Sunteți pe pagina 1din 1

ÎMPREUNĂ-MULTICULTURALITATE ȘI

INTERCULTURALITATE
-schema lecţiei-

- oamenii au fost victime ale divergenţelor şi


discriminărilor cauzate de religie, etnie, limbă, rasă, gen,
etc, deşi au trebuit să convieţuiască împreună.
-trebuie să conştientizăm că suntem rezultatul unei
societăţi mixte, multiculturale, şi suntem cu toţii oameni.
*Multiculturalitatea =se referă la cadrul social şi
spaţiul geografic în care trăiesc grupuri culturale diferite
care nu îşi propun să comunice şi să coopereze, dar se
tolerează pasiv reciproc.
-într-o *societate interculturală, diversitatea
contribuie la dezvoltarea economică, politică şi socială,
deoarece permite interacţiunea şi cooperarea facilitând
respectul reciproc al valorilor, al tradiţiilor, al normelor
morale.
Ziua armoniei mondiale (Harmony Day) se
sărbătoreşte la 21 martie, prin decizia O.N.U-1966.
Două filmuleţe despre ce înseamnă
multiculturalitate şi intercultularitate:
https://www.youtube.com/watch?v=TpWpeaIx_Aw
https://www.youtube.com/watch?v=v-8wIeiqyfg

S-ar putea să vă placă și