Sunteți pe pagina 1din 3

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 27 noiembrie 2020

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport 1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


distribuit
deputaților nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art3, 33, 34,
ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 - art.333,
334)
nr. 399 din 24.09.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 2 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
distribuit
deputaților (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice-art.2, 6, 26; Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-
privat -art.2, 11, 81; ș.a.)
nr. 181 din 02.09.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea
distribuit
deputaților Poliției și statutul polițistului nr.320/2012
nr. 142 din 27.03.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6;
Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)
nr. 284 din 01.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D. Perciun
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și

1
ordine publică
raport 5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la tineret
distribuit
deputaților nr.215/2016 (art.2, 6, 81, ș.a.)
nr. 361 din 12.08.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Ciobanu, L.Carp, V.Năstase, A.Lebedinschi
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii


distribuit
deputaților Moldova nr.218/2008 (art.400)
nr. 48 din 13.02.2020
Inițiator - deputatul L.Carp
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
amânat la ședința în plen a Parlamentului din 12.03.2020
raport 7 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea privind
distribuit
deputaților fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149/2006 – art.33; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.405)
nr. 351 din 28.07.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul N.Ciubuc
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 8 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă
distribuit
deputaților pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la „spălătoria”
banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul
judecătorilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova
nr. 9 din 24.01.2020
Inițiatori - deputații I.Grigoriu, A.Slusari, Ig.Munteanu, S.Macari,
L.Vovc, M.Ciobanu, Ch.Moțpan, Iu.Reniță, A.Spătaru,
V.Năstase, D.Plîngău
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 9 Proiectul de hotărâre pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale
distribuit
deputaților de securitate farmaceutică 2020-2030
nr. 342 din 20.07.2020
Inițiatori - deputații R.Glavan, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 10 Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor
distribuit
deputaților personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca
urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19
nr. 341 din 20.07.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Glavan, Gh.Verdeș, G.Repeșciuc, A.Candu,
G.Brașovschi, E.Graur, E.Grețu, O.Sîrbu, S.Sîrbu,
C.Padenevici, V.Cebotari, E.Bacalu, V.Bîtca
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și
familie
2
raport 11 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.91/2014 privind semnătura
distribuit
deputaților electronică și documentul electronic (art.4, 7)
nr. 424 din 16.10.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul A.Jizdan
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 12 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă
distribuit
deputaților privind modul de exploatare a substanțelor minerale util
nr. 445 din 11.11.2020
Inițiatori - deputații N.Ciubuc, I.Leucă, A.Slusari, L.Carp, I.Grigoriu,
G.Sajin
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 13 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind instituirea Comisiei de
distribuit
deputaților anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată
(atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară
nebancară, din partea cetățeanului V.Platon, în special a neregulilor și
practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul
MOLDASIG S.A.
nr. 463 din 25.11.2020                   
Inițiatori - deputații I.Șor, V.Fotescu, I.Himici, E.Bacalu, V.Vitiuc,
R.Apostolova, D.Ulanov, E.Graur, R.Glavan, C.Padnevici,
M.Tauber, P.Jardan, G.Repeșciuc, V.Ivanov, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
14 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru
elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
nr. 464 din 25.11.2020                               
Inițiator - deputatul Ig. Munteanu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
15 Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată
în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației
Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului
16 Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor
în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A.
Raportor – Comisia Națională a Pieței Financiare
17 Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru perioada 3 – 11 decembrie 2020