Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCATIEI INVATAMINTULUI SI SPORTULUI

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI


FACULTATEA URBANISM SI ARHITECTURA
DEPARTAMEN ALIMENTARE CU CALDURA SI GAZE , VENTILARE

LUCRAREA DE AN
la : Sisteme tehnico-sanitare interioare

Tema: Sisteme de alimentare cu caldura si


ventilatie

A efectuat st. Gr. ARH-162


Sestacov Maria
A verificat lec. sup. ing.
Colomiet Tatiana

Chisinau 2020
CUPRINS
1. Noțiuni generale
2. Date inițiale
3. Calculul termotehnic pentru ingradirile de protecție
3.1 Calculul termotehnic al pereților exteriori
3.2 Calculul termotehnic al planșeului ultimului nivel
3.3 Calculul termotehnic al pardoselei deasupra subsolului
4. Calculul termotehnic al ingradirilor vitrate
4.1 Calcul termotehnic a ferestrilor
4.2 Calcul termotehnic ușilor
5. Calcul pierderilor de caldura
5.1 Pierderile debaza de caldur
5.2 Necesarul de caldua pentru incalzirea aerului infiltrat
5.3 Degajeri de caldura
5.4 Bilantul de caldura al incaperilor
6. Alegerea și calculul cazanului
7. Calculul și alegerea corpurilor de încalzit
8. Proiectarea și calculul instalațiilor de ventilare
8.1 Calcul debitului necesar de aer
8.2 Dimensionarea canalelor de ventilare
8.2.1 Calculul dimensionării pentru bucătărie – parter
8.2.2 Calculul dimensionării pentru bloc sanitar – parter
8.3 Calculul secțiunilor grilelor cu jaluzele
8.3.1 Calculul dimensionării pentru bucătărie – parter
8.3.2 Calculul dimensionării pentru wc – parter
8.4 Calculul aerodinamic
8.4.1 Calculul aerodinamic al instalațiilor de ventilare
1. Notiuni generale
Proiectul de curs prevede proiectarea sistemelor de încalzire centrală cu apa și a sistemelor de
ventilare în blocuri de locuit cu trei nivele. În proiectul dat se va efectua calcul elementelor sistemelor de
încălzire și ventilare, precum și proiectarea sistemelor de încălzire și ventilare în conformitate cu normele
în vigoare . Încălzirea și ventilarea unei case de locuit cu 3 nivele din orașul Leova.

2. Date ințiale
1. Varianta planului 9
2. Orașul Leova
3. Temperetura celei mai reci zile 𝑡𝑒𝑖 =-19°C
4. Temperatura celor mai reci 5 zile 𝑡𝑒𝑣 = - 15°C
5. Temperatura medie a celei mai reci luni t m.l= -3,3
6. Temperatura medie pe sezonul de încălzire t m.s = +0,8
7. Durata sezonului de încalzire zs.î =165 zile
8. Orientare fatadei principale Nord - Est
9. Tip acoperiș cu pante din rulouri de ardezie.
10. Nodul termic în demisol sub casa scării în partea stângă.
3. Calculul termotehnic pentru îngradirile de protecție
3.1 Calculul termotehnic a pereților exterior

Densitatea Gosimea str. Coeficient de


Nr. Materialul stratului materialului constructive 𝛿,m conductibilitate
Str. p,kg/m3 termica λ,w/m°c
1 Mortar din nisip si var 1600 0,02 0,70
2 Carămida obișnuita din argila
cu mortar din ciment si perlit 1600 0,38 0,70
3 Saltele din vata minerala 100 X 0,064
4 Mortar cu ciment și nisip 1800 0,02 0,76

Pentru orașul Leova avem tel = - 19 °C, tm.s = + 0,8 °C, și zs.î = 165 zile.
1. Determminăm indicele grad · zi, conform următoarei formule:
D d  t i  t ms  z sî  19  (0,8) 165  3267

2. Calculăm Rreq, conform următoarei formule:


UPEreg = 0,25 W/m2 · ˚C ;
1
RPEreg = 𝑈 𝑟𝑒𝑔 ;
𝑃𝐸

1
RPEreg = 0.25 = 4

3. Determinăm valoarea rezistenței termice R, conform următoarei formule:


1 N 1 δ j x 1 1 0.02 0.38 δ 0.02 1
Ro         iz  
α i j1 λ j λ iz α e 8.7 0.70 0.70 0.052 0.76 23

unde,
R - rezistența termică a peretelui exterior;
αi – coeficient de schimb de căldură a aerului intern de pe suprafața interioară a peretelui exterior, αint =
8,7;
αe – coeficient de schimb de căldură a aerului extern de pe suprafața exterioară a peretelui exterior,
αext = 23;
δ – grosimea stratului, măsurată in metri;
λ – coeficient de conductibilitate termică:
𝒓𝒆𝒈 𝑥
𝑹𝑷𝑬 = 0,114 + 0,028 + 0,543 + + 0,026 + 0,043;
0,052
𝑥
4 = 0,755 + ;
0,052
𝑥
= 4 − 0,755
0,052
𝒙 = 3,245 × 0,052 = 0,168
Grosimea stratului izolant se adoptă cea mai apropiată valoare de cea calculată ce se află în
producţie, deci se adoptă x=0,170 m.
4. După determinarea grosimii standarde a stratului izolant, aflăm 𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă , înlocuind δ3 cu standardul
grosimii stratului de izolare adoptat si obtinem:
1 0.02 0.38 0,17 0.02 1
Ro      
8.7 0.70 0.70 0.052 0.76 23
𝒓𝒆𝒈
𝑹𝑷𝑬 = 0,114 + 0,028 + 0,543 + 3,269 + 0,026 + 0,043;
𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă = 4,023.

5. Verificare: R0 ≥ {Rnecmin, Rreq} => 4,023 > 4. Deci, calculul se consideră corect.
6. Determinăm valoare coeficientului termic global, conform următoarei formule:
KPE = 1/ 𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă ;
1
KPE = W/m2 · ˚C;
4,023

KPE = 𝟎, 𝟐𝟒𝟖W/m2 · ˚C

Deci valoare coeficientului termic global este mai mica de 0.3, e admisibil. În caz că x > 0,3, trebuie
să fie schimat materialul termoizolant, deoarece grosimea materialului este prea mare și eficiența acestuia
este prea mica.
3.2 Calcul termotehnic al planșeului ultimul nivel

Densitatea Grosimea
Coeficientul de conductibilitate
Nr. materialul straturilor
Materialul stratului termică
str. ui, constructive,
λ , W/(m·oC)
ρ , kg/m3 δ, m

1 Placă din beton oțel 2500 0,020 1,92

2 Ruberoid 1200 0,0015 0,17

3 Argila expandata 600 x 0,17

4 Mortar din ciment și nisip 1800 0,04 0,76

Pentru orașul Leova avem tel = - 19 °C, tm.s = + 0,8 °C, și zs.î = 165 zile.
1. Determminăm indicele grad · zi, conform următoarei formule:
D d  t i  t ms   z sî  19  (0,8)   165  3267

2. Calculăm Rreq, conform următoarei formule:


UPEreg = 0,25 W/m2 · ˚C ;

1
RPEreg = 𝑈 𝑟𝑒𝑔 ;
𝑃𝐸

1
RPEreg = =4
0,25

3. Determinăm valoarea rezistenței termice R, conform următoarei formule:

𝒓𝒆𝒈 1 0,020 0,0015 𝑥 0,04 0,012 1


𝑹𝑷𝑬 = + + + 0,17 + 0,76 + + 12 ; unde,
8 1,92 0,17 0,35

R - rezistența termică a peretelui exterior;


αi – coeficient de schimb de căldură a aerului intern de pe suprafața interioară a peretelui exterior, αint =
8.7;
αe – coeficient de schimb de căldură a aerului extern de pe suprafața exterioară a peretelui exterior,
αext = 12;
δ – grosimea stratului, măsurată in metri;
λ – coeficient de conductibilitate termică:
𝒓𝒆𝒈 𝑥
𝑹𝑷𝑬 = 0,166 + 0,010 + 0,008 + + 0,052 + 0,034 + 0,083;
0,17
𝑥
4 = 0,353 + ;
0,17
𝑥
= 4 − 0,353 = 3,647
0,17
𝒙 = 3,647 × 0,17 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟗
Se adoptă grosimea standardă pentru stratul de izolatie - material fiind argila expandata concasata
𝒙 = 0,619 𝑚 => δiz = 𝟎, 𝟕𝟎 𝒎
4. După determinarea grosimii standarde a stratului izolant, aflăm 𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă , înlocuind δ3 cu standardul
grosimii stratului de izolare
𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă = 0,166 + 0,010 + 0,008 + 4,117 + 0,052 + 0,034 + 0,083; ;

𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă = 𝟒, 𝟒𝟕

5. Verificare: R0 ≥ {Rnecmin, Rreq} => 4,49 > 4.


Deci, calculul se consideră corect.

6. Determinăm valoare coeficientului termic global, conform următoarei formule:


KPE = 1/ 𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă ;
1
KPE = W/m2 · ˚C;
4,49

KPE = 𝟎, 𝟐𝟐𝟑 W/m2 · ˚C


Deci valoare coeficientului termic global este mai mica de 0.3, e admisibil. În caz că x > 0,3, trebuie
să fie schimat materialul termoizolant, deoarece grosimea materialului este prea mare și eficiența acestuia
este prea mica.
3.3 Calcul termotehnic al pardoselei deasupra subsolului

5
4
3
2
1

Densitatea Grosimea
Coeficientul de conductibilitate
Nr. materialul straturilor
Materialul stratului termică
str. ui, constructive,
λ , W/(m·oC)
ρ , kg/m3 δ, m

1 Placă din beton oțel 2500 0,020 1,92

2 Ruberoid 600 0,0015 0,17

3 Saltele din vată minerală cusute 50 x 0,052

4 Mortar din ciment și nisip 1800 0,04 0,76

Parchet laminat din brad paralel la


5 700 0,012 0,35
fibre

Pentru orașul Leova avem tel = - 19 °C, tm.s = + 0,8 °C, și zs.î = 165 zile.

1. Determminăm indicele grad · zi, conform următoarei formule:

D d  t i  t ms   z sî  19  (0,8)   165  3267

2. Calculăm Rreq, conform următoarei formule:


UPEreg = 0,25 W/m2 · ˚C ;

1
RPEreg = 𝑈 𝑟𝑒𝑔 ;
𝑃𝐸

1
RPEreg = 0,25 = 4

3. Determinăm valoarea rezistenței termice R, conform următoarei formule:

𝒓𝒆𝒈 1 0,020 0,0015 𝑥 0,04 0,012 1


𝑹𝑷𝑬 = + + + 0,052 + 0,76 + + 12 ; unde,
6 1,92 0,17 0,35
R - rezistența termică a peretelui exterior;

αi – coeficient de schimb de căldură a aerului intern de pe suprafața interioară a peretelui exterior, αint = 6;
αe – coeficient de schimb de căldură a aerului extern de pe suprafața exterioară a peretelui exterior,
αext = 12;
δ – grosimea stratului, măsurată in metri;
λ – coeficient de conductibilitate termică:
𝒓𝒆𝒈 𝑥
𝑹𝑷𝑬 = 0,166 + 0,010 + 0,008 + + 0,052 + 0,034 + 0,083;
0,052

𝑥
4 = 0,353 + ;
0,052

𝑥
= 4 − 0,353 = 3,647
0,052

𝒙 = 3,647 × 0,052 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟗

Deci se adoptă grosimea standardă pentru stratul de izolatie – saltele din vată minerală cusute :

𝒙 = 0,189 𝑚 => δiz = 𝟎, 𝟐𝟎 𝒎

4. După determinarea grosimii standarde a stratului izolant, aflăm 𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă , înlocuind δ3 cu


standardul grosimii stratului de izolare – saltele din vată minerală cu lianți sintetici (δiz =
𝟎, 𝟐𝟎 𝒎):

𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă = 0,166 + 0,010 + 0,008 + 3,84 + 0,052 + 0,034 + 0,083; ;

𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă = 𝟒, 𝟒𝟗

5. Verificare: R0 ≥ {Rnecmin, Rreq} => 4,49 > 4. Deci, calculul se consideră corect.

6. Determinăm valoare coeficientului termic global, conform următoarei formule:


KPE = 1/ 𝑹𝑷𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍ă ;
1
KPE = W/m2 · ˚C;
4,49

KPE = 𝟎, 𝟐𝟐𝟐 W/m2 · ˚C


Deci valoare coeficientului termic global este mai mica de 0.3, e admisibil. În caz că x > 0,3, trebuie
să fie schimat materialul termoizolant, deoarece grosimea materialului este prea mare și eficiența acestuia
este prea mica.

4. Calculul termotehnic al îngrădirilor vitrate


4.1 Calculul termotehnic al ferestrelor
1. Rezistența normată la transfer al ferestrelor se adoptă în funcție de destinația clădirii și de indicele grad
· zi, Dd al localității analizate.
Astfel,
RFD = 0,39 m2˚C/W.

Se adoptă tâmplărie de lemn sau termopane cu două foi de geam.

2. Valoarea coeficientului de transfer termic global, K, se determină cu ajutorul următoarei formule:

KFD = RFD W/m2 · ˚C;


1
KFD = W/m2 · ˚C;
0,39

KFD = 𝟐, 𝟓𝟔𝟒 W/m2 · ˚C

4.2 Calculul termotehnic al ușilor

Se adoptă uși duble cu tambur între ele.


1. Rezistența la transfer termic se determină cu ajutorul următoarei formule:

𝒓𝒆𝒈
RreqU = 0,6 × 𝑹𝑷𝑬 ;
RreqU = 0,6 × 𝟑, 𝟏𝟐𝟓;
RreqU = 1,9 . W/m2 · ˚C

2. Valoare coeficientul de transfer termic global, K, se determină cu ajutorul următoarei formule:

KU = 1/ RreqU ;
1
KU = W/m2 · ˚C;
1,9

KU = 𝟎, 𝟓𝟐𝟔 W/m2 · ˚C

5. Calcul pierderilor de caldura


5.1 Pierderile de baza de caldura
Pentru asigurarea in incaperi a parametrilor aerului conform normelor in vigoare la calculul puterii
termice a sistemului de incalzire este necesar să se ia în considerație :
1. Pierderile de caldura prin ingrădirile exterioare de construcție (pereti exteriori PE, planseul
ultimului nivel P, ingradiri vitrate FD și UD), respectiv , prin ingradirile dintre incaperile a caror
diferența de temperatura nu depașește 3 grade.
2. Necesarul de caldura pentru încalzirea aerului exterior infiltrat in incaperea incalzita.
3. Necesarul de caldura pentru incalzire materialelor , unităților de transport intrate în incapere.
4. Aporturile reglate de căldura degajate de la aparatele electrice , corpurile de iluminat , oamenii
utilajul tehnologic și altele surse.
Pierderile de caldura se calculeaza cu formula :
 
Qb  k  F  t i  t ce  n ,W
In care:
K - coeficientul de transfer termic global al ingradirilor , W/(m2·oC);
F - aria suprafeței perpendiculare didectie fluxului de caldura a ingrădirii, m 2 ;
n - coef.ce ține cont de pozitia îngradirii față de aerului exterior;
t i și t ec - temperaturile de calcul ale aerului interior și exterior;

5.2 Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrat


Cantitatea de caldura necesara pentru incalzirea aerului rece infiltrat prin rosturile ferestrelor si
ușilor de balcon trebuie calculat cu formula :

𝐐𝐢𝐧𝐟 = 0.28 × 𝐿𝑎 × c × ρ × ( t i − t ec )

ρ -densitatea aerului din incapere, kg/ m 2


La - debitul de aer pătruns, m 3 / h

K a  coeficientul in care ține cont de influența asupra temperatura aerului infiltrat a fluxului termic ;

t i și t ec - temperaturile de calcul ale aerului interior și exterior ;

5.3 Degajeri de caldura


Din aceste considerente la calcul pierderilor de caldura a cladirii de locuit pentru bucatarii și
încaperile de locuit se permite a considera fluxul de caldura degajat a fie agal cu 10W pentru un metru
patrat de suprafața vie a pardoseli.
𝐐𝐝 = 10 × K PD , W

5.4 Bilanțul de caldura al încaperilor


Pentru determinarea pierderilor totale de caldura se intocmeste bilanțul de caldura al incaperilor pentru
timpul de iarna:
𝐐𝐭𝐨𝐭 = Qb + Qinf − Qd