Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

An Universitar 2020-2021
Departamentul Sinteza proiectării de arhitectură
Grupa 50

Domeniul de studiu: Structuri şi Tehnologii speciale

Sală polivalentă

Proiect nr.2
Anul 5, Semestrul 1

Evoluţia tehnologică a ultimului secol a revoluţionat complet domeniul


construcţiilor, şi este în continuare văzută de unii teoreticieni ca fiind determinanta
principală în evoluţia teoriei şi practicii de arhitectură contemporană. În prezent
componenta tehnologică creşte în complexitate atât în faza de construcţie cât şi în
buna utilizare în timp a clădirii (mecanizare/ informatizare a iluminatului, încălzirii,
ventilării, protecţiei solare etc.), devenind factori determinanţi în proiectarea
clădirilor încă din faza de concept.
În condiţiile în care clădirile trebuie să facă faţă unor standarde energetice
din ce în ce mai ridicate, sinergia dintre structură şi instalaţii tehnologice pentru
realizarea unor clădiri bune, performante şi inovatoare este de neevitat.
(extras din tema cadru)

În acest sens tema de faţă vizează proiectarea unei săli polivalente cu


respectarea criteriilor funcţionale şi tehnologice pe care programul le presupune. În
acest demers, conceptul structural-spaţial va fi un element definitor în generarea
imaginii de arhitectură.

Argument temă
Un factor determinant al nivelului calităţii vieţii urbane este posibilitatea
practicării activităţilor sportive, atât în aer liber cât şi în spaţii închise special
amenajate. Bucureştiul este deficitar la capitolul săli de sport destinate publicului
larg.
În acest context, sunteţi invitaţi să proiectaţi o sală polivalentă de capacitate
medie (2500 de locuri), destinată în principal practicării sporturilor dar şi activităţilor
cultural-artistice şi comunitare. Sala va fi amplasată pe terenul alăturat sitului de la
primul exerciţiu, în Complexul Sportiv Cireşarii.

Date generale de temă


A. Date despre sit
Situl propus este adiacent bulevardului Ion Mihalache, şi este delimitat de
străzile: Herman Oberth la N-E, Athanasie Enescu la N-V, Copilului la S-V precum
şi de Clubul Sportiv Griviţa Roşie la S-E. Terenul are o suprafaţă de aprox. 34 360
mp.

1
Amplasamentul se află într-o zonă rezidenţială cu locuinţe individuale şi
colective, bogată în vegetaţie. În incintă funcţionează Clubul Sportiv Şcolar 1, care
asigură activităţi educative extraşcolare în domeniul sportiv şi cultural.
Terenul este situat în zona V3b - Complexe şi baze sportive conform Planului
Urbanistic General al Municipiul Bucureşti. Conform Regulamentului Local de
Urbanism aferent PUG, principalii indicatori urbanistici sunt:
Hmax. (înălţimea maximă a clădirilor) P + 2 niveluri.
POT max. 30%
CUT maxim 0,35 mp. ADC/ mp. teren (sau conform normelor specifice în vigoare şi
P.U.Z. avizat conform legii).

În cadrul acestui exerciţiu, înălţimea maximă a sălii poate ajunge la 15 – 20m.

B. Program funcţional

Programul funcţional propus de temă vizează în principal activitatea sportivă


precum şi activităţi complementare cu caracter polivalent.

Activitatea sportivă

Terenul

Sala se va încadra în categoria "Săli de competiţie de nivel înalt - naţional şi


internaţional", din punct de vedere al practicii sportive, urmând ca din punct de
vedere al tipului de discipline sportive sala să fie "Sală de jocuri sportive (handbal,
baschet, volei, tenis) - categoria "sală multifuncţionala"- care permite:
jocuri cu mingea (handbal, volei, baschet etc.)
gimnastică
jocuri cu racheta (tenis, badminton, tenis de masă)

În situaţia în care pereţii sălii sunt vitraţi, se recomandă ca axa mare a


terenului să fie pe direcţia Est-Vest, sau Nord-Est - Sud-Vest, pentru a se crea
condiţii bune de joc.
În sala se vor putea practica sporturile amintite - la nivel competiţional sau
antrenamente, existînd posibilitatea unor marcaje multiple - suprapuse, care să
permita antrenamente simultane pe cel puţin 2 terenuri, pentru anumite sporturi.

Modulul de bază al sălii îl constituie terenul de handbal 40 x 20 m uzual, cu


spaţii de gardă de 1m pe laturile lungi, cu 2 m spaţii de gardă pe laturile scurte. Se
va adăuga un spaţiu suplimentar de 1,20 m lăţime, pe o latură lungă, în funcţie de
soluţie, pentru masa oficialilor şi pentru băncile de rezerve. Pentru gimnastică şi în
varianta dispunerii transversale, în paralel, a terenurilor de antrenament pentru
sport cu mingea va fi necesară lărgirea terenului la 45 x 30 m prin retragerea unor
rânduri de gradene.
Pe contur se vor amplasa depozitări de aparate şi material sportiv - cca.
1/25 din suprafaţa de joc. Accesul sportivilor se va face pe una din laturile lungi
sau scurte, în funcţie de soluţia aleasă.
Sala va putea găzdui şi activităţi cultural-artistice şi comunitare precum
spectacole, conferinţe, proiecţii de filme sau târguri tematice.

2
C. Organizarea spaţial funcţională a clădirii

1. Spaţii destinate publicului

Acces public
Accese pentru 2 500 de persoane (1m – uşă la 100 spectatori)
Foyer(e) - cca. 0,3 - 0,5 mp / persoană

Punct de informare
2 – 3 Case de bilete amplasate în zona accesului

Garderobe - cca. 0,1 m tejghea de persoană


Grupuri sanitare pe sexe (1000 femei, 1500 bărbaţi)
cu 1 WC / 20 pers.,1 lavoar / 30 pers. la femei,
1 WC / 30 pers. idem pisoare, 1 lavoar / 35 pers. la bărbaţi
Vor fi prevăzute grupuri sanitare accesibile persoanelor cu dizabilităţi.

Spaţii alimentaţie publică:


Bufet în foyer (2 – 3 locaţii)
Cafenea 50 locuri şi
Restaurant 100 locuri, deschise către spaţiile publice exterioare.

Spaţii comerciale (presă, echipament sportiv etc.)

Accesul publicului în sală se va face din foyer pe una sau mai multe laturi ale sălii.

Pe lângă importanţa sa ca dotare sportivă la nivelul oraşului, sala polivalentă va


funcţiona şi ca o dotare pentru cartier. Astfel comunitatea poate avea un spaţiu de
întâlnire şi socializare prin sport şi prin activităţi culturale şi sociale ce se vor
desfăşura în spaţiile prezentate de temă dar şi într-o serie de spaţii pe care sunteţi
invitaţi să le includeţi în propunerile voastre.

Gradenele pot fi amplasate pe 1-4 laturi, în funcţie de soluţia aleasă, cu accese


laterale, din faţă sau prin vomitorii. Se recomandă împărţirea gradenelor în
sectoare de 300 de locuri (maxim 15 rânduri). Distanta între ieşirea cea mai
apropiată şi ultimul loc din sector va fi de 15 m. Dimensionarea gradenelor şi
poziţionarea acestora faţă de teren, precum şi calculul curbei de vizibilitate se va
face conform Normativul privind proiectarea sălilor de sport (NP 065 - 02).
Accesele la gradene se vor dimensiona conform normativ P118/99 şi se vor face
prin scări, coridoare, vomitorii, circulaţii în lungul sau în paralel cu gradenele.
Înaltimea vomitoriilor va fi de min. 2,40 m. Gradenele vor avea scări de evacuare
din zona celei mai înalte circulaţii orizontale. Primele 6 - 8 rânduri ale gradenelor
vor fi mobile, fie înainte - înapoi, fie deplasabile. Vor fi prevăzute locuri accesibile
persoanelor în fotoliul rulant.

Presă şi VIP
Pentru presă şi VIP va fi prevăzut un acces şi un circuit de circulaţie separat iar în
sală aprox. 50 de locuri destinate acestora, precum şi o sală de conferinţe cu o
capacitate de 50 de locuri.

3
2. Spaţii pentru sportivi

Spaţiile pentru sportivi pot fi amplasate sub gradene sau pe o latură liberă a sălii

Acces sportivi
Accesul sportivilor va fi separat de cel al publicului.

Holul / coridorul “murdar”, circulaţii verticale - conduc sportivii din exterior până la
vestiare.
Vestiare sportivi – 6 grupări de vestiare de 15 persoane (1mp / pers. fără dulapuri
şi 1,25 -1,6 mp / pers. cu dulapuri) fiecare cu grupuri sanitare (1 WC / 10 locuri, 1
pisoar / 10 locuri, 1 duş / 4 locuri).
Vestiare antrenori, Vestiare arbitrii;
la 4 locuri 1 WC, 1 duş, 1 lavoar, la 4 – 6 locuri: 1 WC, 2 duşuri, 1 lavoar. Spre
terenul de joc, vestiarele vor debuşa într-un coridor "curat", trecând prin sasul
grupurilor sanitare proprii.
Spaţiul din faţa intrării pe teren va avea min. 3 m lăţime, putând funcţiona ca spaţiu
de încălzire; în acest spaţiu vor debuşa, deasemeni:

Minim o sală de forţa - min. 70 mp, cu depozitări de cca. 8 - 10 mp

Spaţii de recuperare:
• pregătire - vestiar - cca. 20 m.p. (cca 4-6 vestiare).
• saună cu capacitate 10 - 15 persoane
• bazin cu apă rece - cca 10 mp
• mic grup sanitar (cca. 3 duşuri, 2 cabine WC, 2 lavoare)
• relaxare - masaj - min. 5 paturi 190 x 70 cm, cu spaţiu de lucru pe 3 laturi,
banchete, depozitare, cântar, lavoar.
Se cere un astfel de spaţiu la un grup de 3 vestiare.

Cabinet medical, care va contine:


• camera consultaţii - diagnostic - 16 mp
• grup sanitar cu sas (1 WC, 1 lavoar, 1 duş)
• staţionar cu două - patru paturi - cca. 16 - 20 mp
Spaţiul va fi amplasat aproape de un posibil acces al ambulanţei şi de teren.

3. Spaţii tehnice
• cabine regie tehnică - deasupra ultimelor gradene cu acces din zona presei
• cabine transmisiuni sportive - radio ,TV, presă
• cabina de proiecţie
• supraveghere video
• camera Centrală semnalizare incendiu

La subsol:

• depozite de inventar şi pentru alimentaţia publică


• ateliere de reparaţii (lăcătuşerie, instalaţii, etc.)
• centrala termică - cu suprafaţa necesară de explozie, hidrofor, gospodărie de
apă (eventual amplasata pe lot)
• centrala(e) de ventilaţie (se prefera sistemul de introducere - evacuare, jos -

4
sus), post-trafo ,etc.
• vestiare personal cu grupuri sanitare, dimensionate şi utilate conform normelor în
vigoare
• acces auto de aprovizionare - serviciu (furgonete)

• staţie de pompe cu acces direct din exterior


• rezervă apă pentru stingere incendii

D. Amenajări exterioare

1. Parcări - Alei carosabile

Se propune realizarea unei alei carosabile pe limita dintre Complexul Sportiv


Cireşarii si Clubul Sportiv Griviţa Roşie, alee ce va uni str. Copilului cu str. Herman
Oberth şi va deservi cele două terenuri.

Parcarea pentru public va fi subterană, amplasată pe situl propus, în imediata


vecinătate a sălii polivalente şi accesibilă din aleea carosabilă amintită mai sus. Se
va asigura cel puţin un loc de parcare pentru 30 de spectatori.

Pentru sportivi se vor asigura spaţii de parcare pentru 3 - 5 autocare şi 30 de


autoturisme. Adiacent acesteia se va realiza parcarea VIP.

2. Alei pietonale şi spaţii verzi

Amenajarea exterioară va tine cont de caracterul public al dotării şi va viza


alocarea unei suprafeţe cât mai mari de teren pentru spaţiile verzi.

Obiectivele principale ale studiului (conform temei cadru):

Obiectiv 1: Decodificarea contextului urban pentru determinarea amplasării optime


a unor programe de arhitectură predeterminate

Obiectiv 2: Înţelegerea şi însuşirea modalităţilor de concepere a structurilor


performante şi corelarea dintre expresia arhitecturală şi cea structurală.

Obiectiv 3: Studiul concomitent al formelor structurale cu spaţiul arhitectural şi


materialitatea construcţiei.

Obiectiv 4: Tehnologia ca parte integrantă a conceperii unui proiect de arhitectură.

Obiectiv 5: Elaborarea relaţiei dintre funcţiuni şi structuri complexe

Obiectiv 6: Realizarea unui demers complet şi coerent într-un sistem de proiectare


integrat arhitectură, structuri, instalaţii, urbanism, detaliere tehnică

Obiectiv 7: Generarea de noi ipoteze structurale şi tehnologice, testarea şi


implementarea acestora în proiect

5
Obiectiv 8: Înţelegerea şi aplicarea unor principii arhitecturale şi conexe ce ţin de o
reducere sau control al consumului de energie al clădirilor şi incorporarea unor
elemente de sustenabilitate la toate scările de intervenţie

Obiectiv 9: Formarea unui discurs critic şi prezentarea acestuia printr-o mare


varietate de media atât pentru strategia de implant cât şi la nivel de spaţiu şi
structură

Obiectiv 10: Dezvoltarea expresivităţii, calităţii şi originalităţii reprezentării ideilor


prin utilizarea diferitelor metode de reprezentare

Obiectiv 11: Consolidarea proiectării în echipă în cadrul atelierului, într-un sistem


care simulează practica profesională curentă

Desfăşurător activităţi

Faza 1 – Studiu de amplasament (durata 4 săptămâni) - se va desfăşura în echipe


de 3-4 studenţi
Prezentarea temei: marţi 3 noiembrie
Corectură la panou: data se va stabili în cadrul atelierului
Predarea Fazei 1 a proiectului: joi 26 noiembrie, on-line.

Faza 2 – Proiect de arhitectură (durata 6 săptămâni) - studiul se va desfăşura în


echipe de 2 studenţi sau individual
Corecturi la panou: datele se vor stabili în cadrul atelierului
Predarea Fazei a 2 a proiectului

Conţinut minim predare (pe faze)

Faza 1 – predare în format digital

În colectiv (3-4 studenţi):


1. Planşe cu analiza multicriterială
2. Concluziile analizei multicriteriale
3. Planşă de reglementări – PUD scara1/500

În colectiv (2 studenţi – colectivul ce va elabora faza a doua) / Individual:


1. Caiet de documentare şi activitate pe parcurs (individual)
2. Plan de situaţie scara1/500
3. Ilustrare de temă – zonificări funcţionale şi scheme structurale (Scheme
de plan, două Secţiuni caracteristice scara 1/500, perspective)
4. Ilustrare volumetrie prin perspective caracteristice

Faza 2 – predare în format digital, în colectiv (2 studenţi) / Individual


1. Caiet de documentare şi activitate pe parcurs (individual)
2. Elementele conceptuale şi schema structurală
3. Plan de situaţie scara1/500
4. Plan parter cu amenajarea terenului scara 1/200
5. Planurile tuturor nivelurilor diferite scara 1/200

6
6. Două secţiuni caracteristice scara 1/100
7. O secţiune prin gradene cu explicitarea curbei de vizibilitate scara 1/500
8. Faţade scara 1/200
9. Detaliu travee
10. Perspective – piese principale ale proiectului
11. Ilustrarea volumetriei cu propunerea şi vecinătăţile prin perspective
caracteristice (grad de detaliere corespunzător scării 1/500)
12. Ilustrarea volumetriei obiectului de arhitectură (grad de detaliere
corespunzător scării 1/200)

Complementar sunt acceptate orice moduri de prezentare ce conduc la o cât mai


bună înţelegere a propunerii.

Se va preda şi un format cu o sinteză a proiectului ce va fi utilizat la jurizare şi în


cadrul expoziţiilor.
Predarea digitală se va face în format .jpg rezoluţie 150 pixeli/inch, corespunzător
unei lungimi de A3 la 2500 pixeli.

Criterii de evaluare:

Criterii de evaluare (conform temei cadru):

Condiţii minime pentru intrarea proiectului în evaluarea finală:


• Îndeplinirea condiţiei de peste 50% prezenţă şi activitate la atelier şi Teoria
Proiectului
• Predarea proiectului şi a Caietelor de Documentare şi Activitate pe Parcurs
aferente fiecărei faze a proiectului

Criteriile generale în evaluarea propriu zisă sunt împărţite în trei categorii. 1.


Parcurs/proces, 2. Proiect, 3. Prezentare şi apărare proiect. Criteriile specifice
fiecărui semestru se regăsesc în tabelele din capitolul Obiective didactice.

1. Parcurs / proces Iniţiativă


Atitudine critică
Independenţă
Interacţiunea cu colegii / îndrumătorii
Utilizarea timpului

2. Proiect Conţinut (răspuns la temă)


Formă (desene şi/sau machetă)
Coerenţă
Creativitate
Aplicarea / dezvoltarea teoriei

3. Prezentare şi apărare proiect Conţinut (planşe + machetă)


Formă (planşe + machetă)
Susţinere
Apărare

7
Bibliografie:

NP-065-02 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de


bază) din punct de vedere al cerinţelor legii 10/1995

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor P 118 – 99

Normativ privind proiectarea clădirilor din punct de vedere al cerinţei de siguranţă


în exploatare NP 068 – 02

Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea parcajelor etajate pentru


autoturisme NP 24 – 97

Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane P132-93

Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale


ale persoanelor cu handicap NP051-2012

2010 ADA Standards for Accesible Design, Department of Justice, September 15,
2010, disponibil pe: www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm

Neufert “Manualul arhitectului. Elemente de proiectare şi de construcţie” Ediţia a


37-a, adăugită şi prelucrată Editura Alutus, Miercurea Ciuc 2004

Ernst and Peter Neufert “Architect’s Data”, Blackwell Science

Şef atelier,
Prof. Dr. arh. Ştefan Scafa Udrişte

Întocmit,
lector dr. arh. Vlad Thiery asistent dr. arh. Alexandra Păcescu