Sunteți pe pagina 1din 1

RO

Anunț ARHITECTURĂ COMPARATĂ, anul 5, 2020-2021

Conform orarului, cursul va avea loc pe parcursului semestrului 1, Miercurea, între 12.30-14.20.

Cursul va avea loc exclusiv online, prin intermediul platformei zoom, iar coordonatele întâlnirilor vor
fi anunțate la începutul fiecărei săptămâni.

Materialele referitoare la cursul din anul 2020-2021 (sumare/bibliografie) vor fi disponibile


studenților din săptămâna 2 a semestrului. Fișa disciplinei pentru anul 2020-2021 va fi actualizată din
data de 06.10.2020. Cu ocazia primului curs vor fi oferite detalii despre modul în care studenții vor
avea acces la materialele aferente cursului și despre modul de comunicare studenți-profesor.

Pentru o mai bună eficiență, ca regulă generală pentru tot parcursului semestrului, între 12.25-12.35 se
va permite accesul în întâlnirea zoom aferentă cursului. Iar începând cu 12.35 se va desfășura cursul
propriu-zis.

Este recomandată participarea studenților cu prenume/nume. De asemenea, studenților li se cere să fie


responsabili făcând cunoscute coordonatele de acces pentru cursuri numai studenților de anul 5
(UAUIM-RO), cărora cursul le este dedicat.

Primul curs va loc Miercuri, 7 Septembrie 2020, coordonatele întâlnirii zoom sunt:
Meeting ID: 824 0360 6465
Passcode: 6TWHuv

EN

Announcement COMPARATIVE ARCHITECTURE, 5th year, 2020-2021

The course is scheduled, during the 1st semester, on Wednesdays, 8.30-9.30.

During the entire semester the course will have an online format, through the zoom platform. The
meetings coordinates will be announced at the beginning of each week.

Materials referring to the course (summaries and bibliography) will be available beginning with the
2nd week of the semester. The course description for 2020-2021 will be available beginning with
06.10.2020. During the first class students will be informed about how to access the course support
and about how to communicate with the tutor during the semester.

For being efficient, as a general rule during the semester, the access of the students will be permitted
for the zoom meeting between 8.30-8.35. The lecture will begin at 8.35.

It is recommended for students to use their own names/surnames. Students are asked to be responsible
and not to transmit the course meeting coordinates to others than the students of the 5th year (UAUIM-
EN), to whom the course is addressed.

First class will take place Wednesday, 7th of September 2020, zoom meeting coordinates are:
Meeting ID: 821 5549 1662
Passcode: 4LXqVw

Lect. Arh. Irina Tulbure, 05.10.2020