Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Urbanism şi Arhitectură


Catedra Arhitectură

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.6
la Securitatea Activităţii Vitale

Tema: Masurile si mijloacele de protective contra


electrocutarii

A efectuat:
st. gr. ARH-162
Sestacov Maria
A verificat:
a.u. Capră G.

Chisinau, 2019
Lucrare de laborator nr.6

Tema: Masurile si mijloacele de protective contra electrocutarii

Scopul lucrarii : a lua cunoștință de măsurile și mijloacele de protecție contra


electrocutării; a se familiariza cu cerințele înaintate față de protecțiile prin legare la pămînt,
legare la nul, deconectarea de protecție și izolarea părților conductoare; efectuarea controlului
sistemelor de protecție.

Noţiuni generale

Electrosecuritatea prezintă un sistem de măsuri organizatorice și mijloace tehnice, care


asigură protecția organismului uman contra acțiunilor dăunătoare și periculoase ale curentului
electric și arcului electric. Conform GOST 12.1.019-79 pentru asigurarea protecției și evitarea
accidentelor cauzate de curentul electric, se vor utiliza următoarele măsuri și mijloace de
protecție:
- folosirea tensiunilor reduse (42, 36, 24, V ...);
- izolarea conductoarelor, izolarea suplimentară de protecție;
- separarea electrică a rețelelor;
- compensarea curentului capacitativ de scurgere la pămînt;
- asigurarea inaccesibilității conductoarelor neizolate;
- egalizarea potențialelor;
- protecția prin legare la pămînt;
- protecția prin legare la nul;
- deconectare automată de protecție;
- semnalizarea de avertizare, blocări electrice și mecanice, placarde de protecție;
- mijloace individuale de protecție.
-
Protecția prin legare la pămînt.
Protecția prin legare la pămînt se numește unirea în
mod voit cu priza de pămînt a anumitor părți metalice ale
utilajului electric, care în mod normal nu se află sub
tensiune, dar în regim avariat, în urma defectării izolației pe
ele pot apărea tensiuni accidentale (fig 6.1.). Priza de
pămînt este un ansamblu de electrozi metalici (țevi, plăci,
colțari etc.) uniți electric între ei prin sudare și bătuți în
pămînt la o adîncime de 0,8...3,0 m pentru a stabili un
contact bun cu pămîntul. Priza de pămînt poate fi naturală și
artificială.
Fig. 6.1. Schema protecției prin legare la pămînt.
1 – instalația electrică;
2 – priza de pămînt;
3 – conductorul de legătură.
Protecția prin legare la nul
Protecția prin legare la nul se numește unirea în mod voit a părților metalice ale
instalațiilor electrice, care în regim normal nu se găsesc sub tensiune (numai în regim de avarie
pe ele poate apărea tensiune), cu firul nul de protecție, care la rîndul
său este unit cu punctul neutru la pămînt al sursei de alimentare (fig.
6.2.).
Protecția „legare la nul” transformă curentul de scurgere în
curentul de scurt circuit, ce duce la arderea fuzibilului siguranței sau
deconectarea declanșatorului automat (A) și de pe carcasă dispare
tensiunea.
Protecția omului constă în micșorarea duratei de acțiune a
curentului electric asupra organismului uman, dacă în timpul
apariției tensiunii pe carcasă acesta se află în contact cu ea, durata fiind limitată de timpul
funcționării declanșatorului.
Fig. 6.2. Schema protecției prin legare la nul:
1 – instalația electrică;
2 – priza de pămînt;
3 – conductorul de legare la nul.

Protecția prin deconectare automată a sectorului defectat.


Această protecție se folosește mai des în rețele
cu punctul neutru izolat (în rețelele cu punctul neutru legat la
pămînt se folosește protecția prin legare la nul, ce duce la
deconectarea sectorului defectat). În acest caz, aparatul de
protecție prezintă relee, care acționează la apariția unor
tensiuni de atingere periculoase pe carcasa utilajului electric
sau apariția curenților mari periculoși (supraîncărcare,
scurtcircuit). Schema (fig. 6.3.) și modul de funcționare a
protecției prin deconectare automată este dată în partea
experimentală.
Fig. 6.3. Schema protecției prin deconectare automată a sectorului defectat:
K – bobina întrerupătorului;
K-1 – contactele principale ale întrerupătorului;
K-2-blovc – contactele releului;
P – butonul Pornire;
O – butonul Oprire;
RPD – bobina releului de protecție;
RPD-1 – contactele de deschidere a RPD;
T – butonul de control.

Controlul protecției prin legare la pămînt


Controlul protecției prin legare la pămînt constă în măsurarea rezistenței prizei de pămînt.
La scurgerea curentului electric la pămînt, tensiunea față de pămînt se calculează după formula:
U p =I p ∙ R p
unde: Ip – intensitatea curentului electric la pămînt;
Rp – rezistența prizei de pămînt, Ω.
Rezistivitatea solilui, Ω∙m Rezistența prizei de pămînt, Ω Concluzii
măsurată admisă
1. 40 1,7 4
2. 150 4,2 6
3. 300 5,8 12

Controlul protecției prin legare la nul.


Uf
K2=1,2; In> 100 A; I s .c . = K2=1,4; In≤ 100 A;
r 0+ r f + Z tr
rf, Ω r0, Ω Kr∙Id, A Is.c., A U0, V Concluzii
1 2 3 4 5 6
0,6 0,1 62,72 146,7 117,36

Controlul izolației părților conductoare


Obiectul supus Rezistența izolației
măsurărilor Concluzii
Cablu măsurată, MΩ admisă, MΩ
A–0 2,4 >0,5
B–0 2,2 0,5 corespunde
C–0 2,0 0,5 corespunde
A –B 0,6 0,5 corespunde
A–C 0,8 0,5 corespunde
B–C 0,3 0,5 corespunde

Uf 220
I s .c . = = =146,7
r 0+ r f + Z tr 0,1+ 0,8+ 0,6
U 0 =I s. c . ∙r 0 =146,7 ∙0,8=117,36