Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educatiei si Tineretului din Republica Moldova

Universitatea Tehnica a Republicii Moldova


Facultatea de Urbanism si Arhitectura
Catedra: „Tehnologia Constructiilor”

Memoriu explicativ
La disciplina:”Tehnologia si procesele de
constructie”

A efectuat: st. gr. ARH - 162


Sestacov Maria

A verificat: lect. univ.


Cemurtan Constantin

Chişinău, 2019
1.Domeniul de aplicare

Cladirea de locuit tip S+P+2E este realizata pe o fundatie continue monolit. Subsolul este deschis
fara compartimentari, iar etajele sunt identice. Structura portanta este cu schelet in cadre. Planseele sunt din
panouri monolit. Acoperisul este de tip terasa. Tipul solului argila, iar stratul vegetal 40 cm.
Listal de lucrări tehnologice care trebuie să fie executate la realizarea clădirii sunt:
- Defrisarea stratului vegetal;
- Saparea gropii de fundatie;
- Realizarea fundatiei si peretilor infrastructurii din beton armat monolit;
- Realizarea planseelor monolit;
- Realizarea centrurii antiseismice din beton armat monolit;
- Executarea umpluturii funtatiilor.

Date initiale
Decizii spatiale si constructive
1. Dimensiunile cladirii in axe, m 12.3 x 20.4
2. Cota talpii de fundatie, m -3.000
3. Grosimea peretilor exteriori, m 0.4
4. Grosimea pertilor interiori, m 0.12
5. Latimea talpii de fundatie, m 1.0
6. Inaltimea talpii de fundatie, m 0.4
7. Armatura centurii antiseismice Ǿ12A-III, etrieri Ǿ12A-III, pasul etrierilor 250mm
8. Materialul fundatiei beton clasa B15
9. Plansee - placi monolit din beton armat
10. Cota solului, m -0.450

Conditii hidrogeologice ale amplasamentului


Tipul solului - argila
Grosimea stratului vegetal, m - 0.400
Cota solului, m - 0.450

Conditii meteorologice
Temperatura mediului ambient, ˚C - +15 - +30

Conditii de organizare a lucrarilor


Lucrarile se executa in 2 schimburi
Distanta de transportare a pamintului excavat, km - 3.0
Distanta de transportare a amestecului de beton, km - 5.0

Mecanismele folosite la executarea lucrarilor:


- Defrisarea stratului vegetal – buldozer DZ-28
- Saparea gropii de fundare – excavator cu cupa inversa EO-3322A
- Transportarea pamintului si asmestecului de beton – autobasculanta MAZ-503A
- Transportarea cofrajului si planseelor prefabricate cu goluri – autobasculanta KAMAZ-54102
- Transportarea instrumentelor, utilajului, schelelor – autobasculanta ZIL-130
- Montarea infrastructurii KS-4581
- Montarea suprastructurii MKG-25BR
2. Tehnologia si organizarea lucrarilor

2.1Lucrari de terasament
2.1.1 Faza I. Defrisarea stratului vegetal si saparea gropii de fundatie
Defrisarea stratului vegetal se efectuaza cu buldozerul DZ-28. Grosimea stratului defrisat trebuie sa fie
de 200 mm. Solul defrisat se depoziteaza in aria santierului in afara zonei de executare a lucrarilor.
Groapa de fundatie se sapa cu excavatorul EO-3322A cu cupa dreapta (volumul cupei 0.4 m³) prin
abataj frontal normal cu traiectoria deplasarii excavatorului dreapta. Solul destinat umpluturii se
depoziteaza intre axele A-B , restul solului se excaveaza cu descarcare in autobasculanta si se transporta la
depozitul din afara santierului.
Transeele pentru amplasarea talpii fundatiei se sapa manual, solul sapat fiind imprastiat in interiorul
amplasamentului. Concomitent cu saparea se compacteaza talpa fundatiei cu maiul elecromecanic IA-4502
si se verifica cotele talpii fundatiei cu ajutorul nivelei.
2.1.1 Faza II. Executarea umpluturii.
Umplutura se exeecuta dupa uscarea suficienta a hidroizolatiei suprafetelor peretilor exteriori ai
infrastructurii.
Solul de umplutura trebuie sa aiba umiditatea optima pentru acest proces tehnologic si nu trebuie sa
contina pietre ascutite. Umplutura se executa in straturi orizontale cu grosimea de 400 mm, fiecare strat
compactindu-se cu compactorul electromecanic IA-4502. La executarea compactarii organul de lucru al
maiului trebuie sa-si suprapuna urmele cu o jumatate din lungimea placii. Pamintul destinat umpluturii se
deplaseaza din depozit cu buldozerul DZ-28.

2.2 Realizarea talpii fundatiei


2.2.1 Armarea talpii de fundatie
Piesele de armare a talpii de fundatie se instaleaza in conformitate cu proiectul. Pentru respectarea
stratului de protectie a talpii plaselor se instaleaza pe garnituri din beton cu o grosime de 35 mm, amplasate
pe aria talpii in forma de sah. Plasele de armatura se racordeaza intre ele prin legaturi cu sarma, armaturile
in locurile de racordare suprapunandu-se cu 15 cm. Mentinera carcaselor in pozitie verticala se efectueaza
cu contrafise.
2.2.2 Cofrarea talpii de fundatie
Cofrarea talpii de fundatie se efectuaza inainte de betonare. Elementele confrajului sunt aduse la santier
cu autobasculanta si depozitate in zona executarii lucrarilor. Suprafata depozitului trebuie sa fie nivelata si
rigida pentru evitarea deformarii scuturilor de cofraj. Inainte de instalarea in pozitie de proiect pe plinul
scutului se aplica o solutie de gaz si motorina. Scuturile de cofraj se instaleaza in pozitie de proiect in
conformitate cu schemele de cofrare a palpii de fundatie. Scuturile partilor opuse se fixeaza intre ele cu
distantieri lungimea de lucru a caror este egala cu grosimea talpii de fundatie. Scuturile invecinate se
imbina intre ele cu buloane. Pentru solidarizarea scuturilor se realizeaza chingi de inventar, iar pentru
asigurarea stabilitatii – contrafise. Pe parcusul cofrarii se verifica alinierea si vertificalitata scuturilor.
2.2.3 Betonarea talpii de fundatie
Inainte de betonarea talpii se receptioneaza armarea si se intocmeste un proces verbal de recentie a
lucrarilor ascunse. Betonarea talpii fundatiei se efectuaeaza dupa schema ,,macare-bena-constructie,, ,
macaraua KS – 5363 deplasandu-se la cota – 0.900, pe perimetrul gropii de fundatie. Distanta d ela baza
taluzului gropii de fundatie pana la suportul macaralei nu va fi mai mare de 2.4 m (din considerente de
asigurare a conditiilor nepericuloase de executare a lucrarilor). Compactarea betonului se efectueaza cu
previbratorul IV – 47 cu interferenta razelor de actiune a previbratorului. Previbratorul se va deplasa de la o
statie la alta numai dupa aparitia laptelui de ciment pe suprafata libera a amesticului compactat. In timpul
betonarii se verifica lucrabilitatea betonului (TC=4...6 cm) si cota superioara a talpii fundatiei.
Blocurile de fundatie se instaleaza in conformitate cu proiectul. Montarei blocurilor se efectuiaza cu
macaraua macara МКГ-25.01. Initial se monteaza un bloc talpa. Spatiul dintre ele se niveleaza cu ajutorul
nivelmentului; se intinde funia de reper apoi se incepe montarea celuilant bloc.
2.2.4 Decofrarea talpii de fundatie
Decofrarea talpii de fundatie se efectueaza cand rezistenta betonului atinge 30%. De regula in conditii
de temperaturi de 15-30 0C, aceasta durata este de 2-4 zile.

2.3 Montarea blocurilor de fundatie


Blocurile de fundatie se pun doar pe la exteriorul perimetrului, ele avand urmatoarele dimeniuni,
lungimea poate fi de 800 mm , 1200 mm sau 2400 mm, inaltimealor foaate fi de 600 mm si 800 mm,
latimea blocurilor de fundatie dupa proiec este de 400 mm. Rosturile se betoneaza dup
a montarea blocurilor.

2.4 Realizarea coloanelor


2.4.1 Armarea coloanelor
Piesele de armare a coloanelor monolite se instaleaza in conformitate cu proiectul. Plasele de
armatura se racordeaza intre ele prin legaturi cu sarma, armaturile in locurile de racordare suprapunandu-se
cu 15 cm. Mentinera carcaselor in pozitie verticala se efectueaza cu contrafise.
2.2.2 Cofrarea coloanelor
Cofrarea coloanelor se face doar din doua parti, din motiv ca sunt instalate deja blocurile de
fundatie. Suprafata depozitului trebuie sa fie nivelata si rigida pentru evitarea deformarii scuturilor de
cofraj. Inainte de instalarea in pozitie de proiect pe plinul scutului se aplica o solutie de gaz si motorina.
Scuturile de cofraj se instaleaza in pozitie de proiect in conformitate cu schemele de cofrare a palpii de
fundatie. Scuturile partilor opuse se fixeaza intre ele cu distantieri lungimea de lucru a caror este egala cu
grosimea talpii de fundatie. Scuturile invecinate se imbina intre ele cu buloane. Pentru solidarizarea
scuturilor se realizeaza chingi de inventar, iar pentru asigurarea stabilitatii – contrafise. Pe parcusul cofrarii
se verifica alinierea si vertificalitata scuturilor.
2.2.3 Betonarea coloanelor
Betonarea coloanelor se executa dupa principiul betonarii talpii de fundatie, conform proiectului.
2.2.4 Decofrarea coloanelor
Decofrarea coloanelor se efectueaza cand rezistenta betonului atinge 30%. De regula in conditii de
temperaturi de 15-30 0C, aceasta durata este de 2-4 zile.
2.3.5 Masuri de intretinere a betonului
Dupa decofrarea suprafetelor coloanelor se stropesc cu apa peste fiecare 4 ore ziua si o data noaptea in timp
de 7 zile dupa decofrare si nu mai putin de 3 ori in 24 de ore in urmatoarele 10 zile

2.5 Realizarea grinzilor


Pentru realizarea grinzilor si a centurilor se efectuaeaza aceeasi procedura, armare – cofrare –
betonare – decofrare. Grinzile se armeaza cu carcase in conformitate cu proiectul de lucru, straturile de
protectie asigurindu-se cu distantiere din caramida , plastic sau alt material. Betonarea grinzilor se
executa dupa schema asemanatoare cu betonarea peretilor. (macara- bena – constructie ).

2.6 Realizarea centurii antiseismice


Centura antiseismica se armeaza cu carcase in conformitate cu proiectul de lucru, straturile de
protectie asigurindu-se cu distantiere din caramida sau alt material. Betonarea centurii antiseismice se
executa dupa schema asemanatoare cu betonarea peretilor.
Inainte de betonarea centurei se receptioneaza armarea si se intocmeste un proces verbal de receptie a
lucrarilor ascunse. Betonarea talpii fundatiei se efectuiaza dupa schema “macara – bena – constructie”
.Distanta de la baza taluzului gropii de fundatie pina la suportul macaralei nu trebuie sa fie mai mic de 2 m
(din cauza posibilitatii prabusirii malului).
Compactarea betonului se efectuiaza cu previbratorul IV – 47 cu interferenta razelor de actiune a
previbratorului. Previbratorul se va deplasa de la o statie la alta numai dupa aparitiei laptelui de ciment pe
suprafata libera a amestecului compactat.
Betonarea centurii trebuie efectuata in 2 straturi. Primul strat (de 280 mm) se betoneaza direct dupa
betonarea peretilor, iar celalalt strat se betoneaza dupa montarea planseelor.

3. Cerinte catre calitate si receptia lucrarilor


Calitatea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor actelor normative in vigoare. Criteriile tehnice si
mijloacele de control ale proceselor sunt indicate in tabelul 3.1. La receptia lucrarilor se prezinta caietul
executarii lucrarilor, procesele verbale de confirmare a analizelor si lucrarilor de laborator a materialelor
de constructie utilizate si procesele verbale de receptie a lucrarilor ascunse.

Verificarea calitatii lucrarilor


Tabelul 3,1
Denumirea
Instrumentul Responsabil
proceselor Periodicitate Criteriile tehnice de
Obiectul verificarii si metoda pentru
destinate a verificarii apreciere a calitatii
verificarii verificare
verificarii
1 2 3 4 5 6
Pe parcursul Diriginte de
Unghiul taluzului Sablon, ruleta Marirea taluzului nu se admite
Saparea gropii executiei santier
de fundatie Dimensiunile gropii de Ruleta, nivela, Pe parcursul Diriginte de a,b -- ±0,1(m) h--
fundatie teodolit executiei santier ±0,05(m)
Devierea in plan a
In timpul Diriginte de
Montarea blocurilor de la pozitia de Ruleta, metru ±10(mm)
montarii santier
blocurilor de proiect
fundatiei In timpul Diriginte de
Orizontalitatea Nivelment ±6(mm)
montarii santier
Pozitia in plan a scuturilor In timpul Diriginte de
Ruleta, metru ±8(mm)
de cofraj cofrarii santier
Cofrarea
centurii Orizontaliotatea Nivela cu bula In timpul Diriginte de Devieri ±5(mm)-1(m)
antiseismic scuturilor de apa cofrarii santier ±20(mm)-la toata inaltimea

6-9 epruvete
Diriginte de
Clasa betonului Presa hidraulica la 20-40(m³) ±5%B
Betonarea santier
de beton
centurii
Cotele suprafetelor de Diriginte de
Nivela, mira Dupa betonare ±4(mm)
sprijin dupa betonare santier
Pozitia in plan a scuturilor In timpul Diriginte de
Ruleta, metru ±8(mm)
de cofraj cofrarii santier
Cofrarea
Orizontaliotatea Nivela cu bula In timpul Diriginte de Devieri ±5(mm)-1(m)
grinzilor
scuturilor de apa cofrarii santier ±20(mm)-la toata inaltimea
6-9 epruvete
Diriginte de
Clasa betonului Presa hidraulica la 20-40(m³) ±5%B
Betonarea santier
de beton
grinzilor
Cotele suprafetelor de Diriginte de
Nivela, mira Dupa betonare ±4(mm)
sprijin dupa betonare santier
Verificarea calitatii lucrarilor
Tabelul 3.1
Denumirea Obiectul verificarii Instrumentul Periodicitate Responsabil Criteriile tehnice
proceselor si metoda a verificarii pentru de apreciere a
destinate verificarii verificare calitatii
verificarii
1 2 3 4 5 6
Saparea gropii Unghiul taluzului Sablon, ruleta Pe parcursul Diriginte de Marirea taluzului nu
de fundatie executiei santier se admite
Dimensiunile gropii de Ruleta, nivela, Pe parcursul Diriginte de a,b -- ±0,1(m)
fundatie teodolit executiei santier h--±0,05(m)
Diriginte de
Armarea Pana la santiee,
talpii de Devierea in plan Ruleta, metru betonare responsabilitat ±10(mm)
fundatie, tehnic al
stalpilor si beneficiarului
centurii Marimea stratului de - - - ±5(mm)
protectie
Pozitia in plan a scuturilor Ruleta, metru In timpul Diriginte de ±8(mm)
Cofrarea de cofraj cofrarii santier
Talpii de Orizontaliotatea Nivela cu bula In timpul Diriginte de Devieri
fundatie scuturilor de apa cofrarii santier ±5(mm)-1(m)
±20(mm)-la toata
inaltimea
Betonarea Clasa betonului Presa hidraulica 6-9 epruvete Diriginte de ±5%B
Talpii de la 20-40(m³) santier
fundatie de beton
Cotele suprafetelor de Nivela, mira Dupa betonare Diriginte de ±4(mm)
sprijin dupa betonare santier
Montarea Pozitia in plan fata de axele Ruleta In timpul Diriginte de ±5(mm)
blocurilor de de trasare montarii santier
fundatie Verticalitatea blocurilor Fir cu plumb, In timpul Diriginte de ±5(mm)
ruleta montarii santier
Cofrarea Pozitia in plan a scuturilor Ruleta, metru In timpul Diriginte de ±8(mm)
centurii de cofraj cofrarii santier
antiseismic Orizontaliotatea Nivela cu bula In timpul Diriginte de Devieri
scuturilor de apa cofrarii santier ±5(mm)-1(m)
±20(mm)-la toata
inaltimea
Clasa betonului Presa hidraulica 6-9 epruvete Diriginte de ±5%B
la 20-40(m³) santier
de beton
Betonarea
centurii Cotele suprafetelor de Ruleta, metru Dupa Diriginte de ±4(mm)
sprijin dupa betonare betonae santier

Cofrarea Pozitia in plan a scuturilor Ruleta, metru In timpul Diriginte de ±8(mm)


grinzilor de cofraj cofrarii santier
Orizontaliotatea Nivela cu bula In timpul Diriginte de Devieri
scuturilor de apa cofrarii santier ±5(mm)-1(m)
±20(mm)-la toata
inaltimea
Clasa betonului Presa hidraulica 6-9 epruvete Diriginte de ±5%B
la 20-40(m³) santier
de beton
Betonarea
grinzilor Cotele suprafetelor de Ruleta, metru Dupa Diriginte de ±4(mm)
sprijin dupa betonare betonae santier

4. Calculul manoperei lucrarilor


Volu- Norma de timp Manopera
Unitatea
Denumirea mul Argumentare mun. maş. mun. maş.
№ de
procesului de a normelor om. maş. om. maş.
măsură ore ore ore Ore
lucru
Calculul infrastructurii cladirii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Defrişarea stratului
E2-1-5
1 vegetal cat.1 cu 1000m2 0.93 - 0.66 - 0.61
p. 3a
buldozerul DZ-28
Săparea pămîntului cu
excavatorul cu cupa E2-1-9
2 100m3 12.13 - 2.70 - 32.75
inversă EO-3322A cu tab. 3, 1a
descărcare în transport
Săparea pămîntului cu
excavatorul cu cupa E2-1-9
3 100m3 2.81 - 2.10 - 5.90
inversă EO-3322A cu tab. 3
descărcare în rambleu
Saparea manuala a E2-1-47
4 1m3 46.28 0.85 - 39.34 -
pamintului tab. 1 (1-d)
Armarea tălpii de
5
fundaţie
E4-1-34
Cofrarea tălpii de
6 1m2 89.96 tab. 2 (1-a) 0.62 - 55.77 -
fundaţie
Betonarea tălpii E4-1-49
7 1m3 46.28 0.23 - 10.64 -
fundaţiei tab. 2 (2)
Decofrarea talpii E4-1-34
8 1m2 89.96 0.15 - 13.50 -
fundatiei tab. 2 (1-b)
Montarea blocurilor de E4-1-3
9 1buc. 116 0.78 0.26 90.48 30.16
fundatie tab.2
9 Armarea coloanelor 1t 1 14 - 14 -
2 E4-1-34
10 Cofrarea coloanelor 1m 62.4 0.4 - 24.96 -
p2a
E4-1-49
11 Betonarea coloanelor 1m3 4.8 1.5 0.42 7.2 2.01
P5a
E4-1-35
12 Decofrarea coloanelor 1m2 62.4 0.18 - 11.23 -
p3b
Cofrarea centurii E4-1-34 tab5
14 1m2 52.32 0.18 - 9.42 -
antiseismice p. (2-a)
Armarea centurii E 4-1-44 tab.
15 1t 1 14 - 14 -
antiseismice 2 p1б
Betonarea centurii E4-1-49
16 1m3 20.93 0.89 0.42 18.62 8.79
antiseismice tab.3
17 Decofrarea centurii 1 m² 52.32 E4-1-34 0.13 - 6.80 -
Tb.4

5. Graficul executarii lucrarilor


Unitatea Manopera Durata
Nr Denumirea Volumul Componența
de procesu
crt procesului de lucru Mun. Maș. echipei
măsură lui
1 2 3 4 5 6 7 8
Defrisarea Mecanizator 0,54
1 1000 m² 0,81 0,54 1
stratului vegetal c.6 (0,07)
Saparea gropii de Mecanizator 14,06
2 100 m³ 5,44 14,06 1
fundație c.5 (1,76)
Saparea manuala 8,49
3 1 m³ 19,96 16,97 Săpător c.2 2
a pamintului (1,06)
Compactarea 1,44
4 100 m² 3,02 5,74 Săpător c.3 4
gropii fundatiei (0,18)
Montarea
Mont. c.4-1, 18,98
5 blocurilor talpa de 1 buc 73 56,94 18,98 4
c.3-1, c.2-2 (2,37)
fundatie
Montarea
Mont. c.4-1, 88,4
6 blocurilor de 1 buc 255 198,90 66,30 3
c.3-2 (11,05)
fundatie
Cofrarea centurii
Dulgher c.4- 19,26
7 antiseismice cota 1 m² 128,4 38,52 2
1, c.3-1 (2,41)
0.000
Armarea centurii
Lăcătuș c.4- 0,54
8 antiseismice cota 1 car 9 2,16 4
1, c.3-3 (0,07)
0.000
Betonarea centurii Betonist 9,85
9 1 m³ 16,42 19,7 2
antiseismice 0.000 c.4-1, c.2-1 (1,23)
Montarea
planseelor 9,9
10 1 buc 22 15,84 3,96 Mont. c.6 2
prefabricate cota (1,24)
0.000
Decofrarea
centurii Dulgher c.3- 8,35
11 1 m² 128,4 16,7 2
antiseismice cota 1, c.2-1 (1,05)
0.000

1 2 3 4 5 6 7 8
Hidroizolarea Hidroiz. 3,76
12 100 m² 1.505 15,05 4
fundatiei c.4-2, c.2-2 (0,47)
Astuparea gropii Mecanizator 0,96
13 100 m³ 1,46 0,96 1
de fundare c.6 (0,12)
Zidirea peretilor
19,73
14 portanti cota 1 m³ 87.7 157.86 Zidar c.4 8
(2,47)
0.000
Cofrarea centurii
Dulgher c.4- 9,12
15 antiseismice cota 1 m² 60.79 18.23 2
1, c.2-1 (1,14)
3.000
Armarea centurii
Lăcătuș c.4- 2,96
16 antiseismice cota 1t 0.845 11.83 4
1, c.3-3 (0,37)
3.000
Betonarea centurii Betonist 8,56
17 1 m³ 14.27 17.124 2
antiseismice 3.000 c.4-1, c.2-1 (1,07)
18 Montarea 1 buc 22 15.84 3.96 Mont. c.6 2 9,9
planseelor (1,24)
prefabricate cota
3.000
Decofrarea
centurii Dulgher c.3- 3,95
19 1 m² 60.79 7.9 2
antiseismice cota 1, c.2-1 (0,49)
3.000
Zidirea peretilor
19,73
20 portanti cota 1 m³ 87.7 157.86 Zidar c.4 8
(2,47)
3.000
Cofrarea centurii
Dulgher c.4- 9,12
21 antiseismice cota 1 m² 60.79 18.23 2
1, c.2-1 (1,14)
6.000
Armarea centurii
Lăcătuș c.4- 2,96
22 antiseismice cota 1t 0.845 11.83 4
1, c.3-3 (0,37)
6.000
Betonarea centurii Betonist 8,56
23 1 m³ 14.27 17.124 2
antiseismice 6.000 c.4-1, c.2-1 (1,07)
Montarea
planseelor 9,9
24 1 buc 22 15.84 3.96 Mont. c.6 2
prefabricate cota (1,24)
6.000
Decofrarea
centurii Dulgher c.3- 3,95
25 1 m² 60.79 7.9 2
antiseismice cota 1, c.2-1 (0,49)
6.000
Zidirea peretilor
19,73
26 portanti cota 1 m³ 87.7 157.86 Zidar c.4 8
(2,47)
6.000
Cofrarea centurii
Dulgher c.4- 9,12
27 antiseismice cota 1 m² 60.79 18.23 2
1, c.2-1 (1,14)
9.000
Armarea centurii
Lăcătuș c.4- 2,96
28 antiseismice cota 1t 0.845 11.83 4
1, c.3-3 (0,37)
9.000
Betonarea centurii Betonist 8,56
29 1 m³ 14.27 17.124 2
antiseismice 9.000 c.4-1, c.2-1 (1,07)
Montarea
planseelor 9,9
30 1 buc 22 15.84 3.96 Mont. c.6 2
prefabricate cota (1,24)
9.000

1 2 3 4 5 6 7 8
Decofrarea
centurii Dulgher c.3- 3,95
31 1 m² 60.79 7.9 2
antiseismice cota 1, c.2-1 (0,49)
9.000
Zidirea peretilor
19,73
32 portanti cota 1 m³ 87.7 157.86 Zidar c.4 8
(2,47)
9.000
Cofrarea centurii
Dulgher c.4- 9,12
33 antiseismice cota 1 m² 60.79 18.23 - 2
1, c.2-1 (1,14)
12.000
34 Armarea centurii 1t 0.845 11.83 - Lăcătuș c.4- 4 2,96
antiseismice cota 1, c.3-3 (0,37)
12.000
Betonarea centurii
Betonist 8,56
35 antiseismice 1 m³ 14.27 17.124 - 2
c.4-1, c.2-1 (1,07)
12.000
Montarea
planseelor 9,9
36 1 buc 22 15.84 3.96 Mont. c.6 2
prefabricate cota (1,24)
12.000
Decofrarea
centurii Dulgher c.3- 3,95
37 1 m² 60.79 7.9 - 2
antiseismice cota 1, c.2-1 (0,49)
12.000
Zidirea peretilor
5,29
38 portanti cota 1 m³ 23.52 42.33 - Zidar c.4 8
(0,66)
12.000
Zidirea peretilor Dulgher c.4- 71,38
39 1 m² 559.84 285.51 4
despartitori 2, c.2-2 (8,92)
40 Total 1629,5 120,64 76 zile

6. Resurse tehnico-materiale
Necesitatile in mecanisme, utilaj , scule si in materiale pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj
sunt prezentate in tabelele 6.1, 6.2 . Calculul necesitatii in materiale s-a efectuat in conformitate cu
normele de consum indicate in N.R.C.

Necesitatea in echipament tehnologic

Tipul
Nr
Denumirea parametrii Cantitatea Destinatia
Crt
tehnici, STAS
1 2 3 4 5
I. Mecanisme
DZ-28 b=3,94 Defrisarea stratului vegetal,
1 Buldozer 1
m executarea umpluturii
EO-3322A
2 Excavator cu cupa inversa 1 Saparea gropii de fundatie
Vc=0,4m
Transportarea amestecului de
3 Autobasculanta MAZ-503A 2
beton si solului excavat
Transportarea instrumentelor,
4 Autobasculanta ZIL-130 1 utilajului, schelelor, materialelor
hidroizolante
Ridicarea si deplasarea
5 Macara pe pneuri KS-3562A 1
planseelor si benelor cu beton
KAMAZ-54102 Pentru transportarea planseelor
6 Autobasculanta 1
Q=11t prefabricate

II. Inventar
Pentru depozitarea si
7 Bene pentru beton BP-1 2
transportarea betonului
Dispozitiv de ridicare cu 4 4SK-5 Q=5t Ridicarea si transportarea
8 1
cabluri l=3.0m planseelor si benelor
Trusade instrumente de
9 m=5kg 2 Pentru instalarea cofrajului
lacatusarie
10 Vas pentru emulsie V=30 litri 2 Pentru pastrarea emulsiei
11 Vas termos V=50 litri 2 Pentru transportarea masticului
bituminos
l=1200mm Amplasarea muncitorilor in
12 Podina 2
b=780mm timpul betonarii
III. Mijloace de mecanizare mica
Compactarea solului in spatii
13 Compactor electromecanic IA-4502 1
inguste
14 Previbrator IV-47 1 Compactarea betonului
IV. Utilaj energetic
Coborirea tensiunii curentului de
15 Transformator coboritor IV-4 U=36V 1
la 220/360V la 36 V
V. Instrumente manuale
STAS-23.10- Pentru instalarea pieselor de
16 Ciocan de lacatusarie 4
77 m=0,8kg armare si scuturilor de cofrare
Saparea terenului, curatirea
17 Lopata LS-2 1
cosului a/b
STAS-36,20-
18 Harlet 1 Saparea manuala a terenului
77
Executarea lucrarilor de cofrare
19 Ranga LM-20 2
si montare
STAS-11402-
20 Baros 2 Lucrari de cofrare si montare
83
Vopsirea suprafetelor cu mastic
21 Perie - 2
bituminos
VI. Mijloace pentru masuratori
Verificarea verticalitatii
22 Fir cu plumb OT-400 2
elementelor
Masurari unghiulare si verificarea
23 Teodolit 2T-30 1
verticalitatii
24 Nivela NV-3 1 Determinarea cotelor punctelor
25 Mira de nivelment RCS-4 1 Determinarea cotelor punctelor
H=300mm
Determinarea lucrabilitatii
26 Con standard D1=100mm 1
amestecului de beton
D2=200mm
Verificarea dimensiunilor, trasarea
27 Ruleta de metal STAS-73-02,8 1
axelor
28 Higrometru 1 Determinarea umiditatii
Determinarea lucrabilitatii
29 Con standard 1
mortarului
Determinarea aderentei
30 Adeziometru 1
masticului bituminos pe perete
31 Termometru 1 Verificarea temperaturii masticului
VII. Mijloace de securitate
Pentru
STAS-124087-
32 Casca de protectie fiecare Protectia capului
84
muncitor
Necesitatea de materiale

Date initiale
Volumul de Necesitatea in
Nr Denumirea materialului,
Unitatea de lucru in Norma de materiale
Crt semifabricatului
masura unitati consum
normative
Blocuri fundatie
16 buc
F 12-8
1 49 buc
F 12-12
8 buc
F 12- 24
2 Scuturi de cofraj 303.95 m²
Armatura din otel 3179.88 kg
3 Ø 14 A III 1048.95 kg
Ø6AI
4 Beton C12.5 100 m³ 1 71.35 m³ 71.35 m³
Blocurii
buc 0,56 buc 56 buc
FS4- 24
5 buc 0,18 buc 18 buc
FS4- 12
buc 0,37 buc 37 buc
FS4- 8
Plansee prefabricate din
beton armat cu goluri 0,08 40 buc
6 PPG 7.2-1.0 buc 0,08 buc 60 buc
PPG 7.2-1.2 0.04 10 buc
PPG 6.0-1.2
7 Materiale in rulouri 100 m² 3.01
8 Petris m³ 27.83
9 Calcar m³ 374.3
10 Caramida m³ 67.18

7. Tehnica securitatii
7.1 Lucrari de terasament
7.1.1 La saparea gropii de fundatie cu descarcarea in depozit sau in rambleu , distanta minima de
la muchia gropii de fundatie pina la depozit trebuie sa fie de 0.5m.
7.1.2 La deplasarea mecanismelor (macara,autobasculanta) la cota -0.530 in apropierea partii
superioare a taluzului gropii de fundatie se va respecta distanta de la taluz pina la suportul apropiat al
mecanismului – 0.8m
7.1.3 La saparea gropii de fundatie cu descarcarea in unitati de transport, descarcarea cupei se va
efectua dintr-o parte sau din spatele autobasculantei si nicidecum din fata ei.
7.2 Lucrari de betonare
7.2.1 In cazul instalarii scuturilor de cofraj in mai multe trepte scuturile treptei superioare se
vor instala numai dupa rigidizarea suficienta a scuturilor treptei inferioare.
7.2.2 Se interzice amplasarea pe cofraj a sarcinilor neprevazute de proiectul executarii lucrarilor.
7.2.3 Decofrarea se va efectua dupa expirarea termenului de intarire a betonului , prescris de
P.E.L. (2-3 zile).
7.2.4 Inaintea punerii in opera a amestecului de beton , se va verifica starea cofrajului din punct
de vedere al rezistentei si stabilitatii. Neajunsurile depistate se vor lichida pine la betonare.
7.2.5 Se interzice de a se atinge de partile neizolate ale previbratorului in timpul compactarii. La
deplasarea de la un sector la altul motorul previbratorului se va deconecta de la retea.
7.3 Lucrari de montare
7.3.1 Pe sectoarele unde se executa aceste lucrari se interzice executatrea altor lucrari.
7.3.2 Se interzice de a ridica planseele ce nu au urechi de montaj sau care nu sunt agatate corect
de cirligele dispozitivului de ridicare.
7.3.3 Se interzice executarea lucrarilor cind viteza vintului este mai mare de 15 m/s si in timp de
furtuna sau ceata.
7.3.4 Se interzice in timpul montarii planseelor prezenta muncitorilor sub elementele montate sau
pe ele.
7.4 Hidroizolarea peretilor
7.4.1 Transportarea masticului bituminos fierbinte la locul de executare a lucrarilor se va efectua
in caldari de forma unui trunchi de con cu baza mica in partea superioara.
7.4.2 Se interzice de a utiliza mastic cu temperatura mai mare de 180°C , termosul trebuie sa fie
inzestrat cu termometru.
7.4.3 La preparea grundului se interzice de a turna dizolvantul in masticul bituminos fierbinte.

8. Indici tehnico-economici
Tabelul 8.1
Nr crt Denumirea indicelui U/m Cantitatea
1 Manopera muncitorilor om/ore 1629,5
2 Manopera masinilor mas/ore 120,64
zile/schimb
3 Durata executarii lucrarilor 76/2
.