cu maiul electromecanic.

II.Calculul volumelor de lucru si elaborarea borderoului volumelor de lucru

1. Defrisarea stratului vegetal.


Vveg=(A1+10)∙(B1+10) ∙δ3, m3
Vveg=(
2. Calculul volumului gropii de fundatie.
2.1. Determinarea dimensiunilor gropii de fundatie
a). La cota inferioara
A=a+c1+1.5m; A=21300+1000+2000=24300 (24.3m)
B=b+c1+1.5m; B=11100+1000+2000=14100 (14.1m)
b). La cota (-0.700)
A1=A+2∙m∙h, m; A1=24.3+2∙0.25∙2.1=25.35m
B1=B+2∙m∙h, m; B1=14.1+2∙0.25∙2.1=15.15m
h= |h t|-h1-0.700, m; h=3.2-0.7-0.4=2.1m
2.2. Volumul gropii de fundatie.
V=Vex=h/6∙[(2∙B+B1) ∙A+(2∙B+B1) ∙A1], m3
Vex=2.1/6∙[(2∙14.1+15.15) ∙24.3+(2∙14.1+15.15) ∙25.35]=753.31m3
3. Volumul pamintului sapat manual.
Vman=Ft∙δ3, m3; Vman=∙0.35
4. Aria talpii de fundatie
Ft=
5. Instalarea armaturii talpii de fundatie si carcasei stilpilor.
Plasa
P=