Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru | Evaluare | Societatea interculturală.

Valori și principii – Clasa a VI - a


Profesor de Educație socială, Agavriloaei Lăcrămioara Daniela

1. Întocmește o listă în care să prezinți 3 valori și 3 3. Realizează 4 enunțuri, în fiecare dintre acestea, utilizând doi dintre
principii ale unei societăți interculturale  următorii termeni: cultură, patrie, minoritate etnică, multiculturalitate,
Valori: respect și toleranță:
 _______________________
 Solidaritatea  ________________________________________________________
 _______________________ ________________________________________________________
 _______________________  ________________________________________________________
Principii: ________________________________________________________
 _______________________  ________________________________________________________
 Principiul dezvoltării identității culturale ________________________________________________________
 _______________________  ________________________________________________________
 _______________________ ________________________________________________________

2. Explică, în două fraze, ce presupune existența unei 4. Completează spațiile libere, astfel încât să obții enunțuri corecte:
societăți interculturale, utilizând manualul de Educație
socială: a. Stereotipurile și prejudecățile în raport cu persoane aparținând altor
____________________________________________ etnii pot conduce la apariția ________________________ .
____________________________________________ b. Interacțiunea și influența reciprocă a două sau mai multe culturi
____________________________________________ poartă numele de ________________________________ .
____________________________________________ c. Dragostea și fidelitatea față de țara în care te-ai născut se numește
____________________________________________ __________________________ .

S-ar putea să vă placă și