Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Urbanism şi Arhitectură


Catedra Arhitectură

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.1
la disciplina :Securitatea Activităţii Vitale

Tema:
“CERCETAREA MICROCLIMATULUI LA
POSTURILE DE MUNCĂ”

A efectuat:
st. gr. ARH-162
Hutsan Tetiana

A verificat:
a.u. Capră G.

Chişinău 2019
2