Sunteți pe pagina 1din 9

STATUL DE

DREPT ȘI
AUTORITATEA
Clasa a VII -
JUDECĂTOREA
a SCĂ
RRECAPITULARE

RERE
Autoritatea judecătorească

Notați pe o coală de hârtie cât mai multe


idei despre ceea ce vă transmite
Autoritatea judecătorească.
Metoda celor Autoritatea executivă
șase
întrebări În conformitate cu
dispozițiile Constituției României,
1. CINE ? republicată, autoritatea
judecătorească este alcătuită din
instanțele judecătorești, Ministerul
Public și Consiliul Superior ai
Magistraturii.
Metoda celor Autoritatea executivă
șase
întrebări
Ce rol are autoritatea judecătorească ?
Înfăptuirea justiției în numele legii,
sancționarea și încălcarea ei și
menținerea ordinii de drept.

2. Ce ? Ce este prezumția de nevinovăție ?


Pe toată durata derulării unui proces
până la pronunțarea sentinței, toate
părțile implicate se bucură de prezumția
de nevinovăție, adică sunt considerate
NEVINOVATE.
Metoda celor șase Autoritatea executivă
întrebări
Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin
celelalte instanțe judecătorești (Art 126 alin. (1) din Constituția
României).

Autoritatea judecătorească intervine prin:


A. Ministerul Public  Parchetul de pe lângă ... (Judecătorie,
Tribunal, Curtea de Apel, ÎCCJ)
B. Instanțele judecătorești:
3. Unde ?  Judecătorie
 Tribunal
 Curtea de Apel
 Înalta Curte de Casație și Justiție
C. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):
- Este garantul independenței justiției
- Gestionează activitatea profesională a
magistraților
(recrutare, formare, avansare)
- Are rol de instanță de judecată în domeniul
Metoda celor Autoritatea executivă
șase întrebări
Cum ar trebui să fie magistrații ?
Judecătorii și procurorii se numesc magistrați.

Judecătorii:
 Sunt independenți și se supun numai legii, potrivit Constituției;
 Trebuie să fie imparțiali atunci când judecă o cauză;
 Nu sunt subordonați altor autorități publice;
 Sunt inamovibili (nu pot fi îndepărtați din funcție, suspendați,
4. Cum ?
retrogradați
nici sau promovați fără acordul lor);
 Nimeni nu poate exercita asupra lor influențe sau presiuni politice;
 Au sarcina de a asculta părțile implicate într-un proces, de a analiza probele
depuse de către acestea și de a da o sentință;
Procurorii:
 Sunt organizați în Parchete în cadrul Ministerului Public;
 Reprezintă în instanțe interesele societății, precum și drepturile și libertățile
cetățenilor;
 Își desfășoară activitatea potrivit Principiului legalității și al imparțialității;
Metoda celor Autoritatea executivă
șase întrebări
Când vorbim de Statul de drept ?

Statul de drept:
- Este statul în care nimeni nu este mai presus de lege;
- Orice om, indiferent de funcția deținută, de avere sau
de influență, răspunde în fața legii pentru faptele sale;
5. Când ? - Guvernanții sunt supuși legii;
- Garantează în mod special:
 controlul constituționalității legilor
 Independența și imparțialitatea justiției
 Protejarea prin legea drepturilor și
libertăților cetățenești
Metoda celor Autoritatea executivă
șase
întrebări
De ce este nevoie de Autoritatea judecătorească ?
Pentru înfăptuirea justiției și protejarea prin lege
a drepturilor și libertăților cetățenești.
6. De ce ?
Dar cum ?
“Justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică,
imparțială și egală pentru toți” (Art. 123 alin. (1) -
124 alin. (1)-(2) din Constituție).
Evaluare:

1. Studiu de caz. Un elev a sustras din ghiozdanul colegului o


sumă de bani. Când a fost descoperit, el a susținut că a făcut
o glumă. Cazul a fost anchetat de Comisia de disciplină a
elevilor și sancțiunea propusă a fost scăderea notei la
purtare. Considerați că sancțiunea aplicată a fost corectă ?
Propuneți alte sancțiuni, dacă nu sunteți de acord cu
sancțiunea dată.
2. Alcătuiește propoziții cu termenii enumerați în Dicționar:

Dicționar
a. inamovibilitate: calitate de care beneficiază magistrații de a nu
putea fi destituiți, înlocuiți sau revocați;
b. magistrat: denumire dată judecătorilor și
procurorilor;
persoană învestită cu autoritate politică, administrative;
c. imparțial: capabil să facă o apreciere justă, obiectivă;
nepărtinitor, obiectiv

S-ar putea să vă placă și