Sunteți pe pagina 1din 18

URBAN DESIGN

Facultatea de Arhitectură - An 5 - Proiect de semestru


2020
Conținut:

Cele două aspecte principale aduse in discuție in cadrul cursului sunt:


- relevanța arhitecturii în cadrul designului urban și
- relevanța designului urban pentru calitatea arhitecturii

Sunt abordate cinci problematici principale ce prezintă din unghiuri diferite acest discurs:

Ce este designul urban?


Această parte introductivă a cursului oferă o prezentare cronologică a teoriilor recente, a birourilor de arhitectură și a arhitecților care au marcat înțelegerea conceptului de
design urban, oferind un fundal pentru o înțelegere contemporană asupra designului și a planificării orașelor, precum și asupra dezbaterilor legate de definiția actuală a
designului urban.

Măsura - Cât de mare? Cât de mult? Cât de repede? Cât de diferit?


Scara de abordare și înțelegere a orașului este deosebit de relevantă atât pentru înțelegerea evoluției și a dezvoltării în perspectivă, cât și pentru apariția unor noi forme
urbane, simple sau complexe, în cadrul acestuia. Această secțiune descrie măsura și scara de observație și intervenție, de la detaliul de arhitectură la o întreagă zonă urbană
și de la nivel local la cel global.

Mișcarea
Sunt abordate principiile modurilor de deplasare si parcurgere a spațiului în centrele urbane moderne si modul de materializare al acestora, prezentând tendințele recente
îndreptate către spațiul comun (shared space), in contrast cu abordările tradiționale ale mobilității si tranzitului în masă și cu metodologiile emergente din metropolele
contemporane.

Cultură și comunitate
Cultura are un efect profund asupra cadrului urban, influențează și este la rândul ei influențată direct de context. Procesele de design urban au succes sau eșuează în funcție
de modul în care sunt acceptate sau însușite de către comunitate. Contextele culturale și comunitare sunt esențiale pentru înțelegerea și crearea identității și semnificației
formei urbane.

Procesul de proiectare urbană / design urban


Principlalele aspecte ale deisgnului urban sunt rediscutate din perspectiva metodologiei de proiectare, cu ilustrări de proiecte actuale reprezentative la nivel european si
mondial, oferind bazele unei abordări practice în activitatea de proiectare de arhitectură și urbanism.

URBAN DESIGN
Curs
luni 10.30 -12.30
mincu

architecture

URBAN DESIGN
master
6 ORAȘE
URBAN DESIGN
An 5 Facultatea de Arhitectură
3 CONTINENTE 2020-2021
4 PROBLEMATICI
4 PROBLEMATICI - SEC XXI
3 continente
ECHITATE

SOCIALĂ
PERFORMANȚĂ

ECONOMICĂ

IDENTITATE

SUSTENABILITATE
6 ORASE - SEC XXI
3 continente
BUCUREȘTI SEOUL FRANKFURT TOKYO
BANGKOK DUBAI
URBAN DESIGN
CERCETARE
ÎNȚELEGERE

SINTEZĂ
PROBLEMATIZARE

VIZIUNE
PROPUNERE
CERCETARE
ÎNȚELEGERE

SINTEZĂ
PROBLEMATIZARE

VIZIUNE
PROPUNERE
CERCETARE
ÎNȚELEGERE

SINTEZĂ
PROBLEMATIZARE

VIZIUNE
PROPUNERE
BUCUREȘTI TOKYO FRANKFURT BANGKOK SEOUL DUBAI

SOCIAL

BUCUREȘTI
COMUNITATE
PUBLIC

BUCUREȘTI
DE AFACERI ECONOMIC DENSITATE COMPETITIVITATE URBANIZARE

CAPITALA
BUCUREȘTI
EUROPEAN IDENTITATE FINANCIARĂ
EU

BUCUREȘTI
SMART GREEN SUSTENABILITATE ZERO ENERGY
CITY
CERCETARE / ÎNȚELEGERE PROBLEMATIZARE DEZVOLTARE VIZIUNE
/ SINTEZĂ / CONCEPT / PROPUNERE
LUNI
10
13.30- 3 5 8 9
17.30
- documentare cu privire la ORAȘ din perspectiva problematicii atribuite - localizare,
caracteristici, evoluție recentă, perspective de dezvoltare în viitor, zonificare,
particularități în raport cu problemtica studiată - (scheme, planuri, diagrame, colaje
foto, etc.) - 1 planșă A2 (minim) paginată orizontal
- identificarea unei posibile zone de intervenție cu suprafața cuprinsă între 5.000
mp (minim) si 30.000 mp (maxim) pentru realizarea unui proiect de urban design
săptămâna 1 - 4
(analiză si sinteză cu privire la situația existentă, referitor la caracterul si vocația
CERCETARE / ÎNȚELEGERE acesteia: planuri, secțiuni, desfășurate, alte elemente considerate necesare
/ SINTEZĂ sc. 1: 500 / 1:200) 1 planșă A2 (minim) paginată orizontal

- formularea pricipiilor de intervenție, a mijloacelor configurativ-spațiale și


volumetrice, în raport cu orașul și cu noua identitate propusă în viitor pentru
zonă, din perspectiva vocației acesteia și a unui scenariu de implementare a unui
proiect urban - utilizatori / investitori / etape de realizare / timp de implementare
(scheme / schițe / planuri, diagrame, colaje foto, etc.)
săptămâna 5 - 7 - 1 planșă A2 (minim) paginată orizontal
- prezentarea CONCEPTULUI - elemente compoziționale / volume majore, funcțiuni
PROBLEMATIZARE propuse, caracteristici spațiale si de utilizare - tipuri de spații si dispunerea acestora,
/ CONCEPT raport public / privat, conexiune și accesibilitate, densitate de utilizare, elemente de
peisagistică, principii tehnice de rezolvare, etc. (planuri, secțiuni de ansamblu,
desfășurate, volumetrii, perspective volumetrice, machete de concept- foto, alte
elemente considerate necesare - sc. 1: 500 / 1:200)
- 2 planșe A2 (minim) paginate orizontal

săptămâna 8 - 11 - realizarea PROIECTULUI - CLADIRI ȘI SPAȚII (masterplan sc. 1:1000 și planuri


pentru diferite nivele, secțiuni de ansamblu, desfășurate, volumetrie de ansamblu,
DEZVOLTARE VIZIUNE
perspective randate, machetă, detalii configurativ-spațiale, alte elemente
/ PROPUNERE considerate necesare - sc. 1: 500 / 1: 200 / 1:100)
- 3 planșe A2 (minim) paginate orizontal

- predarea PORTOFOLIULUI DE PROIECT - prezentare finală a tuturor elementelor


săptămâna 12 caracteristice etapelor proiectului, intr-o formă grafică FINALĂ + Abstract al
PREDARE FINALĂ proiectului
- 8 planșe A2 (minim) paginate orizontal + 1 A4 (text) + 1 CD (pdf./jpg. fiecare
piesă din proiect + word)
SUCCES !